• Campus

Umożliwiamy każdemu pracownikowi rozwijanie swojego potencjału – kompetencje to nasza dewiza!

Kluczem do długoterminowej i skutecznej obsługi klienta są kwalifikacje i zadowolenie naszych pracowników. Z tego powodu stworzyliśmy platformę Campus, która umożliwia nam jako firmie dokształcanie naszych pracowników i zwiększanie ich kompetencji. Wewnętrzne szkolenia i program dokształcania dają możliwość nie tylko zdobywania fachowej wiedzy, ale również rozwijania własnej osobowości. Aby spełnić oczekiwania pracowników, Campus został podzielony na trzy obszary: Academy, College oraz University. Kampus opiera się na metodzie kształcenia „blended learning”, która oprócz efektywnego wykorzystania sali lekcyjnej i kursów online, skupia się przede wszystkim na skutecznym przekazywaniu wiedzy i praktycznym jej wykorzystaniu w codziennej pracy.

Campus_Lvl1_Academy

Akademia skierowana jest do wszystkich pracowników TELUS International. Oferuje ona szeroki wachlarz kursów, które skupiają się na zawodowych i komunikacyjnych kompetencjach naszych pracowników. Co więcej, różne zajęcia odbywają się poza godzinami pracy.

Campus_Lvl2_College

College ma za zadanie pomóc osobom pracującym jako konsultanci w awansowaniu na wyższe lub kierownicze stanowiska. College ma również na celu pomoc osobom bez doświadczenia w obsłudze klienta w łatwiejszym odnalezieniu się w tym profesjonalnym środowisku. Oprócz szkoleń zawodowych skupiamy się głównie na ustrukturyzowanym szkoleniu i ciągłej pomocy w codziennej pracy. Dzięki regularnej analizie potencjału, identyfikujemy obiecujących pracowników i cały czas towarzyszymy im na ich ścieżce kariery w TELUS International.W dłuższej perspektywie możemy również zapewnić sukces poprzez szkolenie wykwalifikowanych kierowników niższego szczebla.

Campus_Lvl3_University

Uniwersytet skierowany jest do menedżerów z kadry kierowniczej oraz pracowników zespołów wsparcia. Oprócz szkoleń wewnętrznych, dodatkowo wszystkim uczestnikom oferujemy również szkolenia w specjalistycznych dziedzinach organizowane przez firmy zewnętrzne, aby w dłuższej perspektywie sprostać stale zmieniającym się wymogom branży.