Columbus 2002 – Change & Turn – Premiere Fernsehen GmbH w Austrii

Zleceniodawca: Premiere Fernsehen GmbH w Austrii

Projekt:

Rozwiązanie Call Center dotyczące przychodzących i wychodzących rozmów telefonicznych dla obecnych i nowych klientów w ramach projektu „PREMIERE AUSTRIA”.

Cele:
  • Telefon jako główne medium komunikacji podczas startu „PREMIERA AUSTRIA”.
  • Dotychczasowi klienci: „Churn Management” – mimo wzrostu cen, zyskanie akceptacji dla nowej formy programu i cen Premiere.
USPs:
  • Wysoki poziom satysfakcji klienta.
  • Wysoki poziom zadowolenia zleceniodawcy.
  • Specjaliści komunikacji wychodzącej w zakresie migracji abonentów.
  • Duża ilość połączeń z krótkim czasem przygotowania.
  • Towarzysząca kampania medialna dla „PREMIERA AUSTRIA”.
Grupa docelowa:
  • Dotychczasowi klienci.
Okres kampanii:
  • Lipiec do grudnia 2002 r.
Sukcesy:

Ponosząc koszty w wysokości jedynie 35.000 euro, „PREMIERE AUSTRIA” zyskała roczny obrót ponad 250 tysięcy euro!