CAt-Award 2001

Manažérka kontaktného centra za rok 2001: Carita Vallinkoski

Táto úspešná manažérka kontaktného centra bola zodpovedná za spustenie prvej alternatívnej predplatiteľskej linky v Rakúsku. Išlo o najväčší outsourcingový projekt Rakúska. Päť rokov viedla najlepšiu incomingovú linku vo svojej triede a vybudovala tím 120 zamestnancov. Carita Vallinkoski vypracovala koncepcie školení, stratégie, etablovala 1. a 2. stupeň zákazníckej podpory ako aj tím v zázemí kontaktnej linky a technický tím.

Cieľom bolo etablovať zákaznícku linku klax.max ako najlepšiu telefonickú službu zákazníkom v odvetví mobilnej komunikácie, a to na základe vynikajúcej dostupnosti a perfektne vyškolených agentov, ktorí budú odzrkadľovať prísľub tejto značky. Výsledok: tím Carity Vallinkoski bol víťazom testov Mystery call spomedzi všetkých mobilných zákazníckych liniek pri 15 zo 16 meraní spokojnosti zákazníkov.

Táto nadpriemerne výkonná manažérka bola za tento projekt ocenená v rámci veľtrhu CallCenterWorld® 2001 cenou CAt-Award.