Dve nové ocenenia pre Competence Call Center na Contact Center World Awards 2010

CCC sa teší zo zlatých medailí v nasledovných kategóriách: Best Outsourcing Partnership s Ryanair a Best Support Professional Human Resources pre manažérku HR Danu Waschk

Ocenenie Best Outsourcing Partnership sa udeľuje objednávateľom a partnerom call centier, ktorých spája mimoriadne úspešná, profesionálna a pre obe strany efektívna obchodná spolupráca. CCC získalo v tejto kategórii zlatú medailu za úspešné partnerstvo s Ryanair – prvou a najväčšou nízkonákladovou leteckou spoločnosťou v Európe – za servis poskytovaný v pobočkách v Bukurešti a Bratislave.

Spoločne s Paulom Cunnaneom, trénerskym inštruktorom Ryanair, predstavil Simon D. Pearton-Hindley, projektový manažér CCC Bratislava, úspešné partnerstvo a presvedčil publikum profesionálnou prezentáciou.

„Naši mimoriadne kvalifikovaní odborníci na servis v CCC Bukurešť a CCC Bratislava úspešne spracúvajú telefonické požiadavky klientov najväčšej nízkonákladovej leteckej spoločnosti v Európe Ryanair už od novembra 2008. Chcel by som sa úprimne poďakovať nášmu partnerovi Ryanair za dôveru a priateľskú spoluprácu v predchádzajúcich rokoch, ktorá nám obom priniesla toto mimoriadne ocenenie na tohtoročnom podujatí Contact Center World Awards. Je to veľký úspech nielen pre CCC, ale aj pre Ryanair. Srdečne blahoželám nášmu partnerovi a vyslovujem veľké poďakovanie aj osobne Paulovi Cunnaneovi!“, hovorí Simon D. Pearton-Hindley.

Druhú zlatú medailu CCC Award získala Dana Waschk, manažérka HR pre celú skupinu CCC ako Best Support Professional Human Resources. Toto ocenenie sa udeľuje osobnosti, ktorá poskytuje existujúcim a potenciálnym zamestnancom v call centre mimoriadnu podporu v oblasti ľudských zdrojov.

„Možnosť prezentovať v Londýne naše rozsiahle riešenia pri výbere, vzdelávaní a ďalšom rozvoji zamestnancov pred špičkovými hráčmi našej branže z celého regiónu EMEA považujem za veľkú česť. Preto ma nesmierne teší, že som pre svoj celý tím CCC získala zlatú medailu v priamej konkurencii s ďalšími outsourcermi a call centrami inhouse. Je to veľmi príjemné potvrdenie správneho smerovania našej spoločnosti, vnímať človeka ako najdôležitejší faktor a cieľ našich aktivít v podnikaní v oblasti call centier”, uviedla k získanému oceneniu manažérka HR.

Dana Waschk pôsobí v Competence Call Center od roku 2004. V súčasnosti zodpovedá za 20-členný tím ľudských zdrojov a za rozvoj a ďalšie vzdelávanie viac ako 2 500 zamestnancov v 8 pobočkách, ako aj za medzinárodný nábor.

Cristina Georgescu, manažérka call centra CCC v Bukurešti, sa teší z bronzovej medaily pre rumunskú pobočku ako finalistu v kategórii Best Contact Center. CCC Bukurešť, ktorá bola založená v júni 2007 ako v poradí siedma pobočka CCC, ponúka v súčasnosti 200 pracovných miest pre 240 zamestnancov. Len nedávno, začiatkom tohto roka boli priestory rumunskej pobočky rozšírené na dvojnásobnú veľkosť. V kategórii Best Contact Center sa ocenenie udeľuje kontaktným centrám, ktoré kladú mimoriadny dôraz na vzťahy k svojím zamestnancom a partnerom a dohliadajú na to, aby boli výkony spoločnosti nepretržite zosúladené s organizačnými cieľmi.

Víťazi zlatých medailí z regiónu EMEA Dana Waschk a Simon D. Pearton-Hindley sa budú v novembri na celosvetovom finále podujatia World Finals v novembri v Las Vegas uchádzať o svetové víťazstvo vo svojich kategóriách. CCC sa v minulosti už dvakrát úspešne a profesionálne prezentovalo na podujatiach Contact Center World Awards v Londýne a na celosvetovom finále v Las Vegas, odkiaľ si prinieslo vzácne ocenenia: v roku 2006 bola manažérka CCC Carita Vallinkoski ocenená ako Best Contact Center Leader nielen v regióne EMEA, ale aj na celom svete. V minulom roku zopakoval toto úspešné ťaženie aj manažér IT Gregor Willenberg, ktorý rovnako presvedčivo zvíťazil v regióne EMEA i v celosvetovom meradle.

csm_WCCA_2010_38e2819baa

Celkom 28 medzinárodných ocenení svedčí o vysokých štandardoch kvality servisu CCC a o vynikajúcich kompetenciách profesionálov CCC.