European Campaign of the Year 2004 – e-business Serviceline Hospodárska komora Rakúsko

e-business Serviceline

Zadávateľ: Hospodárska komora Rakúsko

Spomedzi 500 návrhov získala toto uznávané medzinárodné ocenenie spoločnosť CCC.

Ocenením „European Campaign of the Year“ bol vyznamenaný spoločný projekt spoločnosti CCC a Hospodárskej komory Rakúska.

Interdisciplinárne multikanálové služby kontaktného centra so 7 rôznymi prezentačnými kontaktnými linkami presvedčili nielen zadávateľa a členov Komory, ale aj medzinárodnú porotu.

Tieto služby zahŕňali starostlivosť o členov Rakúskej hospodárskej komory, vybavovanie nových členov, riešenie problému Y2k, rozšírenie EÚ, spoplatnenie ciest, okamžitú pomoc v prípade povodní, štrajkovú telefonickú linku ako aj nápor učňov.