Buzz Aldrin a Mag. Thomas Kloibhofer získali ocenenie Golden Arrow

V rámci Viedenského kongresu com.sult dňa 26. januára v Dome priemyslu (Haus der Industrie) boli ocenení pilot letu Apollo 11 Buzz Aldrin a predseda predstavenstva CCC Kloibhofer

Copyright Create Connections Mag. Thomas Kloibhofer, CEO Competence Call Center, si prevzal ocenenie Special Golden Arrow. Ocenenie Lifetime Achievement Golden Arrow, ktoré sa udeľuje každý rok výnimočnej osobnosti za celoživotné dielo, si prevzal v tomto roku hviezdny hosť Buzz Aldrin.

Thomas Kloibhofer získal ocenenie za „obdivuhodnú dynamiku, inovatívne nápady a neutíchajúcu angažovanosť”, s ktorou vybudoval „svoj podnik, Competence Call Center AG, v priebehu 10 rokov zo začínajúcej firmy na medzinárodného hráča”, vyzdvihol iniciátor podujatia com.sult David Ungar-Klein.

Ocenenie mu odovzdal kľúčový prednášajúci com.sult Martin Eberhard, zakladateľ Tesla Motors Inc. Buzzovi Aldrinovi, „druhému“ mužovi na Mesiaci, odovzdala ocenenie KommR Brigitte Jank, prezidentka Hospodárskej komory Viedeň.

 

Mag. Thomas Kloibhofer o svojom ocenení: „com.sult je mimoriadne podnikateľské podujatie, na ktorom sa každý rok stretávajú zástupcovia medzinárodného hospodárstva v Rakúsku. O to viac ma teší, že tohtoročné ocenenie Special Golden Arrow som si mohol prevziať popri takej výnimočnej osobnosti, akou Buzz Aldrin nesporne je.”