People´s Choice Stevie® Award for Favorite Customer Service 2013 získalo Competence Call Center

Voľba víťaza na ocenenie „People´s Choice Stevie® Awards“ sa uskutočnila v rámci podujatia „International Business Stevie® AwardsSM“ (IBA).

Verejnosť mala v predchádzajúcich týždňoch možnosť odovzdať svoj hlas prostredníctvom verejného hlasovania svojej preferovanej spoločnosti.

 

„Srdečne blahoželáme Competence Call Center k úspešnému získaniu ocenenia na tohtoročnom v poradí už 11. ročníku podujatia International Business Stevie® AwardsSM”, uviedol prezident a zakladateľ Michael Gallagher. „Kvalita nominácií, ktoré dostávame, z roka na rok stúpa. Porota mala možnosť pri tohtoročnej súťaži nahliadnuť do viac ako 3 500 príbehov úspechu o podnikateľských zámeroch a inováciách z celého sveta. Stať sa víťazom spomedzi tohto obrovského počtu mimoriadnych výkonov je nepochybne výnimočný úspech.“

 

„Pre nás je veľkou cťou byť konečným vyvoleným spomedzi všetkých kvalifikovaných spoločností z Ázie, Ameriky a Európy ako celkový víťaz ‚Business Services‘. Najnovšie míľniky CCC, akými sú otvorenie dvoch nových pobočiek v priebehu jedného roka, rozširovanie nášho tímu na aktuálny počet 5 000 zamestnancov a k tomu aj viac ako 16 rokov skúseností z outsourcingu podnikateľských procesov a zákazníckeho servisu nepochybne prinášajú podobné úspechy. Toto medzinárodné ocenenie patrí predovšetkým naším partnerom a naším zamestnancom“, zdôraznil Christian Legat, CEO, v mene celého predstavenstva CCC.

 

Tohtoročné ocenenie Stevie – menovite odvodené z gréckeho slova pre „korunovaný“ – bude odovzdané v rámci slávnostného galavečera dňa 10. októbra v Paríži.

Pre Competence Call Center je ocenenie People´s Choice Stevie® Award v poradí už 43. medzinárodným ocenením.

 

Ocenenie Stevie® Award sa považuje za jedno z najžiadanejších a najrenomovanejších podnikateľských ocenení na svete.

Nominovať na ocenenie môžu byť osobnosti i organizácie v celosvetovom meradle – verejné či súkromné, zamerané na zisk alebo dobročinnosť. V roku 2014 boli doručené nominácie na „International Business Stevie® AwardsSM“ (IBA) z viac ako 60 krajín z celého sveta.

 

Ocenenia Stevie® Awards sa udeľujú v šiestich oblastiach. Najnovší program, ocenenie German Stevie® Awards, bol zahájený pre aktuálne nominácie na ocenenie prvý raz práve v tomto roku. (www.thestevies.com).