European Contact Center Award 2004 – European Call Center Professional of the Year: Christian Legat

European Call Center Professional of the Year: Christian Legat

Riaditeľ kontaktného centra spoločnosti CCC Christian Legat bol ocenený cenou „European Call Center Professional of the Year“.

Tento špecialista z oblasti kontaktných centier nesie personálnu aj obchodnú zodpovednosť za stanovištia spoločnosti CCC v Berlíne, Lipsku a Zürichu. Porotu presvedčil svojím dôkladným know-how z oblasti kontaktných centier, svojím cieleným riadením zamestnancov, svojimi úspechmi s klientmi a svojim nadšením a zanietením pre tieto náročné úlohy.

Christian Legat zaujal so svojimi 3 stanovišťami nielen popredné miesto v oblasti techniky vo svete kontaktných centier v Európe. Aj v oblasti náboru a vzdelávania zamestnancov ako aj v manažmente vedomostí stanovuje Christian Legat štandardy pre celé odvetvie.

csm_ECCA_2004_c68b43346e