Best Customer Service – v Competence Call Center Lipsko

S partnerom PAYBACK získala pobočka CCC zlatú medailu na Contact Center World Awards

Začiatkom júla 2011 boli v rámci podujatia Top Ranking Conference v Londýne odovzdané ocenenia Contact Center World Awards pre región EMEA. Spoločná prezentácia v podaní Martina Streinza, zákaznícky servis, PAYBACK GmbH a manažérky call centra CCC Anke Schönfeld v kategórii Best Customer Service (outsourced) vyniesla Competence Call Center najnovšie ocenenie.

„Pri bonusovom programe so zameraním na spokojnosť zákazníkov je pre nás samozrejme nesmierne dôležité, aby sme splnili očakávania našich klientov. Preto sme sa rozhodli spolupracovať s CCC ako outsourcingovým partnerom. Už krátko po zahájení vzájomnej spolupráce v septembri 2010 ukázali naše merania spokojnosti zákazníkov ešte lepšie výsledky ako pred začiatkom spolupráce. So získaním ocenenia Contact Center World Award sme zároveň získali aj nezávislé potvrdenie nášho vynikajúceho zákazníckeho servisu. Srdečne blahoželám celému tímu CCC v Lipsku!“, neskrýval nadšenie Martin Streinz.

PAYBACK je najväčším európskym bonusovým programom s takmer 20 miliónmi členov v Nemecku. Karta PAYBACK je treťou najviac používanou kartou v nemeckých peňaženkách.

„Som nesmierne hrdý, že môžem prevziať ocenenie za Best Customer Service pre CCC Lipsko. Spoločne s naším partnerom, spoločnosťou PAYBACK sme na úspešnom príklade z praxe mohli ukázať, čo znamená najlepší servis pre klienta. V CCC vždy kladieme mimoriadny dôraz na partnerské vzťahy s klientom a zameranie na zamestnancov – a tento postoj očividne presvedčil aj porotcov v Londýne. Obzvlášť v prípade nášho klienta PAYBACK je naším prvoradým cieľom neustále rozvíjanie pro-aktívneho zákazníckeho servisu, prinášanie nových nápadov pri riešení úloh a získavanie spolupracovníkov ako fanúšikov daného produktu. Len ten, kto pozná dokonale produkt partnera a stotožňuje sa s jeho firemnou filozofiou, dokáže ponúknuť konečnému zákazníkovi excelentný klientsky servis. Preto sa chcem poďakovať predovšetkým naším spolupracovníkom v CCC Lipsko a tamojšiemu tímu PAYBACK za ich pracovné nasadenie a v neposlednom rade ďakujem spoločnosti PAYBACK za úspešnú spoluprácu!”, nešetrila chválou manažérka call centra Anke Schönfeld.

csm_WCCA_2011_2_844ab8fa83
O CCC Lipsko, Nemecko:

Bolo založené v roku 2007 ako siedma pobočka CCC. V CCC Lipsko poskytuje 500 spolupracovníkov servis partnerom z oblasti telekomunikácií, energetického zabezpečenia či poisťovníctva. Ocenenie pre CCC Lipsko je celkove v poradí 34. medzinárodným ocenením pre skupinu CCC.