Mogućnosti za karijeru u CCC

CCC nudi mogućnosti za karijeru u našim sjedištima u Berlinu, Bratislavi, Bukureštu, Dortmundu, Drezdenu, Duisburgu, Esenu, Gdanjsku, Istanbulu, Izmiru, Lajpcigu, Parizu i Beču. Naše nove zaposlenike biće izabrani, intenzivno obučeni i pripremljeni za svoje zadatke kao Call Center Service Professional u CCC-u.

Trenutne poslovne mogućnosti

Vaša šansa da započnete karijeru u CCC-u – trenutne mogućnosti za karijeru: