Mag. Thomas Kloibhofer, CEO Competence Call Center, je držiteľom ocenenia Podnikateľ roka 2009 (Entrepreneur Of The Year 2009)

Na tohtoročnom 4. slávnostnom odovzdávaní podnikateľskej ceny 15. októbra vo Viedenskom Hofburgu si podnikateľ prevzal ocenenie za prítomnosti 300 hostí

Ernst & Young, Printing free of charge V rámci podujatia Entrepreneur Of The Year Award, ktoré organizuje spoločnosť Ernst & Young, boli v dvoch kategóriách Služby & Obchod a Priemysel & Hightech nominovaní traja finalisti. V oboch kategóriách si prevzala hospodársku cenu významná osobnosť.

Mag. Thomas Kloibhofer presvedčil porotu v kategórií Služby & Obchod jedinečným príbehom úspechu Competence Call Center a svojou charizmatickou podnikateľskou osobnosťou. Zároveň sa mu dostalo cti reprezentovať Rakúsko na Ernst & Young World Entrepreneur Of The Year začiatkom júna 2010.

Po štúdiu publicistiky a komunikačných vied, skôr ako v roku 1998 založil Competence Call Center, pracoval Thomas Kloibhofer už vo veku 25 rokov ako samostatný tréner pre telefonickú komunikáciu so zákazníkmi. Jeho cieľom bolo stať sa medzinárodne uznávaným vzorom kvality v profesionálnej telefonickej komunikácii so zákazníkmi. Príbeh úspechu CCC odštartoval podnikateľ s tromi spolupracovníkmi vo Viedni a v priebehu 11 rokov rozšíril pôsobenie spoločnosti do Lincu, Berlína, Zürichu, Bratislavy, Bukurešti, Lipska a Istanbulu, kde v súčasnosti 2 500 profesionálov v oblasti služieb poskytuje denne kvalitný zákaznícky servis medzinárodným obchodným partnerom. CCC, doteraz ocenené 25 cenami za vysoký kvalitatívny štandard, je v súčasnosti jediným medzinárodne úspešne pôsobiacim rakúskym outsourcerom call centier.

Kloibhoferov prínos a angažovanie sa pre brandžu call centier je rôznorodé: svoje nadšenie a know how v oblasti starostlivosti o zákazníka poodhalil ako autor knihy Stratégia call centra – Úspech vďaka interpersonálnej komunikácii (The call center strategy – Success through interpersonal communication) či ako autor mnohých odborných článkov.

S cieľom profesionalizácie a rozvoja imidžu odvetvia call centier sa Thomas Kloibhofer stal známym aj ako iniciátor dvoch mimoriadne významných podnikateľských podujatí v brandži. Call Center Convention uzrela svetlo sveta vo Viedni v roku 1998 a medzičasom sa stala pevnou súčasťou medzinárodnej brandže call centier. Každoročne sa konajúce významné podujatie, vnímané ako medzinárodná platforma call centier a starostlivosti o zákazníka, podporuje výmenu skúseností medzi medzinárodnými odborníkmi z brandže.

Podujatie ForumZukunftderArbeit – FZDA (FórumBudúcnosťPráce), ktoré tiež inicioval Thomas Kloibhofer, ponúka od roku 2006 účastníkom a hosťom možnosť prezentácie a diskusie o významných témach budúcnosti, ako aj aktuálne trendy a vývoj v oblasti pracovného trhu. Tohtoročný, v poradí 4. ročník podujatia sa bude konať 19. novembra vo Vienna Business School na tému Mládež a práca – Odbornosť mladých ľudí.

Competence Call Center odštartovala nedávno spoluprácu s účastinnou spoločnosťou AXA Private Equity. S finančne silným investorom plánuje CCC ďalšiu expanziu a vstup na nové trhy doma i v zahraničí. Je to ďalší zámer Thomasa Kloibhofera: umiestniť CCC ako globálneho hráča na trhu call centier a zatraktívniť ho pre medzinárodne pôsobiacich zadávateľov zákaziek.

Mag. Thomas Kloibhofer o najnovšom ocenení: „Moje zanietenie už roky patrí starostlivosti o zákazníkov a tým aj medziľudskej komunikácii. Prijatie tohto ocenenia je pre mňa veľkou cťou. Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí ma sprevádzujú v CCC od jeho počiatkov a ktorí ma podporujú v mojich snoch a víziách a veria mi. Moje poďakovanie patrí aj môjmu tímu, ktorý spravil z CCC to, čím je dnes: medzinárodne úspešný podnik kvality s veľkými príležitosťami a plánmi do budúcnosti.

S hlbokou pokorou prijímam jedinečnú príležitosť reprezentovať krajinu v mene všetkých rakúskych podnikateľov v Monte Carle.“