Competence Call Center (u daljem tekstu „CCC“) cijeni Vašu posjetu ovoj internetskoj stranici i Vaše zanimanje za naše preduzeće i usluge. Zaštita ličnih podataka je od izuzetne važnosti za nas.

Korištenje naše internetske stranice po pravilu je moguće bez davanja ličnih podataka. Međutim, ukoliko subjekt podataka želi koristiti dodatne usluge (npr. newsletter) CCC-a putem naše internetske stranice, obrada ličnih podataka mogla bi postati neophodna. Ukoliko je obrada ličnih podataka neophodna za uslugu i ukoliko ne postoji zakonska osnova za takvu obradu, mi ćemo tražiti pristanak subjekta podataka.

Obrada ličnih podataka kao što su ime, adresa, e-mail adresa ili telefonski broj subjekta podataka uvijek će biti u skladu s Općom regulativom o zaštiti podataka  i u skladu s odredbama o zaštiti ličnih informacija koje su specifične za zemlju i važeće za CCC. Putem ove izjave o zaštiti  ličnih podataka želimo posjetitelji naše internetske stranice informirati o prirodi, obimu i svrsi ličnih podataka koje prikupljamo, koristimo i obrađujemo te informirati subjekte podataka o pravima koja imaju.

CCC je kao kontrolor implementiralo tehničke i organizacijske mjere kako bi osiguralo najkompletniju moguću zaštitu ličnih podataka koji se obrađuju na ovoj internetskoj stranici. Međutim, prijenosi podataka putem Interneta u principu mogu imati sigurnosne propuste, tako da potpuna zaštita ne može biti garantirana. Iz ovog razloga, svaki subjekt podataka može slobodno koristiti alternativne metode za dostavljanje ličnih podataka.

Definicije korištenih pojmova

CCC-ova izjava o zaštiti ličnih podataka bazirana je na terminologiji koja se koristi u Opća uredba o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation – GDPR). Kako bismo osigurali razumljivost, prvo ćemo Vam objasniti korištenu terminologiju.

 1. a)    Lični podaci

Lični podaci su sve informacije povezane s fizičkom osobom koja je identificirana ili se može identificirati (u nastavku teksta „subjekt podataka”).
Fizička osoba koja se može identificirati je svaka osoba koja se može, direktno ili indirektno, zasebno identificirati određenim identifikatorom kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, online identifikator, ili prema jednom ili više faktora specifičnih za fizički, psihološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturološki ili društveni identitet te fizičke osobe.

 1. b)   Subjekt podataka

Subjekt podataka je bilo koja fizička osoba koja je identificirana ili se može identificirati čiji se podaci obrađuju od strane kontrolora.

 1. c)    Obrada

Obrada je bilo koji postupak ili niz postupaka koji se provodi nad ličnim podacima, bio on automatiziran ili ne, kao što su prikupljanje, registriranje, organizacija, strukturiranje, pohranjivanje, prilagođavanje ili izmjena, očitavanje, pozivanje, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, distribucija ili drugi oblik davanja na raspolaganje, usklađivanje ili kombiniranje, ograničenje, brisanje ili uništavanje.

 1. d)    Ograničenje obrade

Ograničenje obrade znači označavanje spremljenih ličnih podataka s ciljem ograničenja njihove obrade u budućnosti.

 1. e)    Profiliranje

Profiliranje je svaka vrsta automatizirane obrade ličnih podataka koja uključuje korištenje takvih ličnih podataka radi procjene određenih ličnih aspekata koji se odnose na fizičko lice, posebno radi analiziranja i predviđanja aspekata koji se odnose na radni učinak, ekonomsku situaciju, zdravlje, lične preferencije, interese, pouzdanost, ponašanje, mjesto boravka ili preseljenje tog fizičkog lica.

 1. f)     Pseudonimizacija

Pseudonimizacija je obrada ličnih podataka na takav način da se oni više ne mogu pripisati određenom subjektu podataka bez potrebe za dodatnim informacijama, pod uslovom da se takve dodatne informacije čuvaju odvojeno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kojima se osigurava da se lični podaci ne dodjeljuju identificiranom fizičkom licu ili fizičkom licu koje se može identificirati.

 1. g)    Kontrolor ili kontrolor obrade podataka

Kontrolor ili kontrolor obrade podataka je fizičko ili pravno lice, tijelo javne vlasti, služba ili drugo tijelo koji sam ili zajedno s drugima odlučuje o svrhama i sredstvima obrade ličnih podataka. Ukoliko su svrhe i sredstva takve obrade predviđena pravom Unije ili pravom država članica, kontrolor odn. specifični kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti u skladu sa zakonodavstvom Unije ili pravom država članica.

 1. h)    Izvršitelj obrade

Izvršitelj obrade je fizičko ili pravno lice, tijelo javne vlasti, služba ili drugo tijelo koje obrađuje lične podatke u ime kontrolora.

 1. i)      Primatelj

Primatelj je fizičko ili pravno lice, tijelo javne vlasti, služba ili drugo tijelo kojem se lični podaci otkrivaju, bilo da se radi o trećim licima ili ne. Međutim, tijela javne vlasti koja bi potencijalno mogle primiti lične podatke u okviru određenog naloga za istragu u skladu sa zakonom zemlje članice ne moraju se nužno smatrati primateljima.

 

 1. j)      Treća lica

Treća lica su fizičke ili pravne osobe, tijela javne vlasti, službe ili druga tijela osim subjekta podataka, odgovorne osobe/kontrolora, izvršitelja obrade i osoba koje, pod direktnom ovlasti kontrolora ili izvršitelja obrade, imaju dozvolu za obrađivanje ličnih podataka.

 1. k)   Pristanak

Pristanak subjekta podataka znači bilo koje, dobrovoljno dato, posebno, upućeno i nedvosmisleno pokazivanje želje subjekta podataka kojom on ili ona, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, označava pristanak na obradu ličnih podataka vezanih za nju ili njega.

Ime i adresa kontrolora/kontrolora obrade podataka

CCC Holding GmbH

Spengergasse 37
1050 Beč
Austrija
T: +43 1 811 22-0
F: +43-1 811 22-3344
E: competence@yourccc.com

Ime i adresa službenice za zaštitu podataka

Katrin Albrecht

CCC Holding GmbH

c/o Competence Call Center Leipzig GmbH

Spinnereistraße 7

04179 Leipzig

Njemačka

E: datenschutzbeauftragter@yourccc.com

Svi subjekti podataka mogu direktno kontaktirati našu službenicu za zaštitu podataka u slučaju pitanja i sugestija.

Kolačići (cookies)

Internetska stranica CCC-a koristi kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje se polažu i pohranjuju na računarskom sistemu putem internetskog preglednika.

Mnoge internetske stranice i serveri koriste kolačiće. Mnogi kolačići sadrže takozvani ID kolačića. ID kolačića je jedinstveni identifikator kolačića. Sastoji se od niza znakova pomoću kojih se internetske stranice i serveri mogu dodijeliti određenom internetskom pregledniku u kojem je kolačić pohranjen. To omogućava posjećenim internetskim stranicama i serverima da razlikuju pojedini preglednik subjekta podataka od drugih internetskih preglednika koji sadrže druge kolačiće. Određeni internetski preglednik može biti prepoznat i identificiran pomoću jedinstvenog ID-a kolačića.

Korištenjem kolačića, CCC pruža korisnicima ove web stranice usluge koje su bolje prilagođene korisnicima i koje ne bi bile moguće bez korištenja kolačića.

Pomoću kolačića, informacije i ponude na našoj web stranici mogu biti optimizirane za korisnika. Kolačići nam omogućavaju, kao što smo već spomenuli, da prepoznamo korisnike naše web stranice. Svrha ovog prepoznavanja je olakšati korisnicima korištenje naše web stranice.

Subjekt podataka može u bilo koje vrijeme, spriječiti postavljanje kolačića kroz našu web stranicu putem odgovarajućih postavki u web pregledniku koji koristi, i tako može odbiti postavljanje kolačića trajno. Nadalje, moguće je i već postavljene kolačiće izbrisati u bilo koje doba preko web preglednika ili drugih softverskih programa. Ovo je moguće uraditi u svim uobičajenim web preglednicima. Ukoliko subjekt podataka isključi mogućnost korištenja kolačića u web pregledniku koji koristi, tada pod određenim okolnostima neće sve funkcije naše web stranice biti u potpunosti iskoristive.

Prikupljanje općih podataka i informacija

Web stranica u vlasništvu CCC-a prikuplja niz općih podataka i informacija svaki put kada subjekt podataka ili automatizirani sistem pristupi web stranicu. Ovi opći podaci i informacije pohranjuju se u datoteke zapisnika („log files“). Sljedeće informacije mogu biti zabilježene ((1) vrsta i verzija web preglednika koji se koristi; (2) operativni sistem koji koristi pristupni sistem; (3) web lokaciju s koje je pristupni sistem stigao na našu web stranicu (tzv. „referrer”); (4) podstranice na našoj stranici koje je pristupni sistem pozvao; (5) datum i vrijeme pristupa web stranici; (6) Internet protokol adresu (IP adresu); (7) pružatelj internet usluge pristupnog sistema („ISP“); i (8) druge slične podatke i informacije koje se mogu koristiti za zaštitu od prijetnji u slučaju napada na naše IT sisteme.

Ovi opći podaci i informacije se ne koriste od CCC-a za donošenje bilo kakvih zaključaka o subjektu podataka. Tačnije, ove informacije se koriste za (1) ispravnu isporuku sadržaja naše web stranice; (2) za optimizaciju sadržaja naše web stranice i oglašavanja iste; (3) kako bi osigurali kontinuirano funkcioniranje naših sistema i tehnologiju naše web stranice; i (4) kako bi nadležnim vlastima za kazneno gonjenje pružili potrebne informacije za kazneno gonjenje u slučaju cyber-napada. Ovi prikupljeni podaci i informacije se stoga statistički procjenjuju od strane CCC-a, i dodatno se procjenjuju s ciljem unaprjeđenja zaštite i sigurnosti podataka unutar našeg preduzeća i krajnjim ciljem osiguravanja najvišeg nivoa zaštite ličnih podataka koje obrađujemo. Ovi prikupljeni podaci i informacije s datoteka zapisnika servera spremaju se odvojeno od svih ličnih podataka pruženih od strane subjekta podataka.

Pretplata na naš newsletter

Na web stranici CCC-a korisnicima se pruža mogućnost pretplate na naš newsletter. Koji se lični podaci prenose kontroloru prilikom pretplate na newsletter, može se vidjeti u maski za unos koja se koristi u tu svrhu.

CCC svoje kupce i poslovne partnere putem newslettera redovno informira o ponudama preduzeća. Subjekt podataka  može primati newsletter našeg preduzeća samo ako (1) ima važeću e-mail adresu i (2) ako se registrirao  za slanje newslettera. Iz pravnih razloga će se e-mail za potvrdu poslati koristeći tzv. double opt-in postupka (potvrda registracije putem linka unutar e-maila) na e-mail adresu koju je subjekt podataka prvi put unio za slanje newslettera. Ovaj e-mail potvrde služi za provjeru da li je vlasnik e-mail adrese kao subjekt podataka odobrio primanje newslettera.

Prilikom registracije za primanje newslettera, pohranjujemo i IP adresu računarskog sistema koji subjekt podataka koristi u trenutku registracije i koju je dodijelio pružatelj internet usluge (ISP), kao i datum i vrijeme registracije. Prikupljanje ovih podataka je neophodno kako bi se kasnije mogle utvrditi (moguće) zloupotrebe e-mail adrese subjekta podataka i stoga služi kao pravna zaštita kontroloru.

Lični podaci prikupljeni u okviru registracije za primanje newslettera koristit će se samo za slanje našeg newslettera i za time povezanim promjenama. Subjekt podataka može pretplatu na naš newsletter u bilo kojem trenutku otkazati. Pristanak na pohranu ličnih podataka koje nam je subjekt podataka dao za slanje newslettera može se u bilo kojem trenutku opozvati. U svakom newsletteru se nalazi odgovarajući link za opoziv pristanka. Pored toga postoji mogućnost odjave u bilo kojem trenutku direktno kod kontrolora na neki drugi način.

Brisanje i blokiranje ličnih podataka

Kontrolor vršit će obradu i pohranu ličnih podataka samo onoliko koliko je potrebno da se ostvari svrha njihovog prikupljanja, ili onoliko koliko je to predviđeno zakonima ili propisima kojima podliježe kontrolor podataka.

Ukoliko se svrha pohrane ne može ostvariti, ili ukoliko istekne zakonom propisani vremenski period, lični podaci će rutinski biti blokirani ili obrisani u skladu s zakonskim propisima.

Prava subjekta podataka

 1. a)    Pravo na potvrdu

Svaki subjekt podataka ima pravo od kontrolora podataka tražiti potvrdu o tome da li se njegovi lični podaci obrađuju ili ne. Ukoliko subjekt podataka poželi koristiti svoja prava na potvrdu, on se u bilo koje doba može obratiti službenici za zaštitu ličnih podataka kontrolora podataka.

 1. b)    Pravo na informiranje

Svaki subjekt podataka obuhvaćen obradom ličnih podataka ima pravo u bilo kojem trenutku dobiti besplatnu informaciju od kontrolora podataka o pohrani njegovih ličnih podataka i kopiju tih informacija. Nadalje, subjekt podataka ima pravo na pristup sljedećim informacijama:

  • svrhe obrade
  • kategorije ličnih podataka koji se obrađuju
  • primatelji ili kategorije primatelja kojima su lični podaci otkriveni ili će biti otkriveni u budućnosti, posebno primateljima iz trećih zemalja ili međunarodnim organizacijama
  • kada je moguće, predviđeni vremenski period na koji će lični podaci biti pohranjeni, kada to nije moguće, onda kriterije koji se koriste za utvrđivanje vremenskog perioda
  • postojanje prava na ispravljanje ili brisanje ličnih podataka u vezi s subjektom podataka ili na ograničenje obrade podataka od strane kontrolora podataka ili prava na prigovor protiv obrade podataka
  • postojanje prava na ulaganje žalbe kod nadzornog tijela
  • u slučajevima kada lični podaci nisu dobijeni od strane subjekta podataka: sve dostupne informacije kao što je porijeklo podataka
  • postojanje automatiziranih sistema za donošenje odluka, uključujući profiliranje, u skladu s čl. 22 st. 1 i 4 GDPR I – barem u ovim slučajevima – smislene informacije o korištenoj logici, kao i domet i ciljane posljedice takve obrade za subjekta podataka

Nadalje, subjekt podataka ima pravo dobiti informacije da li su lični podaci poslani u treću zemlju ili internacionalnoj organizaciji. Ukoliko je to slučaj, subjekt podataka ima pravo na informacije o prikladnim garancijama u vezi s prijenosom.
Ukoliko subjekt podataka želi koristiti svoje pravo na dobijanje informacija, on ili ona može u bilo koje doba kontaktirati našu službenicu za zaštitu podataka kontrolora podataka.

 1. c)    Pravo na ispravku

Svaki subjekt podataka obuhvaćen obradom ličnih podataka ima pravo od kontrolora podataka tražiti promptnu ispravku netačnih ličnih podataka koje se odnose na njega/nje. Uzimajući u obzir svrhe obrade, subjekt podataka osim toga ima pravo tražiti dopunjavanje nepotpunih ličnih podataka.
Ukoliko subjekt podataka želi koristiti ovo pravo na ispravljanje, on ili ona se u bilo kojem trenutku može obratiti našoj službenici za zaštitu podataka kontrolora podataka.

 1. d)    Pravo na brisanje (pravo „biti zaboravljen“)

Svaki subjekt podataka ima pravo od kontrolora podataka tražiti promptno brisanje svojih ličnih podataka, a kontrolor podataka je obavezan odmah brisati lične podatke, ukoliko obrada nije potrebna po jednom od niže navedenih osnova:

  • Lični podaci više nisu potrebni u svrhu za koju su prikupljeni ili na drugi način obrađeni.
  • Subjekt podataka povlači pristanak na kojem je zasnovana obrada podataka u skladu s čl. 6 st. 1 tač. a GDPR-a ili čl. 9 st. 2 tač. a GDPR-a, i kada ne postoje druge pravne osnove za obradu.
  • Subjekt podataka odbija obradu podataka prema čl. 21 st. 1 GDPR-a i ne postoje važniji opravdani razlozi za obradu, ili subjekt podataka odbija obradu podataka prema čl. 21 st. 2 GDPR-a.
  • Lični podaci su nezakonito obrađivani.
  • Lični podaci moraju biti obrisani u skladu sa zakonskim regulativama EU  ili zemlje članice kojoj kontrolor podataka podliježe.
  • Lični podaci su prikupljeni u vezi s pružanjem informacija društvenim uslugama na koje se odnosi čl. 8 st. 1 GDPR-a.

Ukoliko se jedan od gore navedenih razloga primjenjuje i subjekt podataka poželi brisanje ličnih podataka pohranjenih od strane CCC-a, on ili ona se može u bilo koje doba obratiti  službenici za zaštitu podataka kontrolora podataka.
Ukoliko je CCC javno objavilo lične podatke i ukoliko je naše preduzeće kao kontrolor podataka prema članu 17 st. 1 dužno brisati lične podatke, CCC, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove implementacije, će preduzeti prikladne mjere da o tome obavijesti druge kontrolore podataka koji obrađuju objavljenje lične podatke.

 1. e)    Pravo na ograničenje obrade

Svaki subjekt podataka koji je obuhvaćen obradom ličnih podataka ima pravo od kontrolora tražiti ograničenje obrade podataka u sljedećim slučajevima:

  • Subjekt podataka osporava tačnost ličnih podataka, na vremenski period koji je potreban kontroloru podataka da provjeri tačnost ličnih podataka.
  • Obrada podataka je protuzakonita, subjekt podataka odbija brisanje ličnih podataka i umjesto toga zahtijeva ograničenje njihovog korištenja.
  • Kontroloru više ne trebaju lični podaci u svrhe obrade, ali oni trebaju subjektu podataka za zasnivanje, korištenje ili odbranu u slučaju pravnih zahtjeva.
  • Subjekt podataka je uložio prigovor na obradu podataka prema članu 21 st. 1 GDPR-a i još nije utvrđeno da li pravne osnove kontrolora podataka nadilaze pravne osnove subjekta podataka.

Ukoliko je jedan od prije spomenutih uslova ispunjen i ako subjekt podataka zatraži ograničenje obrade ličnih podataka pohranjenih od strane CCC-a, on ili ona se s tim u vezi u bilo koje doba može obratiti službenici za zaštitu ličnih podataka kontrolora podataka.

 1. f)     Pravo na prenosivost podataka

Svaki subjekt podataka ima pravo lične podatke, koje se odnose na njega ili nje i koji su dostavljeni kontroloru, primiti u strukturiranom, učestalo korištenom formatu koji je moguće mašinski čitati. Nadalje, on ili ona ima pravo prenijeti te podatke drugom kontroloru ukoliko se obrada bazira na pristanku prema čl. 6 st. 1 tač. a GDPR-a ili čl. 9 st. 2 tač. a GDPR-a ili na ugovoru prema čl. 6 st. 1 tač. b GDPR-a, i ukoliko se obrada  vrši automatiziranim postupkom, pod pretpostavkom da obrada nije potrebna za izvršenje zadataka koji su u javnom interesu ili za provođenju službenih zakona i koji su preneseni kontroloru podataka.
Nadalje, subjekt podataka ima pravo da se prilikom korištenja svog prava na prenosivost podataka prema čl. 20 st. 1 GDPR-a vrši prijenos podataka direktno od jednog kontrolora do drugog, u situaciji gdje je to tehnički izvodivo i gdje ovo ne utječe negativno na prava i slobode drugih.
Subjekt podataka se u bilo koje doba može obratiti službenici za zaštitu podataka CCC-a kako bi koristio/la svoje pravo na prijenos podataka.

 1. g)    Pravo na prigovor

Svaki subjekt podataka čiji se lični podaci obrađuju ima pravo na prigovor u svako doba iz razloga koji proizlaze iz njegove ili njene posebne situacije za vrijeme obrade ličnih podataka koji se tiču njega ili nje na osnovu čl. 6 st. 1 tač. e ili f GDPR-a.

U slučaju takvog prigovora, CCC neće obrađivati lične podatke osim ako dokaže obavezne legitimne razloge za obradu koji nadjačavaju interese, prava i slobode subjekta podataka ili ako obrada služi zasnivanju, izvršenju ili odbrani pravnih zahtjeva.
Subjekt podataka može kontaktirati službenicu za zaštitu podataka CCC-a kako bi koristio/la svoje pravo na prigovor. U kontekstu korištenja usluga informacijskog društva i pored Smjernice 2002/58/EZ, subjekt podataka nadalje ima pravo upotrijebiti svoje pravo na prigovor automatiziranim sredstvima pomoću tehničkih specifikacija.

 1. h)    Automatizirane odluke u pojedinačnim slučajevima

Svaki subjekt podataka čiji se lični podaci obrađuju ima pravo da ne bude podvrgnut odluci koja se  isključivo temelji na automatiziranoj obradi koja za njega ili nju ima pravni učinak ili drugi negativan učinak, osim ako odluka (1) nije neophodna za zaključivanje ili izvršenje ugovora između subjekta podataka i kontrolora podataka ili (2)  je dopuštena prema zakonodavstvu Unije ili država članica kojima je kontrolor podvrgnut i ako takvo zakonodavstvo predviđa prikladne mjere za zaštitu prava i sloboda i legitimnih interesa subjekta podataka ili (3) se vrši uz izričiti pristanak subjekta podataka.

Ako je odluka (1) potrebna za zaključivanje ili izvršenje ugovora između subjekta podataka i kontrolora ili (2) ako se donosi uz izričit pristanak subjekta podataka, CCC će preduzeti prikladne mjere za zaštitu prava i sloboda i legitimnih interesa subjekta podataka, uključujući minimalno pravo na ishođenje intervencije neke osobe od strane kontrolora, na izražavanje vlastitog stava i osporavanje odluke.

Ako subjekt podataka želi realizirati svoja prava u vezi s automatiziranim odlukama, on ili ona se u bilo kojem trenutku može obratiti službenici za zaštitu podataka kontrolora.

Kao odgovorno preduzeće se suzdržavamo od automatskog donošenja odluka ili profiliranja.

 1. i)      Pravo na povlačenje pristanka pod zakonom za zaštitu podataka

Svaki subjekt podataka čiji se lični podaci obrađuju ima pravo u bilo kojem trenutku povući pristanak na obradu ličnih podataka.

Ukoliko subjekt podataka želi koristiti svoje pravo na povlačenje pristanka, on ili ona se može obratiti službenici za zaštitu podataka kontrolora.

Odredbe o zaštiti podataka kod prijava i postupka za prijavu

Kontrolor prikuplja i obrađuje lične podatke podnositelja prijava u svrhu izvršavanja postupka prijave. Obrada se može vršiti i elektronskim putem. To je posebno slučaj ako podnositelj prijave dotičnu prijavnu dokumentaciju i kontroloru proslijedi elektronskim putem, na primjer e-mailom ili putem web obrasca dostupnog na internetskoj stranici. Ako kontrolor zaključi ugovor o radu s podnositeljem zahtjeva, poslani podaci će u svrhu izvršavanja radnog odnosa biti pohranjeni u skladu sa zakonskim propisima. Ako kontrolor ne zaključi ugovor o radu s kandidatom, dokumenti za prijavu se automatski brišu tri mjeseca nakon što je objavljena odluka o odbijanju, osim ako brisanje ne stoji u suprotnosti s drugim legitimnim interesima kontrolora ili ako je subjekt podataka pristane na duži period pohrane. Drugi legitimni interes u ovom smislu je na primjer teret dokaza u postupku po principu jednakog postupanja i odgovarajućeg nacionalnog zakonskog provođenja.

Odredbe o zaštiti podataka vezanih za korištenje HubSpota

Naša internetska stranica koristi HubSpot, softver kompanije HubSpot Inc., SAD. Ovaj softver se koristi u takozvanom području ulaznog marketinga i između ostalog nam pomaže pomoću statističkih analiza i procjene protokoliranog ponašanja korisnika bolje koordinirati i optimizirati našu marketinšku strategiju. Koriste se kolačići (vidi dolje). Pohranu kolačića možete spriječiti u bilo kojem trenutku odgovarajućom postavkom softvera preglednika ili brisanjem već pohranjenih kolačića. Imajte na umu da u slučaju blokiranja kolačića,  možda nećete moći u potpunosti koristiti usluge pružene na našoj web stranici. Za više informacija pogledajte Uslove korištenja i Smjernice o zaštiti podataka kompanije HubSpot na: http://www.hubspot.com/terms-of-service i nar http://www.hubspot.com/privacy-policy.

Sve informacije koje prikupljamo podliježu ovoj odredbi o zaštiti podataka. HubSpot podliježe TRUSTe-ovom pečatu privatnosti i „Safe harbor“ sporazumu o razmjeni privatnih ličnih podataka između SAD i EU i „Safe harbor“  sporazumu o razmjeni privatnih ličnih podataka između Švicarske i SAD. Kontakt: HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Irska, Telefon: +353 1 5187500

Odredbe o zaštiti podataka vezanih za korištenje i upotrebu Facebooka

Kontrolor je na ovoj internetskoj stranici integrirao komponente kompanije Facebook. Facebook je društvena mreža.

Društvena mreža je internetsko društveno mjesto sastajanja, internetska zajednica koja korisnicima po pravilu omogućava međusobnu komunikaciju i interakciju u virtualnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava ili omogućiti internetskoj zajednici pružanje ličnih ili poslovnih podataka. Facebook korisnicima društvenih mreža između ostalog omogućava kreiranje privatnih profila, postavljanje fotografija i umrežavanje putem zahtjeva prijatelja.

Operativno društvo Facebooka je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SAD. Kontrolor  odgovoran za obradu ličnih podataka, ako subjekt podataka živi izvan SAD ili Kanade, je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Svakim pozivom jedne od pojedinačnih stranica ove web stranice kojom upravlja kontrolor i u koju je integrirana Facebook komponenta (Facebook priključak), Internet preglednik putem odnosne Facebook komponente koja je integrirana na IT sistemu subjekta podataka automatski pokreće preuzimanje prikaza odgovarajuće Facebook komponente sa Facebooka. Opći pregled svih priključaka (plug-ins) za Facebook možete naći na https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. U okviru ovog tehničkog postupka, Facebook prima informacije o tome koju konkretnu podstranicu naše web stranice posjećuje subjekt podataka.

Ukoliko je subjekt podataka u isto vrijeme prijavljen na Facebooku, Facebook sa svakom posjetom našoj web stranici od strane subjekta podataka i za cijelo vrijeme njegovog ili njenog boravka na našoj web stranici prepoznaje koje posebne podstranice naše web stranice je subjekt podataka posjetio. Ove informacije prikupljaju YouTube i Google i povezuju s dotičnim YouTube računom subjekta podataka. Ove informacije se prikupljaju putem Facebook komponente i Facebook ih povezuje s dotičnim Facebook računom subjekta podataka. Ako subjekt podataka aktivira jedan od Facebook dugmadi integriranog na našoj web stranici, npr. dugme „Sviđa mi se“, ili ako subjekt podataka ostavlja komentar, Facebook ovu informaciju dodjeljuje ličnom Facebook korisničkom računu subjekta podataka i pohranjuje ove lične podatke.

Facebook prima informacije putem Facebook komponente kada je subjekt podataka posjetio našu web stranicu ako je subjekt podataka istovremeno prijavljen na Facebooku u trenutku pristupa našoj web stranici; to se događa bez obzira na to da li je subjekt podataka kliknuo na Facebook komponentu ili ne. Ukoliko subjekt podataka ne želi takav prijenos podataka Facebooku, to se može spriječiti odjavom subjekta podataka iz njegovog ili njenog Facebook računa prije poziva naše web stranice.

Politika privatnosti koju je objavio Facebook, a koja je dostupna na https://de-de.facebook.com/about/privacy/, pruža informacije o prikupljanju, obradi i korištenju ličnih podataka od strane Facebooka. Ona nadalje daje informacije o tome koje opcije postavki Facebook nudi radi zaštite privatnosti subjekta podataka. Osim toga, dostupne su različite aplikacije koje omogućavaju sprječavanje prijenosa podataka Facebooku. Subjekt podataka može koristiti takve aplikacije za sprječavanje prijenosa podataka Facebooku.

Odredbe o zaštiti podataka vezanih za korištenje i upotrebu Twittera

Kontrolor je na ovoj web stranici integrirao Twitter komponente. Twitter je višejezični, javno dostupan mikroblogging servis na kojem korisnici mogu postavljati i distribuirati takozvane tweetove, znači kratke poruke, koje su ograničeni na 280 znakova. Ove kratke poruke su dostupne svima, uključujući i osobe koje nisu prijavljeni na Twitteru. Tweetovi su također prikazani takozvanim pratiocima (followers) dotičnog korisnika. Pratioci su drugi korisnici Twittera koji prate tweetove korisnika. Twitter nadalje omogućava obraćanje širokoj publici putem hashtagova, linkova ili retweetova.

Operativno društvo Twittera je Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Svakim pozivom jedne od pojedinačnih stranica ove web stranice kojom upravlja kontrolor i u koju je integrirana Twitter komponenta (Twitter dugme), internetski preglednik putem odnosne Twitter komponente u IT sistemu subjekta automatski aktivira preuzimanje prikaza odgovarajuće Twitter komponente sa Twittera. Daljnje informacije o Twitter dugmadima dostupne su na https://about.twitter.com/de/resources/buttons. U okviru ovog tehničkog postupka, Twitter prima informacije o tome koju konkretnu podstranicu naše web stranice posjećuje subjekt podataka. Svrha integracije Twitter komponente je omogućiti našim korisnicima redistribuciju sadržaja ove web stranice, učiniti ovu web stranicu poznatom u digitalnom svijetu i povećati broj naših posjetitelja.

Ukoliko se subjekt podataka istovremeno prijavljen na Twitteru, Twitter pri svakoj posjeti naše web stranice od strane subjekta podataka i tokom cijelog trajanja svakog boravka na našoj web stranici, koju konkretnu podstranicu naše web stranice je posjetio subjekt podataka. Te informacije se prikupljaju putem Twitterove komponente i Twitter ih dodjeljuje Twitter računu subjekta podataka. Ako subjekt podataka aktivira jedan od Twitter dugmadi integriranog na našoj web stranici, podaci i informacije poslane pomoću njega povezuju se sa ličnim Twitter korisničkom računu subjekta podataka i Twitter ih pohranjuje i obrađuje.

Twitter putem Twitter komponente uvijek prima informaciju da je subjekt podataka posjetio našu web stranicu ako u trenutku pristupa našoj web stranici istovremeno prijavljen ili prijavljena na Twitteru. To se događa bez obzira na to da li je subjekt podataka kliknuo na Twitter komponentu ili ne. Ako subjekt podataka ne želi prijenos ovih informacija Twitteru, prijenos se može spriječiti odjavom s Twitter računa prije pozivanja naše web stranice.

Važeće odredbe o zaštiti podataka Twittera dostupne su na https://twitter.com/privacy?lang=de.

Odredbe o zaštiti podataka vezanih za korištenje i upotrebu LinkedIna

Kontrolor je na ovoj web stranici integrirao komponente kompanije LinkedIn Corporation. LinkedIn je internetska društvena mreža koja omogućava povezivanje korisnika s postojećim poslovnim kontaktima kao i uspostavljanje novih poslovnih kontakata. Preko 400 miliona registriranih osoba koristi LinkedIn u više od 200 zemalja. Zbog toga je LinkedIn trenutno najveća platforma za poslovne kontakte i jedna od najposjećenijih internetskih stranica na svijetu.

Operativno društvo LinkedIna je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Za pitanja zaštite podataka izvan SAD nadležan je LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irska.

Svakim pozivom naše web stranice koja sadrži LinkedIn komponentu (LinkedIn priključak), ova komponenta aktivira preglednik koji koristi subjekt podataka da preuzme odgovarajući prikaz LinkedIn komponente. Više informacija o LinkedIn dodacima možete naći na https://developer.linkedin.com/plugins. U okviru ovog tehničkog postupka, LinkedIn dobija informacije o tome koju konkretnu podstranicu naše web stranice je posjetio subjekt podataka.

Ukoliko je subjekt podataka istovremeno prijavljen na LinkedIn-u, LinkedIn pri svakoj posjeti naše web stranice od strane subjekta podataka i tokom cijelog trajanja svakog boravka na našoj web stranici, koju  konkretnu podstranicu naše web stranice je posjetio subjekt podataka. Te informacije se prikupljaju putem LinkedInove komponente i LinkedIn ih dodjeljuje LinkedIn računu subjekta podataka. Ako subjekt podataka aktivira jedan od LinkedIn dugmadi integriranog na našoj web stranici, LinkedIn ove informacije dodjeljuju ličnom LinkedIn korisničkom računu subjekta podataka i pohranjuje ove lične podatke.

LinkedIn putem LinkedIn komponente uvijek prima informaciju da je subjekt podataka posjetio našu web stranicu ako je u trenutku pristupa  našoj web stranici istovremeno prijavljen ili prijavljena na LinkedInu. To se događa bez obzira na to da li je subjekt podataka kliknuo na LinkedIn komponentu ili ne. Ako subjekt podataka ne želi prijenos ovih informacija LinkedIn-u, prijenos se može spriječiti odjavom s LinkedIn računa prije pozivanja naše web stranice.

LinkedIn na https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls nudi mogućnost odjave sa slanja e-poruka, SMS poruka i ciljanih oglasa, kao i upravljanje postavkama oglasa. LinkedIn nadalje koristi partnere kao što su Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame koji mogu postaviti kolačiće. Takvi se kolačići mogu odbiti na https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Važeće odredbe o zaštiti podataka LinkedIn-a dostupne su na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Smjernica o kolačićima LinkedIn-a dostupna je na https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Odredbe o zaštiti podataka vezanih za korištenje i upotrebu Xinga

Kontrolor je na ovoj web stranici integrirao Xing komponente. Xing je internetska društvena mreža koja omogućava povezivanje s postojećim poslovnim kontaktima kao i uspostavljanje novih poslovnih kontakata. Pojedini korisnici mogu kreirati lični profil na Xingu. Preduzeća mogu, na primjer, kreirati profile preduzeća ili objavljivati ponude za posao na Xingu.

Operativno društvo Xinga je XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Njemačka.

Svakim pozivom jedne od pojedinačnih stranica ove web stranice kojom upravlja kontrolor i u koju je integrirana Xing komponenta (Xing priključak), odnosna Xing komponenta automatski putem internetskog preglednika IT sistema subjekta podataka aktivira preuzimanje prikaza odgovarajuće Xing komponente sa Xinga. Daljnje informacije o Xing dodacima dostupne su na https://dev.xing.com/plugins. U okviru ovog tehničkog postupka, Xing prima informacije o tome koju konkretnu podstranicu naše web stranice posjećuje subjekt podataka.

Ukoliko je subjekt podataka istovremeno prijavljen na Xingu, Xing pri svakom pozivu naše web stranice od strane subjekta podataka i tokom cijelog trajanja svakog boravka na našoj web stranici prepoznaje koju konkretnu podstranicu naše web stranice je posjetio subjekt podataka. Te informacije se prikupljaju putem Xing komponente i Xing ih povezuje s Xing računom subjekta podataka. Ako subjekt podataka aktivira jedan od Xing dugmadi integriranog na našoj web stranici, npr. „Podijeli“ dugme, Xing ovu informaciju povezuje s ličnim Xing korisničkim računom subjekta podataka i pohranjuje ove lične podatke.

Xing prima informacije putem Xing komponente kada je subjekt podataka posjetio našu web stranicu ako je subjekt podataka istovremeno prijavljen na Xing-u u trenutku pristupa našoj web stranici; to se događa bez obzira na to da li je subjekt podataka kliknuo na Xing komponentu ili ne. Ukoliko subjekt podataka ne želi takav prijenos podataka Xing-u, to se može spriječiti odjavom subjekta podataka iz njegovog ili njenog Xing računa prije poziva naše web stranice.

Xingove odredbe o zaštiti podataka, dostupne na https://www.xing.com/privacy, pružaju uvid u Xingovo prikupljanje, obradu i upotrebu ličnih podataka. Nadalje, Xing je na https://www.xing.com/app/share?op=data_protection objavio napomene o zaštiti podataka u vezi s XING-ovim „Podijeli“ dugmetom.

Odredbe o zaštiti podataka vezanih za korištenje i upotrebu YouTubea

Kontrolor je na ovoj web stranici integrirao YouTube komponente. YouTube je Internet video portal koji omogućava objavljivanje video sadržaja korisnicima besplatno, a ujedno omogućava i besplatno gledanje, ocjenjivanje i komentiranje istih. YouTube dopušta objavljivanje svih vrsta video materijala, što omogućava pristup kompletnim filmovima i TV-emisija, ali i muzičkim videima, najavnim videima i videima koje su korisnici sami napravili, preko ovog Internet portala.

Operativno preduzeće YouTubea je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC što je podružnica od Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Svakom posjetom jednoj od pojedinačnih stranica ove web stranice, kojom upravlja kontrolor i koja ima integriranu YouTube komponentu (YouTube video), Internet preglednik na IT sistemu subjekta podataka automatski će putem YouTube komponente ponuditi preuzimanje prikaza odgovarajuće YouTube komponente. Daljnje informacije o YouTube-u mogu se dobiti na web stranici www.youtube.com/yt/about/de. U okviru ovog tehničkog procesa, YouTube i Google dobijaju informacije o tome koju konkretnu podstranicu naše web stranice je posjetio subjekt podataka.

Ukoliko je subjekt podataka u isto vrijeme prijavljen na YouTube, YouTube prepoznaje svakom posjetom našoj web stranici od strane subjekta podataka – i za cijelo vrijeme njegovog boravka na našoj web stranici – koje posebne podstranice naše web stranice je subjekt podataka posjetio. Ove informacije prikupljaju YouTube i Google i povezuju s dotičnim YouTube računom subjekta podataka.

YouTube i Google će kroz YouTube komponentu primati informacije uvijek kada je subjekt podataka posjetio našu stranicu, ukoliko je subjekt podataka u bilo kojem  trenutku boravka na našoj stranici bio prijavljen na YouTube; ovo se događa bez obzira da li je osoba kliknula na YouTube video ili ne. Ukoliko subjekt podataka ne želi takav prijenos ovih informacija prema YouTube i Google, on ili ona to mogu spriječiti na način da se odjave s  svog YouTube računa prije posjete našoj web stranici.

YouTube-ove odredbe o zaštiti podataka koje su dostupne na linku https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ daju više informacija o prikupljanju, obradi i korištenju ličnih podataka od strane YouTube-a i Google-a.

Odredbe o zaštiti podataka vezanih za korištenje i upotrebu Instagrama

Kontrolor je na ovoj web stranici integrirao komponente kompanije Instagram. Instagram je društvena mreža.

Društvena mreža je internetsko društveno mjesto sastajanja, internetska zajednica koja korisnicima po pravilu omogućava međusobnu komunikaciju i interakciju u virtualnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava ili omogućiti internetskoj zajednici pružanje ličnih ili poslovnih podataka. Facebook korisnicima društvenih mreža između ostalog omogućava kreiranje privatnih profila, postavljanje fotografija i umrežavanje putem zahtjeva prijatelja.

Operativno društvo Instagrama je Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, SAD. Kontrolor  odgovoran za obradu ličnih podataka, ako subjekt podataka živi izvan SAD-a ili Kanade, je Facebook Ireland  Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Svakom posjetom jednoj od pojedinačnoj stranica ove web stranice, kojom upravlja kontrolor i koja ima integriranu Instagram komponentu (Instagram  priključak), Internet preglednik na IT- sistemu subjekta podataka automatski će putem Instagram komponente ponuditi preuzimanje prikaza odgovarajuće Instagram komponente sa Instagrama. U okviru ovog tehničkog procesa, Instagram dobija saznanje o tome koju konkretnu podstranicu naše web stranice je posjetio subjekt podataka.

Ukoliko je subjekt podataka u isto vrijeme prijavljen na Instagramu, Instagram prepoznaje svakom posjetom našoj web stranici od strane subjekta podataka – i za cijelo vrijeme njegovog boravka na našoj web stranici – koje posebne podstranice naše web stranice je subjekt podataka posjetio. Ove informacije prikuplja Instagram komponenta i Instagram ih povezuju s dotičnim Instagram računom subjekta podataka. Ako subjekt podataka aktivira jedan od Instagram dugmadi integriranog na našoj web stranici ili ako ostavlja komentar, Instagram ovu informaciju povezuje s ličnim Instagram korisničkim računom subjekta podataka i pohranjuje ove lične podatke.

Politika privatnosti koju je objavio Instagram, a koja je dostupna na http://instagram.com/about/legal/privacy, pruža informacije o prikupljanju, obradi i korištenju ličnih podataka od strane Instagrama. Ona nadalje daje informacije o tome koje opcije postavki Instagram nudi radi zaštite privatnosti subjekta podataka. Osim toga, dostupne su različite aplikacije koje omogućavaju sprječavanje prijenosa podataka Instagramu. Subjekt podataka može koristiti takve aplikacije za sprječavanje prijenosa podataka Instagramu.

Odredbe o zaštiti podataka vezanih za korištenje i upotrebu WhatsAppa

Kontrolor je na ovoj internetskoj stranici integrirao komponente kompanije WhatsApp. WhatsApp je servis za slanje poruke. U okviru toga našim kandidatima nudimo opciju da nas kontaktiraju putem WhatsAppa. Ukoliko koristite ovu opciju, automatski ćete nam poslati svoj broj mobilnog telefona.

Šta biste trebali uzeti u obzir prilikom prijave putem WhatsAppa?

Važeći su uslovi korištenja i politika privatnosti WhatsAppa. Politika privatnost koju je objavio WhatsApp i koja je dostupna na https://www.whatsapp.com/legal/ daje informacije o prikupljanju, obradi i upotrebi ličnih podataka od strane WhatsAppa. Ona nadalje daje informacije o tome koje opcije postavki WhatsApp nudi radi zaštite privatnosti subjekta podataka.

Operativno društvo WhatsApp Inc., Arbitration Opt-Out, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, SAD. Kontrolor  odgovoran za obradu ličnih podataka, ako subjekt podataka živi izvan SAD-a ili Kanade, je WhatsApp Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Nećemo pohraniti Vaš broj mobilnog telefona i Vaše lične podatke u poruci za bilo koju drugu svrhu osim za WhatsApp chat. Molimo da nam u okviru komunikacije ne šaljete slike ili videozapise.

Chat će biti izbrisan najkasnije 3 mjeseca nakon posljednjeg kontakta s dotičnim kandidatom.

Odredbe o zaštiti podataka vezanih za korištenje i upotrebu Google Analyticsa (s funkcijom anonimizacije)
Na ovoj web stranici kontrolor je integrirao komponentu Google Analyticsa (s funkcijom anonimizacije). Google Analytics je servis za web analitiku. Web analitika je prikupljanje i analiziranje podataka u vezi s ponašanjem posjetitelja na web stranicama. Sistem za web analitiku prikuplja podatke o web stranici s koje je osoba došla (tzv. „referrer“), koje podstranica su pregledane, koliko često ili koliko je trajao pregled posjećene podstranice. Web analitika uglavnom se koristi za optimiziranje web stranice i kako bi se izvršila analiza isplativosti Internet oglašavanja.
Operativno društvo Google Analytics komponente je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Za web analitiku preko Google Analytics-a kontrolor koristi aplikaciju “_gat._anonymizeIp”.
Pomoću ove aplikacije IP adresa Internet konekcije subjekta podataka se skraćuje i anonimizira od strane Google-a kada se pristupa našoj stranici iz zemlje članice EU ili druge zemlje potpisnice sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru.

Svrha Google Analytics komponente je da analizira promet na našoj web stranici. Google koristi prikupljene podatke i informacije kako bi procijenio korištenje naše stranice, za nas sastavio online izvještaje koji pokazuju aktivnosti na našim web stranicama i pružio druge usluge u vezi s korištenjem naše web stranice.
Google Analytics postavlja kolačić („cookie“) na IT sistemu subjekta podataka. Definicija kolačića objašnjena je iznad. Postavljanjem kolačića Google može analizirati korištenje naše web stranice. Svakom posjetom na bilo koju pojedinačnu stranicu naše web stranice kojom upravlja kontrolor i u koju je integrirana Google Analytics komponenta, Internet preglednik na IT sistemu subjekta podataka automatski će odašiljati podatke Google-u kroz Google Analytics komponentu u svrhu online analize. U okviru ovog tehničkog postupka Google dolazi do saznanja o ličnim podacima, kao što su IP adresa subjekta podataka, što Googleu između ostalog služi da shvati porijeklo posjetitelja i klikova i shodno tome vrši obračune provizije.
Kolačić se koristi kako bi se pohranile lične informacije, kao što je vrijeme posjete, lokacija s koje se vrši posjeta i učestalost posjeta naše web stranice od strane subjekta podataka.

Svakom posjetom na našu web stranicu, takvi lični podaci, uključujući i IP adresu internet priključka koji koristi subjekt podataka, će biti proslijeđeni Google-u u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovi lični podaci bit će pohranjeni od strane Google-a u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može proslijediti lične podatke prikupljene kroz tehnički postupak trećim licima.

Subjekt podataka može, kao što je  već navedeno, spriječiti postavljanje kolačića kroz našu web stranicu u bilo koje doba na način da odgovarajućim postavkama unutar web preglednika zabrani postavljanje kolačića i tako trajno zabrani postavljanje kolačića. Takve postavke Internet preglednika spriječile bi Google od postavljanja kolačića u IT sistem subjekta podataka. Osim toga, kolačić koji je već postavljen može biti uklonjen u bilo koje doba preko web preglednika ili drugih softverskih programa.

Subjekt podataka ima nadalje mogućnost protiviti se prikupljanju podataka generiranih od strane Google Analytics koji se odnose na korištenje ove web stranice, kao i obradi tih podataka od strane Google-a i spriječiti je. U tu svrhu subjekt podataka treba preuzeti dodatak web pregledniku (browser-add-on) s linka https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga. Ovaj dodatak web pregledniku koristi Java skriptu kako bi upozorio Google Analytics da nikakvi podaci i informacije u vezi s posjetama web stranicama ne smiju biti poslane  Google Analytics-u. Google instalaciju dodatka web pregledniku smatra prigovorom. Ukoliko se IT sistem subjekta podataka kasnije obriše, formatira ili ponovo instalira,  subjekt podataka mora ponovno instalirati dodatak web pregledniku kako bi deaktivirao Google Analytics. Ukoliko se dodatak web pregledniku deinstalira ili deaktivira od strane subjekta podataka ili bilo koje druge nadležne osobe, moguće je izvršiti reinstalaciju ili ponovnu aktivaciju dodatka web pregledniku.

Daljne informacije i važeće odredbe o zaštiti podataka Google-a možete naći na linkovima: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics detaljnije je objašnjen na linku:  https://www.google.com/intl/de_de/analytics/

Odredbe o zaštiti podataka vezanih za korištenje i upotrebu Google-AdWordsa

Kontrolor je na ovoj web stranici kontrolor integrirao Google AdWords. Google AdWords je servis za Internet oglašavanje koji omogućava oglašivačima pozicioniranje oglasa u Google-ov pretraživač i Google Mrežu. Google AdWords dopušta oglašivaču da predodredi specifične ključne riječi kako bi oglas na Google rezultatima pretraživanja bio prikazan samo ukoliko korisnik vrši pretraživanje po određenim ključnim riječima. U Google oglašivačkoj mreži oglasi se distribuiraju na tematski relevantnim web stranicama koristeći automatski algoritam, uzimajući u obzir unaprijed definirane ključne riječi.

Operativno preduzeće Google AdWords servisa je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Svrha Google AdWords je promocija naše web stranice uključenjem relevantnog oglašavanja na web stranicama trećih lica i u rezultate pretrage Google tražilice, kao i prikazivanje oglasa trećih lica na našoj web stranici.

Ukoliko subjekt podataka posjeti našu web stranicu preko Google oglasa, Google postavlja tzv. konverzijske kolačiće (conversion cookie) na IT sistemu subjekta podataka. Definicija kolačića objašnjena je u prethodnom tekstu. Konverzijski kolačić prestaje važiti nakon trideset dana i ne koristi se za identifikaciju subjekta podataka. Ukoliko kolačić nije prestao važiti, kolačić se putem konverzijskih kolačića koristi za provjeru da li su određene podstranice, npr. korpa za kupovinu sistema online prodavnice, pozvane s naše web stranice. Putem konverzijskih kolačića, Google i kontrolor mogu vidjeti da li je osoba koja je došla na našu web stranicu preko AdWords-a generirala promet, tj. izvršila ili prekinula kupovinu artikla/artikala.

Podaci i informacije prikupljene putem korištenja kolačića za konverziju se koriste od strane Googlea za kreiranje statistika o posjeti naše web stranice. Ove statistike o posjeti koristimo kako bismo utvrdili ukupni broj korisnika koji su proslijeđeni nama putem AdWords oglasa, znači kako bismo utvrdili uspjeh ili neuspjeh odnosnih AdWords oglasa i optimizirali svoje AdWords oglase u budućnosti. Ni naše preduzeće niti drugi Google AdWords oglašivači neće dobiti informacije od Google-a kojima bi se mogao identificirati subjekt podataka.

 

Konverzijski kolačić pohranjuje lične informacije, npr. web stranice koje je subjekt podataka posjetio. Svakom posjetom našoj web stranici, lični podaci, uključujući i IP adresu internet priključka korištenog od strane subjekta podataka, bit će proslijeđeni Google-u u Sjedinjenim Američkim Državama. Ti lični podaci bit će pohranjeni u Google-u u Sjedinjenim Američkim Državama.
Google može proslijediti podatke koji su prikupljeni putem tehničkog postupka trećim licima.
Subjekt podataka može, kao što je već navedeno, spriječiti postavljanje kolačića kroz našu web stranicu u bilo koje doba na način da odgovarajućim postavkama unutar web preglednika trajno zabrani  postavljanje kolačića. Takve postavke korištenog Internet preglednika bi spriječile i da Google postavi kolačiće za konverziju u IT sistem subjekta podataka. Osim toga, kolačić koji je već postavljen od strane Google AdWordsa može biti uklonjen u bilo koje doba putem web preglednika ili drugih softverskih programa.

Nadalje, subjekt podataka ima mogućnost odbiti internet-bazirano oglašavanje od strane Google-a. Da bi to učinio, subjekt podataka mora otići na www.google.de/settings/ads i tamo izvršiti željene postavke na svakom web pregledniku koji subjekt podataka koristi.

Daljnje informacije i važeće odredbe o zaštiti podataka Google-a možete naći na linku: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Pravna osnova za obradu

Čl. 6 slovo a GDPR-a našem preduzeću služi kao pravna osnova za postupke obrade za koje pribavlja pristanak za određenu svrhu obrade.

Ukoliko je obrada ličnih podataka potrebna za izvršenje ugovora u kojem je subjekt podataka jedna od ugovornih strana, kao što je slučaj kada je npr. obrada podataka potrebna za isporuku robe ili pružanje drugih usluga, tada se obrada bazira na čl. 6 1 slovo b GDPR-a.

Isto se odnosi i na postupke obrade koje su potrebne za izvršenje predugovornih mjera, npr. u slučaju upita u vezi s našim proizvodima ili uslugama. Ukoliko naše preduzeće podliježe zakonskoj obavezi prema kojoj je potrebna obrada ličnih podataka, kao što je npr. ispunjenje poreznih obaveza, onda se obrada podataka temelji na čl. 6 1 slovo c GDPR-a.

U rijetkim slučajevima, obrada ličnih podataka može biti potrebna kako bi se zaštitili vitalni interesi subjekta podataka ili bilo koje druge fizičke osobe. Ovo bi npr. bio slučaj ukoliko bi posjetitelj bio povrijeđen u našem preduzeću i kada bi njegovo ime, godine, podavi zdravstvenog osiguranja ili druge vitalne informacije bile proslijeđene ljekaru, bolnici ili trećem licu. U tom slučaju obrada bi se zasnivala na čl. 6 1 slovo d GDPR-a.

Naposljetku, postupci obrade se mogu zasnivati na čl. 6 1  slovo f GDPR-a. Ova pravna osnova se koristi za postupke obrade koji nisu obuhvaćeni niti jednom od prethodno navedenom pravnom osnovom, ukoliko je obrada podataka potrebna u svrhu postizanja legitimnih interesa našeg preduzeća ili trećeg lica, osim kada su takvi interesi nadjačani interesima ili osnovnim pravima i slobodama subjekta podataka. Ovakvi postupci obrade su nam posebno zbog toga dopušteni jer su posebno spomenute od strane zakonodavnih vlasti EU. Ustanovile su da legitimni interesi mogu biti pretpostavljeni ukoliko je subjekt podataka klijent kontrolora (osnova razmatranja 47 rečenica 2 GDPR-a).

Ukoliko se obrada ličnih podataka vrši na osnovu  čl. 6. I slovo f GDPR-a, naš legitimni interes je naše poslovanje za dobrobit svih naših zaposlenika i naših dioničara.

Trajanje pohrane ličnih podataka

Kriterij za trajanje pohrane ličnih podataka je odnosni zakonski period čuvanja. Nakon isteka roka, odgovarajući podaci bit će rutinski izbrisani, ukoliko više nisu potrebni za ispunjenje ugovora ili za pokretanje ugovora.

Zakonski ili ugovorni propisi za dostavu ličnih podataka; nužnost za zaključenje ugovora; obaveza subjekta podataka dostave ličnih podataka; moguće posljedice nedostavljanja podataka

Obavještavamo Vas da je isporuka ličnih podataka djelimično propisana zakonom (npr. porezni propisi) ili može isto tako proizlaziti iz ugovornih odredbi (npr. informacije o ugovornoj strani). Između ostalog može biti neophodno u svrhu zaključenja ugovora da subjekt podataka isporuči svoje lične podatke koje zatim moramo obraditi. Subjekt podataka je npr. obavezan isporučiti nam lične podatke kada naše preduzeće zaključuje ugovor s njim ili njom. Nedostavljanje ličnih podataka imala bi za posljedicu da ugovor ne može biti zaključen s subjektom podataka. Prije isporuke svojih ličnih podataka, subjekt podataka se mora obratiti jednom od naših saradnika. Naš saradnik će subjektu podataka objasniti u pojedinačnom slučaju da li je dostava ličnih podataka zakonski propisana ili je potrebna za zaključenje ugovora, da li postoji obaveza dostavljanja ličnih podataka te posljedice njihovog nedostavljanja.