Sky a Competence Call Center ocenení za spoločné riešenie Live Chat

V Londýne sa v júni odovzdávali ocenenia LivePerson European Customer Awards 2013

V kategórii „Outsourced Chat Team Manager of the Year“ vyhrala Sabine Köhler, Team Management Sky v Competence Call Center, ocenenie LivePerson European Customer Award 2013. Sabine Köhler nesie zodpovednosť za všetky operatívne kľúčové výkonové indikátory, manažment kvality, ako aj za tréning nových zamestnancov a za koučing predaja. Sabine a jej tímu sa v Live Chat podarilo už v krátkom čase zvýšiť mieru konverzie.

Gabriela Faltermeier, Vice President Web, Customer Group, Sky Deutschland: „V mene Sky srdečne blahoželám Sabine a tímu Sky.Chat v CCC k získaniu tohto ocenenia! Spoločne s naším špecializovaným CCC chat tímom a LivePerson Software ponúkame od roku 2010 potenciálnym novým zákazníkom na sky.de funkciu chat na nadviazanie priameho kontaktu. Odvtedy zaznamenávame stúpajúcu mieru konverzie i vyššiu spokojnosť zákazníkov a navyše získavame aj priamu spätnú väzbu od užívateľov. Toto všetko využívame na ďalšie zlepšovanie nášho zákazníckeho servisu.“

Ocenenie prevzal v Londýne v zastúpení projektový manažér v CCC Thomas Frücht:

„Teším sa spolu so Sabine a jej tímom z tohto jedinečného ocenenia! Toto je najlepším dôkazom toho, že riešenie Live Chat je nielen pre nášho partnera, ale i pre koncového zákazníka pridanou hodnotou a je to zároveň aj významné ocenenie nasadenia našich zamestnancov i samotnej Sabine. Zároveň by som chcel nášmu partnerovi Sky úprimne poďakovať za spoluprácu, ktorá bude v tomto roku oslavovať už svoje 10. jubileum“.

Okrem ocenenej Sabine Köhler získal ocenenie „Excellence Award“ aj agent CCC Alexander Grassal v kategórii „Sales Agent of the Year“ za svoje výkony v tíme Sky.Chat.

Competence Call Center je od roku 2003 outsourcingovým partnerom Sky Deutschland, vedúcej spoločnosti v oblasti predplatenej TV v Nemecku a Rakúsku. Tím Sky.Chat sa stará špeciálne o nových potenciálnych zákazníkov na webstránkach Sky.de a Sky.at.

Live Chat – telefonovanie v textovej podobe:

Potreba klientov komunikovať bezprostredne a online nezadržateľne rastie. Prostredníctvom Live Chat sa tak otvára poskytovateľovi ďalší významný kanál pre zákaznícky servis. Klienti nadviažu bezprostredný kontakt s agentom chatu prostredníctvom tlačidla pre chat, prípadne budú priamo oslovení. Zamestnanci vyškolení na chat dokážu viesť aj 3-4 hovory súčasne – pomocou textových modulov odpovedajú rýchlo a efektívne na základné otázky. Live Chat má pre užívateľov niekoľko výhod: v prípade chatu spravidla nie je potrebné prerušenie kontaktu. Otázky sa riešia rýchlo a jednoducho tam, kde sa vyskytnú, „v momente pravdy“. Klienti ostanú dlhšie na webstránke, miera konverzie stúpa a dodatočné „klikanie“ zákazníka ponúka nové možnosti up- a cross-sellingu, ako aj spätnej väzby.

csm_LivePerson_LoCascio_Fruecht_8b246d3b1e

Ocenenia LivePerson European Customer Awards hodnotia najlepšie výkony v oblasti Live Chat podľa kvantitatívnych (miera konverzie, počet chatov za hodinu, atď.) a kvalitatívnych kritérií (tímová práca, vedenie, angažovanosť, inovácie, atď.).