Competence Call Center tretí raz získalo ocenenie Top Outsourcer

Na medzinárodnom podujatí Contact Center World Ranking v Las Vegas sa opäť potvrdilo, že CCC patrí medzi najlepšie svetové call centrá

V dňoch 2. až 5. novembra 2010 sa v Las Vegas konal v poradí 5. ročník Top Ranking Performers Conference, v rámci ktorej sa odovzdávali ocenenia Top Outsourcer Awards. Competence Call Center získalo už po tretí raz za sebou toto významné ocenenie v regióne EMEA (Európa, Stredný Východ a Afrika) a stalo sa tak jedným z najlepších call centier na svete. V kategórii Blended Contact Center Services zabodovalo CCC pri posudzovaní kvalitatívnych i kvantitatívnych kritérií a presvedčilo porotu svojimi konštantnými výkonmi a jedinečným servisom.

„Top Outsourcer Ranking je pre objednávateľa dostatočným zdrojom informácií v procese hľadania najlepšieho poskytovateľa outsourcingu v branži”, zdôraznil Raj Wadhwani, prezident ContactCenterWorld.com. „Ocenenie môžu získať len spoločnosti, ktoré poskytujú jedinečný servis. Pre tieto spoločnosti ocenenie zároveň prináša aj globálne uznanie. Outsourceri, ktorí sa nachádzajú na nominačnej listine, prešli úspešne prísnym výberovým procesom a podrobili sa hodnoteniu celého radu rôznych kategórií. Competence Call Center presvedčilo odbornú porotu už po tretí raz v poradí svojou kompetentnosťou, vysokou úrovňou kvality a enormným rastom“.

„Ocenenie Top Outscourcer Award je opätovným nezávislým potvrdením našej kompetencie a kvality. Vďaka neúnavnému pracovnému nasadeniu našich zamestnancov sme sa medzi medzinárodnými súťažiacimi zaradili k víťazom“, neskrýval nadšenie Christian Legat, COO, Competence Call Center. „Už celých dvanásť rokov patríme k tomu najlepšiemu v branži call centier. V poradí 30. medzinárodné ocenenie je potvrdením úspechu nášho neustáleho benchmarkingu.

Competence Call Center len nedávno úspešne uzavrelo proces certifikačného auditu na certifikát EN 15838 a získalo tak európsku normu pre call centrá. „Pre partnerov a potenciálnych zadávateľov s rastúcimi nárokmi na výkony je táto norma nezávislým a v rámci Európy jednotným potvrdením vysokej kvality našich služieb. Položili sme tým základy aj pre budúce úspechy a ocenenia“, dodal Christian Legat.

O Competence Call Center:

Competence Call Center ponúka svojím partnerom know how z 12 rokov skúseností z odvetvia call centier v oblastiach ako incoming, outgoing, e-mail, fax, list, a tréning – a to vo viac ako v 20 jazykoch. Celkom 30 medzinárodných ocenení potvrdzuje vysoký štandard kvality v CCC, ktoré preukázalo svoju „kompetentnosť“ s doterajšími viac ako 100 miliónmi zákazníckych kontaktov.