Columbus 1999 – služby zákazníkom pre prvého alternatívneho poskytovateľa mobilnej komunikácie v Rakúsku

služby zákazníkom pre prvého alternatívneho poskytovateľa mobilnej komunikácie v Rakúsku

Zadávateľ :
  • T-Mobile Austria (predtým max.mobil)
  • Zákaznícka linka „klax.max“ poskytovala intenzívny zákaznícky servis pre predplatený produkt „klax.max“.
Ciele:
  • Integrácia kreatívneho vystupovania podniku v spojení s prvotriednymi službami za účelom profilovania značky a jej zariadení.
  • Systematické spracovanie dopytov od zákazníkov a flexibilné prispôsobenie sa aktuálnym témam.
Úspechy::
  • Best in Class Incoming Hotline: Najlepšia zákaznícka linka v Rakúsku
  • Víťaz testov Mystery call spomedzi všetkých zákazníckych liniek mobilných sietí pri 15 zo 16 meraní spokojnosti zákazníkov.

Za vynikajúce služby a úspech pri etablovaní sa ako číslo 1 v oblasti služieb zákazníkom medzi existujúcimi prevádzkovateľmi mobilných sietí získala spoločnosť CCC od združenia Dialog Marketing Verband Rakúsko ocenenie Columbus 1999.