European Call Center Award 2005 “Judges Special Award” – 600 zgłoszeń z całej Europy

Spośród ponad 600 zgłoszeń z całej Europy w 2005 roku, Competence Call Center zdobyło upragnione nagrody jury dla wybitnych osiągnięć call center. Jury zostało przekonane ogólnym obrazem harmonii pomiędzy zespołem CCC, projektem i zleceniodawcą.