Columbus 2004 – Mediačná linka

Zadávateľ: Letisko Viedeň

Letisko Viedeň sa dostalo do kontaktu s obyvateľstvom v dôsledku plánovania 3. odletovej a pristávacej dráhy. Toto mediačné konanie bolo jedno z najväčších a najvýznamnejších mediačných aktivít v nemecky hovoriacich krajinách.

Spoločnosť CCC sa starala o mediačnú telefónnu linku a telefonicky a prostredníctvom e-mailu obsluhovala okolitých obyvateľov, organizácie na ochranu životného prostredia a občianske iniciatívy ako centrála pre podávanie sťažností a získavanie informácií v 24-hodinovej prevádzke – to všetko neutrálne, kompetentne, apoliticky a s mierou riešenia pri prvom kontakte na úrovni 97%.

Za tento výnimočný výkon bola spoločnosť CCC ocenená združením Dialog Marketing Verband Rakúsko cenou Zlatý Columbus 2004