CCC Holding GmbH – CCC is a part of TELUS International
Spengergasse 37

1050 Wiedeń, Austria

T: +43 1 811 22-0
F: +43-1 811 22-3344
E: competence(at)yourccc(dot)com

Zarząd: Jan Wolff, Gregor Willenberg, Amanda Mawson, Thomas Anthony Barry

Sąd Handlowy w Wiedniu FN 407513i

NIP: ATU 45675700

Prawo autorskie

„Copyright 2018 Competence Call Center. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie treści (teksty, zdjęcia, grafiki, pliki dźwiękowe, wideo i animacje oraz ich grupowanie itp.)  na stronie internetowej Competence Call Center są chronione prawami autorskimi i innymi prawami ochronnymi. Ta ochrona prawna dotyczy także baz danych i podobnych obiektów. Treści mogą być swobodnie wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem w Internecie. Zawartość tej strony internetowej nie może być kopiowana, rozpowszechniana, zmieniana lub udostępniana osobom trzecim poza granicami prawa autorskiego bez pisemnej zgody Competence Call Center. Niektóre obszary strony internetowej Competence Call Center zawierają również zdjęcia z zastrzeżeniem prawa autorskiego osób trzecich. Jeśli nie określono inaczej, wszystkie znaki towarowe na stronie internetowej Competence Call Center są chronionymi znakami towarowymi.“

csm_ecg_neu_over_76675e4aeb