Jako dostawca kompleksowych usług TELUS International zapewnia rozwiązania omnichannel, które obejmują wszystkie kanały kontaktu w zakresie najnowocześniejszej obsługi klienta. Wyspecjalizowany wewnętrzny zespół programistyczny TELUS International zapewnia rozwiązania dostosowane do indywidualnych wymagań klienta z uwzględnieniem tożsamości korporacyjnej.

Telefonia

  • Telefonia

Zespół głosowy TELUS International wdraża najbardziej odpowiednie dla Państwa rozwiązania. Zindywidualizowane raportowanie i monitorowanie zapewniają maksymalną przejrzystość w codziennej pracy. Dodatkowe funkcjonalności, takie jak kolejkowanie połączeń zwrotnych, kliknij, aby połączyć, ankiety telefoniczne, zarządzanie kampaniami wychodzącymi oraz kompleksowa analiza kontaktów są zintegrowane zgodnie z potrzebami. Na życzenie istnieje możliwość integracji z Państwa istniejącym rozwiązaniem telefonicznym.

E-Mail

  • E-Mail

TELUS International korzysta z Państwa istniejącego rozwiązania poczty elektronicznej albo, jeśli zachodzi taka potrzeba, wdraża w ramach partnerstwa w pełni funkcjonalny system. Możliwe jest również zintegrowanie formularza kontaktowego z Państwa stroną internetową.

Live Chat

  • Live Chat

TELUS International posiada istniejące rozwiązanie, które umożliwia zarówno proaktywne, jak i reaktywne wykorzystanie czatów. Co więcej TELUS International wspiera również szczególne procesy obsługi klienta, takie jak identyfikacja wideo, za pośrednictwem czatu wideo.

Media społecznościowe

  • Media społecznościowe

Znaczna część zapytań klientów odbywa się w mediach społecznościowych. Ten kanał kontaktowy jest szczególnie szybki, bezpośredni i daje możliwość dotarcia do wielu klientów w tym samym czasie, tym samym dynamicznie kształtując wizerunek Państwa firmy.

Usługi wiadomości tekstowych

  • Usługi wiadomości tekstowych

TELUS International pomaga Państwu rozszerzać portfolio kanałów kontaktowych zarówno w zakresie realizacji technicznej, jak i operacyjnej w oparciu o istniejące, bogate doświadczenie.

Sztuczna inteligencja (AI)

  • Sztuczna inteligencja (AI)

TELUS International opracowuje zindywidualizowaną sieć neuronową, która może zostać zintegrowana z Państwa stroną internetową, na przykład jako dynamiczny internetowy system FAQ lub inteligentny formularz kontaktowy. Bezpośredni link z punktami kontaktu z klientem, takimi jak np. czat, Państwa aplikacja lub e-mail, będą wdrażane na życzenie.