Protectia datelor

Competence Call Center (denumit în continuare „CCC”) salută interesul dvs. pentru compania și serviciile noastre si vizita dvs. pe acest site. Protecția datelor personale este importantă pentru noi. Utilizarea site-ului nostru este de obicei posibilă fără a furniza informații personale. Dacă persoana în cauză dorește să utilizeze servicii suplimentare (cum ar fi buletinele informative) de la CCC prin intermediul site-ului nostru, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru un serviciu și nu există niciun temei legal pentru o astfel de prelucrare, în general obținem acordul persoanei vizate. Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon al unui subiect vizat, este întotdeauna în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor și în conformitate cu politica de confidențialitate specifică țării, in conformitate cu care, vizitatorii site-ului nostru vor fi informați despre natura și scopul datelor personale colectate, utilizate și prelucrate de noi și vom informa persoanele în cauză cu privire la drepturile la care au dreptul. CCC, în calitate de operator de date și parte responsabilă, a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura cea mai înaltă protecție posibilă a datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul acestui site. Cu toate acestea, transmisiile de date pe Internet pot avea, în general, gauri de securitate, astfel încât protecția absolută nu poate fi garantată. Din acest motiv, fiecare persoană în cauză este liberă să ne furnizeze date cu caracter personal în mod alternativ.

 

Definițiile termenilor folosiți

Politica de confidențialitate CCC se bazează pe terminologia utilizată în Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR). Pentru a asigura înțelegerea, vă explicăm termenii folosiți în avans.

 1. a) Date cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită în continuare „persoana vizată”). O persoană fizică este considerată identificabilă daca, direct sau indirect, în special prin asocierea cu un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau una sau mai multe elemente specifice, exprimă aspecte fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale pe baza carora persoana fizică poate fi indentifică.

 1. b) Persoana în cauză

Persoana în cauză este orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date personale sunt prelucrate de responsabilul părții.

 1. c) Prelucrare

Prelucrare înseamnă orice proces sau set de operațiuni legate de date cu caracter personal, cum ar fi colectarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, citirea, interogarea, utilizarea, cu sau fără ajutorul procedurilor automatizate; divulgarea prin transmitere, diseminare sau altă formă de furnizare, reconciliere sau asociere, restrictionare, ștergere sau distrugere.

 1. d) Restricționarea procesării

Restricționarea procesării reprezintă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea lor viitoare.

 1. e) Profilarea

Profilarea este orice fel de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea informațiilor personale pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică pentru a analiza performanța în muncă, starea economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul unde se află sau locația acelei persoane fizice, pentru a analiza sau a prezice.

 1. f) Pseudonimizarea

Pseudonimizarea reprezintă prelucrarea datelor cu caracter personal în așa fel încât datele personale să nu mai poată fi atribuite unui subiect specific, fără a fi nevoie de informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să fie supuse unor măsuri tehnice și organizatorice pentru a se asigura că datele personale nu pot fi atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

 1. g) Partea responsabilă sau operatorul de date

Partea responsabilă sau operatorul de date este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, instituția sau un alt organism care, singur sau în cooperare cu altele, decide cu privire la scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Scopurile și mijloacele unei astfel de prelucrări sunt stabilite de legislația Uniunii sau de legea statelor membre, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau in dreptul național.

 1. h) Persoană imputernicită de operator

Persoana imputernicită de operator este o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului de date.

 1. i) Destinatarul

Destinatarul este o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau o altă entitate căreia (căruia) îi sunt dezvăluite datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o terță parte. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

 1. j) Terți

O terță parte este o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, instituție, organism sau altul decât persoana vizată, operatorul, persoana imputernicită de operator și persoanele autorizate care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal

 1. k) Consimțământ

Consimțământ al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

 

Numele și adresa părții responsabile:

CCC Holding GmbH
Spengergasse 37
1050 Vienna
Austria
T: +43 1 811 22-0
F: +43-1 811 22-3344
E: competence@yourccc.com

Numele și adresa agentului de protecție a datelor

Katrin Albrecht
CCC Holding GmbH
c/o Competence Call Center Leipzig GmbH
Spinnereistraße 7
04179 Leipzig
Deutschland
E: datenschutzbeauftragter@yourccc.com

Pentru toate întrebările și sugestiile privind protecția datelor, oricine poate contacta direct ofițerul nostru pentru protecția datelor.

Cookies

Site-ul CCC utilizează cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate și salvate pe un sistem de calculator prin intermediul unui browser de internet. Multe site-uri și servere folosesc cookie-uri. Multe cookie-uri conțin un așa-numit ID de cookie. Un cod cookie este un identificator unic al cookie-ului. Acesta constă dintr-un șir prin care paginile de Internet și serverele pot fi atribuite browserului de internet specific în care a fost stocat modulul cookie. Acest lucru permite site-urilor și serverelor să distingă browserul individului de alte browsere de internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser web poate fi recunoscut și identificat prin ID-ul unic de cookie. Prin utilizarea cookie-urilor, CCC poate oferi utilizatorilor acestui site servicii mai ușor de utilizat, care nu ar fi posibile fără setarea cookie-urilor. Prin intermediul unui cookie, informațiile și alte oferte de pe site-ul nostru pot fi optimizate pentru utilizator. Cookie-urile ne permit, așa cum am menționat deja, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru. Scopul acestei recunoașteri este de a facilita utilizarea persoanelor care acceseaza site-ul nostru. Persoana vizată poate împiedica setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru web în orice moment prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și, astfel, contrazicând permanent setarea cookie-urilor. În plus, cookie-urile care au fost deja setate pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de internet sau al altor programe software. Acest lucru ar trebui să fie posibil în toate browserele de internet comune. La dezactivarea cookie-urilor în browserul de internet utilizat, din cauza problemelor de compatibilitate, se poate întâmpla ca nu toate funcțiile site-ului nostru să fie funcționale.

Colectarea datelor și informații generale

Site-ul CCC colectează o serie de date generale și informații de fiecare dată când site-ul este accesat de către persoana în cauză sau de un sistem automat. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele jurnal ale serverului. Puteți înregistra (1) tipuri și versiuni de browser utilizate, (2) sistemul de operare utilizat de sistemul de acces, (3) site-ul de pe care un sistem de acces accesează site-ul nostru (așa-numiti referitori), (4) sub -pagini web (5) data și ora de acces la site-ul web, (6) o adresă de protocol Internet (adresa IP), (7) furnizorul de servicii de internet al sistemului de acces și (8) alte date și informații similare utilizate în caz de atacuri asupra sistemelor noastre de tehnologie informațională.

Prin utilizarea acestor date și informații generale, CCC nu trage nicio concluzie cu privire la persoana vizată. În schimb, aceste informații sunt necesare pentru a (1) furniza în mod corespunzător conținutul site-ului nostru web, (2) a optimiza conținutul site-ului nostru web și pentru a-l promova, (3) a asigura funcționarea continuă a sistemelor noastre și a tehnologiei site-ului nostru web și (4) a furniza autorităților de aplicare a legii informațiile necesare în caz de atac informatic. Datele și informațiile colectate sunt, prin urmare, evaluate statistic și în continuare de către CCC cu scopul de a crește protecția datelor și securitatea datelor în compania noastră si pentru a asigura în cele din urmă cel mai bun nivel posibil de protecție pentru datele cu caracter personal pe care le prelucrăm.

Înscrierea la buletinul informativ

Pe site-ul CCC, utilizatorilor li se oferă posibilitatea de a se abona la buletinul nostru informativ. Datele cu caracter personal transmise operatorului de date la inscriere la buletinul informativ rezultă din masca de introducere folosită în acest scop.

CCC informează periodic clienții și partenerii de afaceri prin intermediul unui buletin informativ despre ofertele companiei. Buletinul informativ al companiei noastre poate fi primit de către persoana vizată numai dacă (1) persoana vizată are o adresă de e-mail validă și (2) persoana vizată s-a înscris pentru a primi newsletter-ul. Din motive legale, un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa de e-mail introdusă de persoana în cauză pentru prima dată pentru trimiterea prin buletinul informativ prin procedura de dublu-opt-in. Acest e-mail de confirmare este utilizat pentru a verifica dacă proprietarul adresei de e-mail este aceeași persoană care este autorizată să primească buletinul informativ.

La abonarea la buletinul informativ, stocăm și adresa IP a sistemului informatic folosit de persoana în cauză la momentul înregistrării, precum și data și ora înregistrării, astfel cum este atribuit de Furnizorul de servicii Internet (ISP). Colectarea acestor date este necesară pentru a înțelege abuzul (posibil) al adresei de e-mail a persoanei afectate la o dată ulterioară și, prin urmare, servește ca garanții legale pentru operatorul de date.

Datele personale colectate ca parte a unui abonament la buletinul informativ vor fi folosite doar pentru a trimite newsletter-ul nostru și modificările aferente. Abonamentul la buletinul nostru informativ poate fi anulat de către persoana în cauză în orice moment. Consimțământul pentru stocarea datelor cu caracter personal pe care persoana vizată ne-a oferit-o pentru trimiterea buletinului informativ poate fi revocat în orice moment. În scopul revocării consimțământului, în fiecare buletin informativ există un link corespunzător. De asemenea, este posibil să vă înregistrați în orice moment direct cu operatorul de date în orice alt mod.

Ștergerea și blocarea datelor cu caracter personal

Operatorul de date prelucrează și stochează datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului stocării sau în conformitate cu prevederile legilor sau regulamentelor la care este supus persoana responsabilă.

Dacă scopul depozitării este omis sau dacă expiră o perioadă de păstrare legală prescrisă, datele personale vor fi blocate sau șterse de rutină în conformitate cu dispozițiile legale.

Drepturile persoanei în cauză

 1. a) Dreptul la confirmare

Fiecare persoană vizată are dreptul să solicite persoanei responsabile confirmarea procesării datelor cu caracter personal în cauză. Dacă persoana în cauză dorește să utilizeze acest drept de confirmare, poate contacta în orice moment ofițerul pentru protecția datelor al persoanei responsabile.

 1. b) Dreptul la informare

Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul în orice moment să obțină informații gratuite de la persoana responsabilă cu privire la datele cu caracter personal stocate despre aceasta și o copie a acestor informații. Mai mult, persoana vizată are următoarele informații:

 • scopurile procesării
 • categoriile de date cu caracter personal prelucrate
 • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele personale au fost dezvăluite sau încă sunt dezvăluite, în special destinatarilor din țări terțe sau organizațiilor internaționale
 • dacă este posibil, durata planificată pentru care datele personale vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile pentru determinarea acestei durate
 • dreptul de rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal referitoare la acestea sau restricționarea prelucrării de către oprtator sau dreptul de a se opune acestei prelucrări
 • existența unui drept de apel la o autoritate de supraveghere
 • dacă datele personale nu sunt colectate de la persoana vizată: toate informațiile disponibile pe sursa de date
 • existența procesului decizional automatizat, inclusiv profilarea în conformitate cu articolul 22 alineatele (1) și (4) GDPR și, cel puțin în aceste cazuri, informații semnificative despre logica implicată, precum și scopul și impactul intenționat al prelucrării în acest sens persoana vizată

În plus, persoana vizată are dreptul de acces cu privire la transmiterea datelor cu caracter personal către o țară terță sau către o organizație internațională. În acest caz, persoana vizată are dreptul să obțină informații despre garanțiile corespunzătoare în legătură cu transferul. Dacă persoana în cauză dorește să utilizeze acest drept la informație, poate contacta în orice moment ofițerul pentru protecția datelor.

 1. c) Dreptul la rectificare

Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul de a solicita corectarea imediată a datelor cu caracter personal incorecte referitoare la aceasta. Mai mult, persoana vizată are dreptul să solicite completarea datelor cu caracter personal incomplete, ținând cont de scopurile prelucrării. În cazul în care persoana în cauză dorește să își exercite acest drept la rectificare, se poate contacta în orice moment ofițerul de protecție a datelor al persoanei responsabile.

 1. d) Dreptul la anulare (dreptul de a fi uitat)
 • Persoana afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul de a solicita operatorului să șteargă imediat datele cu caracter personal care îl privesc, cu condiția ca unul dintre următoarele motive să fie satisfăcut și nu este necesară prelucrarea:
 • Datele personale au fost colectate sau prelucrate în alt mod pentru astfel de scopuri pentru care nu mai sunt necesare.
 • Persoana vizată își revocă consimțământul pe care s-a bazat prelucrarea art. 6 (1) (a) GDPR sau art. 9 (2) (a) GDPR și nu există nicio altă bază legală pentru prelucrare.
 • Conform art. 21 (1) GDPR, persoana vizată prezintă o obiecție împotriva prelucrării și nu există motive legitime pentru prelucrare sau persoana vizată se opune prelucrării conform art. 21 (2) GDPR.
 • Datele personale au fost prelucrate ilegal.
 • Ștergerea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației naționale la care este supus opreratorullui de date.
 • Datele personale au fost colectate în legătură cu serviciile societății informaționale oferite în temeiul art. 8 (1) GDPR.Dacă unul dintre motivele de mai sus este corect și persoana în cauză dorește să dispună ștergerea datelor cu caracter personal stocate la CCC, aceasta poate contacta în orice moment responsabilul cu protecția datelor persoanei responsabile.

Dacă datele cu caracter personal au fost dezvăluite de CCC și dacă compania noastră este responsabilă pentru ștergerea datelor cu caracter personal în calitate de persoană responsabilă în conformitate cu art. 17 (1) GDPR, CCC va lua măsurile adecvate pentru a informa ceilalți operatori de date, ținând cont de tehnologia disponibilă și costurile de implementare care prelucrează datele personale publicate.

 1. e) Dreptul la restricționarea procesării
 • Orice parte afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal va avea dreptul să solicite operatorului să restricționeze prelucrarea dacă se aplică oricare dintre următoarele condiții:
 • Precizia datelor personale este contestată de persoana vizată pentru o perioadă de timp care permite persoanei responsabile să verifice acuratețea datelor cu caracter personal.
 • Prelucrarea este ilegală, persoana vizată refuză ștergerea datelor cu caracter personal și în schimb solicită restricționarea utilizării datelor cu caracter personal.
 • Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, însă persoana vizată le cere să își afirme, să își exercite sau să își apere drepturile.
 • Persoana în cauză are obiecții cu privire la prelucrarea. Artă. 21 alin. 1 DSGVO și nu este încă clar dacă motivele legitime ale persoanei responsabile le depășesc pe cele ale persoanei vizate.

Dacă una dintre condițiile de mai sus este îndeplinită și persoana în cauză dorește să solicite restricționarea datelor cu caracter personal stocate de CCC, acestea pot contacta în orice moment responsabilul cu protecția datelor persoanei responsabile.

 1. f) Transferabilitatea datelor

Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul de a primi datele cu caracter personal care îl privesc, furnizate unui operator de către persoana vizată într-un format structurat, comun și care poate fi citit automat. El / Ea are, de asemenea, dreptul de a transfera aceste date unei alte părți, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul în conformitate cu art. 6 (1) (a) GDPR sau art. 9 (2) (a) GDPR sau la un contract în conformitate cu art. 6 alin. 1 (b) GDPR și prelucrarea prin mijloace automatizate, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini în interesul public sau în exercitarea autorității publice delegate operatorului.În plus, atunci când își exercită dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din GDPR, persoana vizată are dreptul să obțină ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul, în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și cu condiția ca nu afectează drepturile și libertățile altor persoane. Pentru a afirma dreptul la portabilitatea datelor, persoana vizată poate contacta în orice moment responsabilul cu protecția datelor CCC

 1. g) Dreptul de a obiecta

Orice persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul, în orice moment, să se opună prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) din GDPR din motive care rezultă din situația sa particulară. CCC nu mai prelucrează datele cu caracter personal în cazul unei obiecții, cu excepția cazului în care putem dovedi motive legitime de procesare care depășesc interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau prelucrarea servește la afirmarea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale. Pentru a exercita dreptul de opoziție, persoana vizată poate contacta direct responsabilul cu protecția datelor CCC. Persoana vizată este, de asemenea, liberă, în contextul utilizării serviciilor societății informaționale, în pofida Directivei 2002/58 / CE, să își exercite dreptul de opoziție prin intermediul unor proceduri automatizate care utilizează specificații tehnice.

 1. h) Decizii automatizate în cazuri individuale

Orice persoană responsabila cu prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul să nu fie supusă unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată care are un efect juridic sau care afectează în mod apreciabil performanțele acesteia, cu excepția cazului în care decizia (1) se aplică la încheiere sau ( 2) permise în conformitate cu legislația Uniunii sau a statelor membre la care este supus operatorul și în cazul în care o astfel de legislație prevede măsuri adecvate pentru a proteja drepturile, libertățile și interesele legitime ale persoanei în cauză sau (3) cu acordul expres al persoanei vizate. Dacă decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și operatorul sau (2) are loc cu acordul expres al persoanei vizate, CCC va lua măsurile adecvate pentru a proteja drepturile, libertățile și interesele legitime ale persoanelor în cauză, inclusiv cel puțin dreptul de a obține intervenția unei persoane de către operator, de a-și exprima propria poziție și de a contesta decizia. Dacă persoana vizată dorește să afirme drepturi cu privire la deciziile automatizate, se poate contacta în orice moment cu responsabilul cu protecția datelor al persoanei responsabile. Ca o companie responsabilă, ne abținem de la luarea automată a deciziilor sau profilare.

 1. i) Dreptul de a revoca un acord de protecție a datelor

Orice persoană afectată de prelucrarea datelor cu caracter personal are dreptul de a retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment.Dacă persoana vizată dorește să își afirme dreptul de a revoca consimțământul, acesta poate contacta în orice moment responsabilul cu protecția datelor al persoanei responsabile.

 

 

Protecția datelor în aplicații și în procesul de solicitare

Persoana responsabilă colectează și prelucrează datele personale ale solicitanților în scopul procesării procesului de cerere. Prelucrarea se poate face și electronic. Acest lucru este în special în cazul în care un solicitant prezintă documentele de solicitare corespunzătoare operatorului prin mijloace electronice, de exemplu prin e-mail sau prin intermediul unui formular web disponibil pe site-ul web. Dacă operatorul de date încheie un contract de muncă cu un solicitant, datele transmise vor fi stocate în scopul relației de muncă, în conformitate cu legea. Dacă nu este încheiat contractul de muncă cu solicitantul de către operator, documentele cererii vor fi șterse automat la trei luni de la anunțarea deciziei de respingere, cu excepția cazului în care eliminarea exclude alte interese legitime ale operatorului sau persoana vizată a consimțit pentru o perioadă mai lungă de stocare . Un alt interes legitim în acest sens, de exemplu, o sarcină a probei într-o procedură în baza principiului egalității de tratament și a aplicării legale naționale respective.

Politica de confidențialitate privind funcționarea și utilizarea Facebook

Responsabilul a integrat componente ale companiei Facebook pe acest site web. Facebook este o rețea socială.

O rețea socială este un loc de întâlnire socială bazat pe internet, o comunitate online care permite utilizatorilor să comunice între ei și să interacționeze în spațiul virtual. O rețea socială poate servi drept platformă de schimb de opinii și experiențe sau permite comunității de internet să ofere informații personale sau de afaceri. Facebook le permite utilizatorilor rețelei sociale să creeze profiluri private, să încarce fotografii și să socializeze prin solicitările prietenilor.

Compania care operează Facebook este Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SUA. Persoanele responsabile pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în cazul în care persoana în cauză locuiește în afara SUA sau Canada, sunt accesibile la Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.

Fiecare vizită la oricare dintre paginile individuale ale acestui site web, care este operat de operatorul de date și pe care a fost integrată o componentă Facebook (plug-in Facebook), browserul de internet de pe sistemul de tehnologie informațională al persoanei în cauză automat de către Componenta Facebook respectivă determină o reprezentare a componentei Facebook corespunzătoare a Facebook. O imagine de ansamblu a tuturor plug-inurilor Facebook poate fi găsită la https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=ro_US. În cadrul acestui proces tehnic, Facebook primește informații despre ce pagină specifică a site-ului nostru web este vizitată de persoana în cauză.

Dacă persoana vizată este conectată simultan în Facebook, cu fiecare vizită pe site-ul nostru de către persoana vizată, Facebook recunoaște ce pagină de pagină specifică a site-ului nostru web vizită de persoana vizată pe întreaga durată a șederii respective pe site-ul nostru. Aceste informații sunt colectate prin componenta Facebook și atribuite de Facebook în contul de Facebook respectiv al persoanei vizate. Dacă persoana în cauză activează unul dintre butoanele Facebook integrate pe site-ul nostru web, de exemplu butonul „Like” sau dacă persoana în cauză face un comentariu, Facebook alocă aceste informații în contul de utilizator Facebook personal al persoanei în cauză și îl salvează date.

Facebook primește întotdeauna informații prin intermediul componentei Facebook că persoana vizată a vizitat site-ul nostru web dacă persoana vizată este conectată la Facebook în același timp cu accesarea site-ului nostru web; acest lucru se întâmplă indiferent dacă persoana face clic pe componenta Facebook sau nu. Dacă un astfel de transfer al acestor informații către Facebook nu este dorit de către persoana vizată, el / ea poate împiedica transferul deconectându-se din contul ei de Facebook înainte de a vizita site-ul nostru web.

Politica de date publicată de Facebook, disponibilă la https://de-de.facebook.com/about/privacy/, oferă informații despre colectarea, procesarea și utilizarea datelor cu caracter personal de către Facebook. De asemenea, explică ce opțiuni oferă Facebook pentru a proteja confidențialitatea persoanei vizate. În plus, sunt disponibile și alte aplicații care fac posibilă suprimarea transmiterii datelor pe Facebook. Astfel de aplicații pot fi utilizate de către persoana vizată pentru a suprima transmiterea datelor pe Facebook.

Declarație de confidențialitate pentru utilizarea HubSpot

Site-ul nostru folosește HubSpot, un software HubSpot Inc., SUA. Acest software este utilizat în domeniul marketingului și ne ajută, printre altele, prin analiza statistică și evaluarea comportamentului utilizatorului înregistrat, pentru a coordona și a optimiza strategia noastră de marketing. Cookie-urile sunt utilizate (vezi mai jos). Puteți împiedica stocarea cookie-urilor prin setarea în orice moment a software-ului browserului sau prin ștergerea cookie-urilor deja stocate. Vă rugăm să rețineți că, dacă cookie-urile sunt blocate, este posibil să nu puteți utiliza serviciile furnizate pe site-ul nostru web în cea mai mare măsură. Pentru mai multe informații, consultați termenii de utilizare și ghidul de protecție a datelor HubSpot Inc. la http://www.hubspot.com/terms-of-service și http://www.hubspot.com/privacy-policy. Toate informațiile pe care le colectăm sunt supuse acestui regulament de protecție a datelor. HubSpot este supus Sigiliului de confidențialitate al TRUST și al SUA – Cadrul de siguranță al UE și U.S. Contact: HubSpot, Etajul 2 30 North Wall Quay, Dublin 1, Irlanda, telefon: +353 1 5187500

Politica de confidențialitate privind funcționarea și utilizarea Twitter

Controlerul de date a integrat componente Twitter pe acest site web. Twitter este un serviciu de microblogging public multilingv, unde utilizatorii pot posta și distribui așa-numitele tweet-uri, care sunt limitate la 280 de caractere. Aceste mesaje scurte sunt disponibile oricui, inclusiv abonați non-Twitter. Tweeturile sunt de asemenea afișate așa-numitilor adepți ai utilizatorului respectiv. Următorii sunt alți utilizatori Twitter care urmăresc tweeturile unui utilizator. Twitter vă permite, de asemenea, să vă adresați unui public larg prin hashtag-uri, link-uri sau retweet-uri.

Compania care operează Twitter este Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SUA.

Fiecare vizită la oricare dintre paginile individuale ale acestui site web, care este operat de operatorul de date și pe care a fost integrată o componentă Twitter (buton Twitter), browserul de internet de pe sistemul de tehnologie informațională al persoanei în cauză este activat automat de către Componenta Twitter respectivă determină descărcarea unei prezentări a componentei Twitter corespunzătoare Twitter. Mai multe informații despre butoanele Twitter sunt disponibile la https://about.twitter.com/en/resources/buttons. Ca parte a acestui proces tehnic, Twitter primește informații despre ce pagină specifică a site-ului nostru web este vizitată de persoana în cauză. Scopul integrării componentei Twitter este de a permite utilizatorilor noștri să redistribuie conținutul acestui site, să promoveze acest site în lumea digitală și să crească numărul de vizitatori.

Dacă persoana vizată este conectată simultan la Twitter, cu fiecare vizită pe site-ul nostru de către persoana vizată, Twitter recunoaște ce pagină de pagină specifică a site-ului nostru web vizită de persoana vizată pe întreaga durată a șederii respective pe site-ul nostru. Aceste informații sunt colectate prin componenta Twitter și atribuite prin Twitter în contul de Twitter al persoanei vizate. În cazul în care persoana în cauză activează unul dintre butoanele Twitter integrate pe site-ul nostru web, datele și informațiile transmise cu acesta sunt atribuite contului personal de utilizator al Twitter al persoanei în cauză și sunt stocate și prelucrate de Twitter.

Twitter primește întotdeauna informații prin intermediul componentei Twitter că persoana vizată a vizitat site-ul nostru web dacă persoana vizată este conectată pe Twitter în același timp cu accesarea site-ului nostru web; acest lucru se întâmplă indiferent dacă subiectul face clic pe componenta Twitter sau nu. Dacă un astfel de transfer al acestor informații către Twitter nu este dorit de persoana vizată, acesta / ea poate împiedica transferul deconectându-se din contul lor de Twitter înainte de a vizita site-ul nostru web.

Politicile de confidențialitate aplicabile pentru Twitter sunt disponibile la https://twitter.com/privacy?lang=ro.

 

Politica de confidențialitate pentru operarea și utilizarea LinkedIn

Operatorul de date are componente integrate de pe LinkedIn Corporation pe acest site. LinkedIn este o rețea socială bazată pe internet care permite utilizatorilor să se conecteze la contacte de afaceri existente și să creeze noi contacte de afaceri. Peste 400 de milioane de persoane înregistrate utilizează LinkedIn în mai mult de 200 de țări. Acest lucru face ca LinkedIn să fie în prezent cea mai mare platformă pentru contacte de afaceri și unul dintre cele mai vizitate site-uri web din lume.

Compania care operează pe LinkedIn este LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, SUA. Politica de confidențialitate din afara Statelor Unite este gestionată de LinkedIn Irlanda, Probleme privind politica de confidențialitate, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda.

Fiecare vizită la oricare dintre paginile individuale ale acestui site, care are o componentă LinkedIn (plug-in LinkedIn), face ca browserul folosit de persoana în cauză să descarce o reprezentare corespunzătoare a componentei LinkedIn. Mai multe informații despre plugin-urile LinkedIn pot fi găsite la https://developer.linkedin.com/plugins. În cadrul acestui proces tehnic, LinkedIn primește informații despre ce pagină specifică a site-ului nostru web este vizitată de către persoana vizată.

Dacă persoana vizată este conectată simultan la LinkedIn, cu fiecare vizită pe site-ul nostru de către persoana vizată, LinkedIn recunoaște ce pagină specifică a site-ului nostru web vizită de către persoana vizată pe întreaga durată a șederii respective pe site-ul nostru. Aceste informații sunt colectate prin componenta LinkedIn și atribuite prin LinkedIn în contul LinkedIn al persoanei vizate. Dacă persoana în cauză activează unul dintre butoanele LinkedIn integrate pe site-ul nostru web, datele și informațiile transmise cu acesta sunt atribuite contului de utilizator LinkedIn personal al persoanei în cauză și sunt stocate și prelucrate de LinkedIn.

LinkedIn primește întotdeauna informații prin intermediul componentei LinkedIn că persoana vizată a vizitat site-ul nostru web dacă persoana vizată este conectată la LinkedIn în același timp cu accesarea site-ului nostru web; acest lucru se întâmplă indiferent dacă subiectul face clic pe componenta LinkedIn sau nu. Dacă un astfel de transfer al acestor informații către LinkedIn nu este dorit de către persoana vizată, el / ea poate împiedica transferul deconectându-se din contul lor LinkedIn înainte de a vizita site-ul nostru web.

La https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls, LinkedIn oferă posibilitatea de a renunța la mesajele de e-mail, mesajele text și anunțurile vizate, precum și să gestioneze setările anunțurilor. De asemenea, LinkedIn folosește parteneri precum Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua și Lotame, care pot seta cookie-uri. Astfel de cookie-uri pot fi refuzate la https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Politica de confidențialitate a LinkedIn este disponibilă la https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Politica cookie-urilor LinkedIn este disponibilă la https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Politica de confidențialitate pentru operarea și utilizarea Xing

Controlerul de date a integrat componente de pe Xing pe acest site web. Xing este o rețea socială bazată pe Internet care permite utilizatorilor să se conecteze la contacte de afaceri existente și să creeze noi contacte de afaceri. Utilizatorii individuali pot crea un profil personal la Xing. Companiile pot, de exemplu, să creeze profiluri ale companiei sau să publice oferte de muncă pe Xing.

Compania operativă a Xing este XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Germania.

Fiecare vizită la oricare dintre paginile individuale ale acestui site, care are o componentă Xing (plug-in Xing), face ca browser-ul folosit de persoana în cauză să descarce o reprezentare corespunzătoare a componentei Xing.

Mai multe informații despre pluginurile Xing pot fi găsite la https://dev.xing.com/plugins. Ca parte a acestui proces tehnic, Xing primește informații despre ce pagină specifică a site-ului nostru este vizitată de către persoana vizată.

Dacă persoana vizată este conectată simultan în Xing, cu fiecare vizită pe site-ul nostru de către persoana vizată, Xing recunoaște ce pagină de pagină specifică a site-ului nostru web vizită de către persoana vizată pe întreaga durată a șederii respective pe site-ul nostru. Aceste informații sunt colectate prin intermediul componentei Xing și atribuite prin intermediul Xing în contul Xing al persoanei vizate. Dacă persoana în cauză activează unul dintre butoanele Xing integrate pe site-ul nostru web, datele și informațiile transmise cu acesta sunt atribuite contului de utilizator personal Xing al persoanei în cauză și sunt stocate și prelucrate de Xing.

Xing primește întotdeauna informații prin intermediul componentei Xing că persoana vizată a vizitat site-ul nostru web în cazul în care persoana vizată este conectată la Xing în același timp cu accesarea site-ului nostru web; acest lucru se întâmplă indiferent dacă subiectul face clic pe componenta Xing sau nu. Dacă un astfel de transfer al acestor informații către Xing nu este dorit de către persoana vizată, el / ea poate împiedica transferul deconectându-se din contul lor Xing înainte de a vizita site-ul nostru web.

Politica de confidențialitate a lui Xing, disponibilă la https://www.xing.com/privacy, oferă informații despre colectarea, procesarea și utilizarea informațiilor personale de către Xing. În plus, Xing a postat anunțuri de confidențialitate pentru butonul XING Share la https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Politica de confidențialitate pentru operarea și utilizarea YouTube

Controlerul de date a integrat componente YouTube pe acest site web. YouTube este un portal video pe internet care permite editorilor video să urmărească în mod liber clipuri video și alți utilizatori pentru vizionare, evaluare și comentarii gratuite. YouTube permite publicarea tuturor tipurilor de videoclipuri,prin urmare, atât filme complete, cât și programe TV, dar și videoclipuri muzicale, trailere sau videoclipuri realizate chiar de utilizatori sunt disponibile pe portalul de internet.

Compania de operare YouTube este YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SUA. YouTube, LLC este o filială a Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SUA.

Fiecare vizită la oricare dintre paginile individuale ale acestui site web, care are o componentă YouTube (plug-in YouTube), face ca browserul folosit de persoana în cauză să descarce o reprezentare corespunzătoare a componentei YouTube.

Mai multe informații despre YouTube pot fi găsite la https://www.youtube.com/yt/about/en/.

Ca parte a acestui proces tehnic, YouTube și Google primesc informații despre ce pagină specifică a site-ului nostru web este vizitată de către persoana vizată.

Dacă persoana vizată este conectată conectat simultan la YouTube, cu fiecare vizită pe site-ul nostru de către persoana vizată, YouTube recunoaște ce pagină specifică a site-ului nostru web a fost vizitată de către persoana vizată pe întreaga durată a șederii respective pe site-ul nostru. Aceste informații sunt colectate prin componenta YouTube și atribuite prin YouTube și Google în contul YouTube și al subiectului de date al subiectului de date. Dacă persoana în cauză activează unul dintre butoanele YouTube sau Google integrate pe site-ul nostru web, datele și informațiile transmise cu acesta sunt atribuite contului personal de utilizator YouTube și Google al persoanei în cauză și sunt stocate și prelucrate de YouTube.

YouTube și Google primesc întotdeauna informații prin intermediul componentei YouTube pe care persoana vizată a vizitat-o ​​pe site-ul nostru web în cazul în care persoana vizată este conectată pe YouTube în același timp cu accesarea site-ului nostru web; acest lucru se întâmplă indiferent dacă subiectul face clic pe componenta video YouTube sau nu. Dacă un astfel de transfer al acestor informații către YouTube și Google nu este dorit de către persoana vizată, acesta poate împiedica transferul deconectându-se din contul lor YouTube înainte de a vizita site-ul nostru web.

Politica de confidențialitate a YouTube, disponibilă la https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/  identifică colectarea, procesarea și utilizarea informațiilor de identificare personală de către YouTube și Google.

Politica de confidențialitate privind funcționarea și utilizarea Instagram

Responsabilul a integrat componente ale Instagram pe acest site web. Instagram este o rețea de socializare.

O rețea socială este un loc de întâlnire socială bazat pe internet, o comunitate online care permite utilizatorilor să comunice între ei și să interacționeze în spațiul virtual. O rețea socială poate servi drept platformă pentru schimbul de opinii și experiențe sau permite comunității de internet să ofere informații personale sau de afaceri. Instagram permite utilizatorilor rețelei sociale să creeze profiluri private, să încarce fotografii și să socializeze prin cererile prietenilor, printre altele.

Compania operativă a Instagram este Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, SUA. Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă o persoană afectată locuiește în afara SUA sau Canada, Facebook Ireland Ltd., Piața Grand Canal 4, Portul Grand Canal, Dublin 2, Irlanda.

Fiecare vizită la una dintre paginile acestui site operat de operatorul și care încorporează o componentă Instagram (plug-in Instagram) determină automat browserul de internet de pe sistemul de tehnologie informațională al persoanei în cauză să parcurgă componentele Instagram respective. Reprezentarea componentei Instagram corespunzătoare Instagram. Ca parte a acestui proces tehnic, Instagram este conștient de partea de jos a site-ului nostru web vizitat de persoana în cauză.

Dacă persoana în cauză este conectată simultan la Instagram, Instagram recunoaște fiecare vizită pe site-ul nostru de către persoana vizată și întreaga durată a fiecărei șederi pe site-ul nostru web si care parte a site-ului nostru a vizitat persoana în cauză. Aceste informații sunt colectate prin componenta Instagram și atribuite prin intermediul Instagram pe contul de Instagram al persoanei afectate. Dacă persoana în cauză activează unul dintre butoanele Instagram integrate pe site-ul nostru web sau dacă persoana în cauză face un comentariu, Instagram alocă aceste informații în contul personal de utilizator al Instagram al persoanei în cauză și salvează aceste date personale.

Politica de date publicată de Instagram, care poate fi găsită la http://instagram.com/about/legal/privacy oferă informații despre colectarea, procesarea și utilizarea datelor cu caracter personal de către Instagram. De asemenea, explică ce opțiuni de setări oferă Instagram pentru a proteja confidențialitatea persoanei vizate. În plus, sunt disponibile diferite aplicații care fac posibilă suprimarea transmiterii datelor către Instagram. Astfel de aplicații pot fi utilizate de către persoana vizată pentru a suprima transmisia de date către Instagram.

Politica de confidențialitate privind utilizarea și utilizarea WhatsApp

Responsabilul a integrat componente de WhatsApp pe acest site web. WhatsApp este un serviciu de mesagerie. În acest context, oferim solicitanților noștri posibilitatea de a ne contacta prin WhatsApp.

Dacă utilizați această opțiune, ne veți trimite automat numărul dvs. de telefon. Ce ar trebui să iei în considerare atunci când aplici prin WhatsApp?

Se aplică condițiile de utilizare și politica de confidențialitate a WhatsApp. Politica de date publicată de WhatsApp, disponibilă la https://www.whatsapp.com/legal/ oferă informații despre colectarea, procesarea și utilizarea datelor cu caracter personal de WhatsApp.

De asemenea, explică ce setări oferă WhatsApp pentru a proteja confidențialitatea persoanei vizate.

Compania operativă a WhatsApp Inc.,1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, SUA.

Persoana responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este WhatsApp Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda, în cazul în care persoana vizată are reședința în afara Statelor Unite sau Canada.

Nu vom stoca numărul dvs. de telefon sau informațiile personale în mesaj în alt scop decât chat-ul WhatsApp.

Vă rugăm să nu ne trimiteți imagini sau videoclipuri ca parte a comunicării.

Chat-ul va fi șters în cel mult 3 luni de la ultimul contact cu candidatul.

Politica de confidențialitate pentru operarea și utilizarea Google Analytics (cu funcția de anonimizare)

Controlerul a integrat pe acest site web componenta Google Analytics (cu funcție de anonimizare). Google Analytics este un serviciu de analiză web. Analiza web reprezintă colectarea și analiza datelor despre comportamentul vizitatorilor site-urilor. Printre altele, un serviciu de analiză web colectează date pe site-ul web pe care o persoană afectată a ajuns pe un site web (așa-numitele referitori), ce pagini de pagină au fost accesate sau cât de des și pentru cât timp a fost vizualizată o pagină. O analiză web este utilizată în principal pentru optimizarea unui site web și pentru o analiză cost-beneficiu a publicității pe internet.

Compania de operare a componentei Google Analytics este Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SUA.

Operatorul de date utilizează adăugarea „_gat._anonymizeIp” pentru analiza web prin Google Analytics. Prin intermediul acestui addendum, adresa IP a accesului la internet al persoanei vizate va fi scurtată și anonimizată de către Google dacă accesul la site-ul nostru web este dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau de la un alt stat parte la Acordul european Zona economică.

Scopul componentei Google Analytics este analizarea fluxurilor de vizitatori pe site-ul nostru web. Printre altele, Google folosește datele și informațiile obținute pentru a evalua utilizarea site-ului nostru web, pentru a compila pentru noi rapoarte online care arată activitățile de pe site-urile noastre web și pentru a furniza alte servicii legate de utilizarea site-ului nostru web.

Google Analytics utilizează un modul cookie pe sistemul de tehnologie informațională al persoanei în cauză. Ce sunt cookie-urile, a fost deja explicat mai sus.

Prin utilizarea acestui cookie Google ii este permis să analizeze utilizarea site-ului nostru web.

Fiecare vizită la oricare dintre paginile individuale ale acestui site web în care componenta Google Analytics a fost integrată de către colecționarul de date, browserul de internet din sistemul de tehnologie informațională al persoanei în cauză este inițiat automat de respectiva componentă Google Analytics pentru a trimite date către Google pentru scopuri de analiză online. Ca parte a acestui proces tehnic, Google va fi la curent cu datele personale, cum ar fi adresa IP a persoanei în cauză, care servesc, printre altele, Google pentru a urmări originea vizitatorilor și a clicurilor și, ulterior, vor face posibile decontările comisiei.

Cookie-urile stochează informații de identificare personală, cum ar fi timpul de acces, locația din care s-a făcut accesul și frecvența vizitelor pe site de către persoana vizată. De fiecare dată când vizitați site-ul nostru web, informațiile dvs. personale, inclusiv adresa IP a conexiunii la Internet utilizate de persoana vizată sunt transferate către Google în Statele Unite ale Americii. Aceste informații personale sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transfera astfel de date personale colectate prin procesul tehnic către terți.

Persoana afectată poate împiedica setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru, așa cum este arătat mai sus, în orice moment, prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și, astfel, contrazicând permanent setarea cookie-urilor. O asemenea setare a browserului de internet utilizat ar împiedica, de asemenea, Google să stabilească un cookie pe sistemul de tehnologie informațională al persoanei în cauză. În plus, un cookie setat deja de Google Analytics poate fi șters oricând prin intermediul browserului de internet sau al altor programe software.

Mai mult, persoana vizată are opțiunea de a obiecta și de a preveni colectarea datelor generate de Google Analytics pentru utilizarea acestui site web și prelucrarea acestor date de către Google. Pentru a face acest lucru, persoana trebuie să descarce și să instaleze un complement pentru browser de la https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Acest supliment de browser informează Google Analytics prin JavaScript că nu se pot transmite date și informații despre vizitele site-ului către Google Analytics. Instalarea complementului browserului este considerată de Google ca o contradicție. Dacă sistemul tehnologiei informaționale a persoanei vizate este șters mai târziu, formatat sau reinstalat, persoana vizată trebuie să reinstaleze complementul browserului pentru a dezactiva Google Analytics. Dacă suplimentul browserului este dezinstalat sau dezactivat de persoana vizată sau de orice altă persoană din sfera lor de control, este posibil să reinstalați sau să reactivați suplimentul de browser.

Informații suplimentare și politica de confidențialitate Google pot fi găsite la https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ și http://www.google.com/analytics/terms/en.html. Google Analytics este explicat mai detaliat la https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

Politica de confidențialitate privind funcționarea și utilizarea Google AdWords

Operatorul de date a integrat Google AdWords pe acest site web. Google AdWords este un serviciu de publicitate pe Internet care permite agenților de publicitate să ruleze atât rezultatele motorului de căutare Google cât și Google. Google AdWords permite unui agent de publicitate să stabilească cuvinte cheie care să afișeze un anunț în rezultatele motorului de căutare Google numai atunci când motorul de căutare preia un rezultat de căutare legat de cuvinte cheie. În Rețeaua Google, anunțurile sunt distribuite pe pagini web de actualitate folosind un algoritm automat și în funcție de cuvinte cheie predefinite.

Compania de operare pentru serviciile Google AdWords este Google Inc., 1600 Amfiteatru Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SUA.

Scopul Google AdWords este de a promova site-ul nostru web, afișând publicitate bazată pe interese pe site-urile terțe părți și în rezultatele motorului de căutare ale motorului de căutare Google și afișând reclame pe site-ul nostru web.

Dacă un subiect de date ajunge pe site-ul nostru web printr-un anunț Google, un așa-numit cookie de conversie va fi stocat pe sistemul de tehnologie informațională Google de către Google.

Ce sunt cookie-urile, a fost deja explicat mai sus.

Cookie-ul de conversie expiră după treizeci de zile și nu este utilizat pentru identificarea persoanei vizate. În ceea ce privește cookie-ul de conversie, dacă cookie-ul nu a expirat încă pe site-ul nostru web, acesta poate fi urmărit în anumite pagini secundare, cum ar fi coșul de cumpărături dintr-un sistem de magazine online. Cookie-ul de conversie permite atât noi cât și Google să înțelegem dacă un subiect care a venit pe site-ul nostru web prin intermediul unui anunț AdWords a generat venituri, adică a finalizat sau a anulat o achiziție.

Datele și informațiile colectate prin utilizarea cookie-ului de conversie sunt utilizate de Google pentru a crea statistici pentru vizitatori pentru site-ul nostru web. Aceste statistici ale vizitatorilor sunt apoi utilizate de noi pentru a determina numărul total de utilizatori care ne-au fost trimiși prin anunțuri AdWords, pentru a determina succesul sau eșecul fiecărui anunț AdWords și pentru a optimiza anunțurile AdWords pentru viitor.

Nici compania noastră, nici un alt agent de publicitate Google AdWords nu primesc informații relevante de la Google care ar putea identifica persoana vizată.

Cookie-ul de conversie stochează informații de identificare personală, cum ar fi paginile web vizitate de persoana în cauză. De fiecare dată când vizitați site-ul nostru web, informațiile dvs. personale, inclusiv adresa IP a conexiunii la Internet utilizate de persoana vizată, vor fi transferate către Google în Statele Unite ale Americii. Aceste informații personale sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transfera astfel de date personale colectate prin procesul tehnic către terți.

Persoana în cauză poate împiedica setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru web, așa cum este arătat mai sus, în orice moment, prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și, astfel, contrazicând permanent setarea cookie-urilor. O astfel de setare a browserului de internet utilizat ar împiedica, de asemenea, Google să stabilească un cookie de conversie pe sistemul de tehnologie informațională al persoanei în cauză. În plus, un cookie setat deja de Google AdWords poate fi șters oricând prin browserul de internet sau alte programe software.

Mai mult, persoana vizată are posibilitatea de a se opune publicității bazate pe interese pe Google. Pentru a face acest lucru, persoana în cauză trebuie să acceseze linkul www.google.com/settings/ads din fiecare dintre browserele de Internet pe care le utilizează și să facă setările dorite acolo.

Informații suplimentare și politica de confidențialitate Google pot fi găsite la https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Temeiul legal al procesării

Art. 6 I lit. Un GDPR servește compania noastră ca bază legală pentru operațiunile de procesare în care obținem consimțământ pentru un anumit scop de procesare.

Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unui contract la care persoana vizată este parte, așa cum este cazul, de exemplu, în operațiunile de prelucrare necesare pentru furnizarea de bunuri sau furnizarea oricărui alt serviciu sau contravaloare, prelucrarea trebuie să să se bazeze pe art. 6 I lit. b DSGVO.

Același lucru se aplică operațiunilor de procesare care sunt necesare pentru a efectua măsuri precontractuale, de exemplu în cazurile de anchetă cu privire la produsele sau serviciile noastre. Dacă compania noastră este supusă unei obligații legale care necesită prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se bazează pe art. 6 I lit. c DSGVO.

În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau a altei persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, dacă un vizitator la sediul nostru ar fi rănit și numele, vârsta, asigurarea de sănătate sau alte informații vitale ar trebui transmise unui medic, spital sau altei terțe părți. Apoi prelucrarea ar urma să se bazeze pe art. 6 I lit. d DSGVO.

În cele din urmă, operațiunile de procesare s-ar putea baza pe art. 6 I lit. f DSGVO. Pe această bază legală, operațiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de oricare dintre bazele legale de mai sus sunt necesare dacă prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele legitime ale companiei noastre sau ale unei terțe părți, cu excepția cazului în care interesele, drepturile fundamentale și libertățile fundamentale ale persoanei în cauză prevala. Astfel de operațiuni de prelucrare ne sunt permise în special pentru că au fost menționate în mod specific de legiuitorul european. În această privință, se consideră că un interes legitim ar putea fi asumat dacă persoana vizată este un client al operatorului (considerentul 47, a doua teză, DSGVO).

Prelucrarea datelor cu caracter personal pe baza articolului 6 I lit. f DSGVO este interesul nostru legitim de a ne desfășura activitatea în beneficiul tuturor angajaților și acționarilor noștri.

Durata pentru care datele personale sunt stocate

Criteriul pentru durata de stocare a datelor cu caracter personal este perioada legală de păstrare. După data limită, datele corespunzătoare vor fi șterse de rutină, dacă nu mai sunt obligate să îndeplinească contractul sau să inițieze un contract.

Dispoziții legale sau contractuale pentru furnizarea de date cu caracter personal; Necesitatea încheierii contractului; Obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; consecințe posibile ale neaprovizionării

Clarificăm că furnizarea de informații personale este parțial necesară de lege (cum ar fi reglementările fiscale) sau poate rezulta din aranjamente contractuale (cum ar fi detaliile antreprenorului). Ocazional, poate fi necesar ca un contract să fie încheiat că o persoană afectată ne oferă date personale care ulterior trebuie prelucrate de noi. De exemplu, persoana vizată trebuie să ne ofere informații personale la semnarea unui contract de muncă cu noi. Nerespectarea datelor cu caracter personal ar însemna că contractul cu persoana în cauză nu a putut fi finalizat. Înainte de furnizarea datelor personale de către persoana în cauză, persoana în cauză trebuie să contacteze unul dintre angajații noștri. Angajatul nostru va informa persoana fizică de la caz la caz dacă furnizarea datelor cu caracter personal este cerută de lege sau contract sau este necesară pentru încheierea contractului, dacă există o obligație de furnizare a datelor cu caracter personal și consecințele a ne furnizării datelor cu caracter personal.