Buzz Aldrin şi Mag. Thomas Kloibhofer distinşi cu „Golden Arrow“

În cadrul Congresului Vienez com.sult din 26 ianuarie, desfăşurat în Casa Industriei, au fost distinşi Aldrin, pilotul de pe Apollo 11 şi Kloibhofer, liderul CCC

Copyright Create Connections Mag. Thomas Kloibhofer, CEO Competence Call Center, a primit distincţia “Special Golden Arrow”. Lifetime Achievement Award „Golden Arrow“, oferită în fiecare an unei personalităţi marcante pentru cea mai mare realizare a vieţii, a fost înmânată în acest an invitatului de onoare Buzz Aldrin.

Kloibhofer wurde geehrt für seine „bewundernswerte Dynamik, innovativen Ideen und sein unermüdliches Engagement“ mit dem er „sein Unternehmen, Competence Call Center AG, innerhalb von 10 Jahren vom Start-up zum internationalen Player geführt hat“, so com.sult Initiator David Ungar-Klein.

Kloibhofer a fost distins pentru „dinamismul impresionant, ideile inovative şi angajamentul neobosit“ cu care şi-a condus „compania Competence Call Center AG, în decurs de 10 ani, inca de la inceput, ajungand in final o companie de nivel international“, afirmă David Ungar-Klein, iniţiatorul com.sult.

Distincţia a fost înmânată de vorbitorul principal de la com.sult, Martin Eberhard, fondatorul Tesla Motors Inc. Festivitatea de distingere a lui Aldrin, cel de-al „doilea“ om pe lună a fost condusă de d-na KommR Brigitte Jank, Preşedintele Camerei de Economie din Viena.