European Call Center Award 2005 “Judges Special Award” – viac ako 600 uchádzačov z celej Európy

Spomedzi viac ako 600 uchádzačov z celej Európy získala spoločnosť Competence Call Center v roku 2005 významné ocenenie poroty za výnimočnú výkonnosť kontaktného centra. Porotu osobitne presvedčil celkový obraz harmónie medzi tímom, projektom a zadávateľom.

csm_Siegerfoto_74e4d78581