Competence Call Center získalo v poradí už 21. ocenenie

Gregor Willenberg najlepším profesionálom IT v celom regióne EMEA

V rámci podujatia World Contact Center Awards 2009, ktoré sa konalo v čase od 15. do 17. júna t.r. v Londýne, získal Gregor Willenberg, manažér IT v Competence Call Center, v kategórii „Best Support Professional IT“ v regióne EMEA zlatú medailu.

20-členná odborná porota zostavená z odborníkov v oblasti kontaktných centier hodnotila výkony manažéra IT, ktorý ich presvedčil svojím odborným know-how a prevzal v Londýne trofej a zlatú medailu. Gregor Willenberg má za sebou päťročné skúsenosti v oblasti call centier. V CCC zodpovedá o. i. za implementáciu telefónnych systémov a internej komunikačnej platformy vo všetkých pobočkách spoločnosti ako i za všetky opatrenia v manažmente IT zabezpečujúcich kvalitu a bezpečnosť. Gregor Willenberg riadil realizáciu technického vybavenia v šiestich pobočkách CCC v šiestich krajinách. V súčasnosti má na starosti technickú infraštruktúru a manažment IT vo všetkých pobočkách CCC.

Charizmatický Berlínčan sa môže oprieť o výborné vzdelanie v oblasti informačných technológií ako aj o rôzne doplňujúce školenia, o. i. v oblasti voice over IP. Už v minulom roku prevzal v mene spoločnosti CCC významné ocenenie Švajčiarsky SAP BCM referenčný klient roka.

„Účasť na World Contact Center Awards je pre CCC príležitosťou na výmenu profesionálnych skúseností a na porovnanie s ďalšími špičkovými zástupcami call center branže. Zároveň nám poskytuje šancu prezentovať medzinárodnému publiku výkony tímu ako aj projekty a implementácie, ktoré sa nám podarilo úspešne realizovať v posledných rokoch”, opisuje Gregor Willenberg podnety, ktoré ho motivovali k účasti. Získanie tohto ocenenia je pre mňa veľkou cťou a dokazuje to zároveň aj správnosť smeru a nasadenia nášho tímu”, prejavil radosť nad rozhodnutím poroty nadšený tridsiatnik.

V novembri t.r. čaká na Gregora Willenberga ďalšia veľká výzva, keď sa zúčastní ďalšej medzinárodnej súťaže vo farbách CCC o získanie ocenenia najlepšieho manažéra IT na svete.

„Teším sa na to, že v Las Vegas stretnem ešte viac medzinárodných partnerov z branže z Ázie a zo Spojených štátov amerických. Každá príležitosť na získanie nových impulzov a spoznanie konceptov z iných krajín nás neustále podnecuje v snahe byť neustále lepšími hráčmi v branži. Samozrejme spravím všetko pre to, aby som sa z Las Vegas vrátil domov s ďalším ocenením pre CCC”, zdôraznil Gregor Willenberg.

Christian Legat, COO v Competence Call Center, je mimoriadne hrdý na oceneného manažéra IT: „Odborné vedomosti Gregora Willenberga umožnili realizáciu technického vybavenia šiestich pobočiek CCC, takže toto ocenenie je zaslúžené. Už päť rokov je neodmysliteľnou súčasťou tímu CCC a odvtedy prispieva svojimi cennými nápadmi a podnetmi k rozvoju manažmentu IT v CCC. Úprimne mu blahoželám k tomuto veľkému úspechu a zároveň som presvedčený, že aj v Las Vegas bude patrične reprezentovať CCC. Gregor, veľa šťastia vo svetovom finále!”