Competence Call Center vyznamenané ako víťaz EMEA

Dva krát striebro pre CCC Bukurešť a CCC Viedeň na cenách World Contact Center Awards v Londýne

Dňa 19. júna 2008 boli v rámci konferencie Contact Center World Conference v Londýne ocenené osobnosti call centier z hospodárskej oblasti EMEA (Europe, Middle East and Africa) za ich mimoriadnu prácu. CCC bolo ocenené striebrom rovno dva krát, ako aj medzinárodným certifikátom ako víťaz EMEA:

CCC Viedeň dostalo striebornú cenu World Contact Center Award za obzvlášť úspešnú a partnerskú spoluprácu so zadávateľom Telekom Austria AG. 26-členná porota ocenila vývoj a neustálu optimalizáciu projektov v oblasti zákazníckej lojality, vyzdvihla intenzívnu výmenu skúseností a úspešnú implementáciu spoločných projektov. „Úspechy posledných ôsmych rokov vyplývajú z veľkého nasadenia a intenzívneho zapojenia vonkajšieho výberového tímu zo strany Telekom Austria AG, ako aj z motivácie a neustálych školení a tréningov na Champions League v Outbound Business zo strany CCC“, teší sa z ceny Anita Wilson, manažérka cal centra CCC Viedeň. „Na cenu sme veľmi hrdí. Vyjadruje to, čo spája naše spoločnosti a tímy: najvyššie požiadavky na kvalitu, precíznosť a spoľahlivosť“, povedal Mag. Martin Schmutz, vedúci oblasti Private & Professional Customers, Telekom Austria TA AG.

„Cena Best Outsourcing Partnership pre nás preto tak veľa znamená, lebo vyjadruje intenzívnu výmenu skúseností a tímovú spoluprácu. Veľmi sa tešíme, že spolu s Telekom Austria môžeme oslavovať toto medzinárodné vyznamenanie, ktoré oceňuje pochvaly za naše veľmi úspešné, profesionálne ako aj výnimočne efektívne pracovné vzťahy“, povedal predseda predstavenstva CCC, Thomas Kloibhofer.

Cena „Best Sales Agent Award“ pre CCC Bukurešť

Okrem CCC Viedeň si cenu odnieslo domov aj CCC Bukurešť, „Best Contact Center Sales Agent“. Táto cena sa udeľuje pre servisných profesionálov, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky predaja a poskytujú výborné služby tak zákazníkom ako aj zadávateľom.

Som hrdý na to, že CCC má veľa angažovaných a kompetentných zamestnancov, ktorí patria k najlepším aj v medzinárodnej súťaži. Tieto vyznamenania sú motiváciou pre našich zamestnancov, potvrdzujú správnosť našej podnikovej kultúry a filozofie“, povedal predseda predstavenstva spoločnosti CCC Thomas Kloibhofer.

Certifikát „Best Customer Service Agent“ pre CCC Bratislava

Popri dvoch cenách pre CCC Viedeň a CCC Bukurešť mali dôvod na oslavu aj v CCC Bratislava: Zuzana Kubicová, Call Center Agent v CCC Bratislava, bola v rámci svetového fóra „Contact Center World Forum“ ocenená certifikátom za jej výnimočnú prácu ako profesionálka v oblasti služieb zákazníkom. Týmto certifikátom patrí Zuzana Kubicová k najlepším agentom call centier v rámci celého regiónu EMEA (Europe, Middle East and Africa). Prezident konferencie „Contact Center World“, pan Raj Wadhwani, zablahoželal angažovanej zamestnankyni call centra k jej príkladnej funkcii v tíme, jej vášni pre zákaznícky servis a jej orientácii na výsledok.

„Sme na Zuzanu a jej vynikajúce úspechy v tíme veľmi hrdí“, hovorí Ingrida Kúnová, projektová manažérka CCC Bratislava. „Zuzana nadchýňa zákazníkov svojou dynamikou, ambíciami a radosťou pre zákaznícky servis, ktorou nás všetkých nakazila“, hovorí Ingrida Kúnová.

Zuzana Kubicová drží interný rekord v rezerváciách pre zadávateľa SkyEurope Airlines. „Stále, keď viem pomôcť zákazníkovi a volajúci je spokojný, mám pocit, že som mohla trochu prispieť k tomu, aby som urobila svet trošku lepším. „Pozitívne zákaznícke ohlasy ma robia šťastnou a dodávajú mi ešte viac energie pre moju prácu“, hovorí Zuzana Kubicová o svojej úlohe ako predstaviteľka profesionálneho zákazníckeho servicu CCC.

csm_WCCA_2008_fde6c97c66
„Pre SkyEurope má vysoko profesionálne call centrum

v predaji a zákazníckom manažmente obrovský význam. Vďaka vonkajšiemu výberu jednej z najúspešnejších spoločností medzi call centrami sme dokázali zvýšiť kvalitu a efektivitu rezervačnej centrály SkyEurope a ponúknuť našim zákazníkom ešte lepší servis. „Gratulujem Zuzane Kubicovej k jej medzinárodnému certifikátu a Marinovi Cosmin Ionutovi k jeho cene a teším sa, že elita medzi zamestnancami call centier obsluhuje našich zákazníkov“, povedal Jason Bitter, konateľ spoločnosti SkyEurope Airlines.