CCC Bratislava zaznamenalo mimoriadne úspešný rozvoj

Po tri a pol roku od svojho založenia zamestnáva slovenská pobočka CCC už takmer dve stovky spolupracovníkov

V srdci Európy ponúka Competence Call Center Bratislava svojím partnerom incoming- a outgoing riešenia, písomnú komunikáciu so zákazníkmi a backoffice aktivity v najvyššej kvalite.

Bratislava, hlavné mesto a hospodárske centrum Slovenska, bola vďaka prítomnosti mnohých medzinárodne pôsobiacich partnerov CCC, mnohojazyčnosti a blízkosti k centrále spoločnosti vo Viedni ideálnym miestom pre ďalšiu pobočku CCC.

Kurz rozvoja CCC

Prevzatím call centra spoločnosti SkyEurope Airlines sa CCC podarilo presadiť v hlavnom meste Slovenska. CCC implementovalo do bývalého call centra SkyEurope svoje vysoké štandardy kvality, pričom sa zameralo na efektívnosť a harmonizáciu interných a externých úloh. Hlavným cieľom bolo premeniť nákladové centrum na ziskové centrum – podarilo sa to v priebehu prvých troch mesiacov od prevzatia. Zároveň sa podarilo enormne zlepšiť aj spokojnosť zamestnancov a zákaznícky servis v call centre.

Na základe uspokojivého rozvoja firmy sa CCC Bratislava už v septembri 2007 sťahovalo do dvojnásobne väčších priestorov v širšom centre hlavného mesta Slovenska, na Kalinčiakovu ulicu č.31.

CCC Bratislava sa vyznačuje predovšetkým svojími mnohojazyčnými riešeniami a výrazným zameraním na zvyšovanie hodnôt a efektívnosti svojich partnerov. Všetky pobočky CCC charakterizuje okrem toho silná orientácia na kvalitu. Absolútnym stredobodom aktivít CCC je vždy človek – zákazník.

Rovnako ako v ostatných pobočkách spoločnosti aj v CCC Bratislava je dôležitou súčasťou každodennej práce podpora tímovej súdržnosti a motivácia zamestnancov. Teambuildingové aktivity – akými lyžovačka, rafting či bowling nepochybne sú – posilňujú pocit spolupatričnosti a napomáhajú vytváraniu príjemnej pracovnej atmosféry nielen medzi kolegami navzájom, ale aj medzi zamestnancami a manažmentom. V marci 2008 získala Zuzana Kubicová v rámci podujatia Contact Center World Awards v Londýne za svoje mimoriadne výkony ako odborníčka na servis certifikát Best Customer Service Agent v regióne EMEA. Patrí tak k najlepším agentom call centier v hospodárskom regióne EMEA (Európa, Stredný východ a Afrika).

CCC Bratislava očakáva aj v roku 2010 ekonomický rast a úspešnú podporu existujúcich i nových klientov. Ako proaktívny outsourcingový partner kladie CCC veľký dôraz na zlepšenie zákazníckeho servisu svojich partnerov a na jeho výrazný vplyv na úspechy celej organizácie. Dejiny pobočky CCC Bratislava, jej pozitívny hospodársky vývoj ako aj úspešné partnerstvá sú zárukou dosahovania ďalších vrcholných momentov v budúcnosti.

Tím CCC v Bratislave :

Ingrida Kúnová, manažérka call centra Competence Call Center Bratislava je súčasťou tímu CCC od samého začiatku v roku 2006. Začínala ako supervízorka a po roku a pol od založenia CCC v Bratislave sa stala manažérkou jeho call centra.