• Campus

Umožňujeme každému zamestnancovi naplno rozvíjať svoj potenciál – lebo kompetentnosť je naším prísľubom!

Kľúčom k dlhodobo úspešnému zákazníckemu servisu je kvalifikovanosť a spokojnosť zamestnancov. Z tohto dôvodu sme prostredníctvom Campus vytvorili platformu, ktorá nám ako firme umožňuje našich zamestnancov ďalej rozvíjať a zlepšovať ich schopnosti. Interné školiace a vzdelávacie programy ponúkajú popri rozširovaní vedomostí potrebných pre výkon práce aj možnosť ďalej rozvíjať vlastnú osobnosť. Aby sme dokázali vyhovieť požiadavkám všetkých zamestnancov, je Campus rozdelený do 3 oblastí: Academy, College a University.  Opierame sa pritom o Blended-Learning prístup, ktorý okrem efektívneho využívania klasických a online tréningov vsádza najmä na úspešný prenos poznatkov pri každodennej operatívnej činnosti.

Campus_Lvl1_Academy

Competence Academy je určená všetkým zamestnancom TELUS International a zahŕňa široké spektrum kurzov, ktoré sa zameriavajú na odborné a komunikačné zručnosti našich kolegov. Okrem toho sú ponúkané rozličné aktivity mimo pracovného času.

Campus_Lvl2_College

Competence College sa zameriava na podporu zamestnancov, ktorí prechádzajú z pozície pracovníka zákazníckeho servisu na niektorú z vedúcich pozícií a tých, ktorí prichádzajú do oblasti zákazníckeho servisu z iných odvetví, aby im bol tento prechod uľahčený.

 

Popri odbornom zaškolení je kladený dôraz najmä na štruktúrované zapracovanie sa a dôslednú podporu pri každodennej prevádzke. Prostredníctvom pravidelnej analýzy potenciálu identifikujeme sľubných zamestnancov a podporujeme ich počas ich kariérneho vývoja v TELUS International. Takto dokážeme vďaka zaškoleniu kvalifikovaných budúcich riadiacich pracovníkov zabezpečovať dlhodobý úspech TELUS International.

Campus_Lvl3_University

Competence University je zameraná na riadiacich pracovníkov a pracovníkov tzv. support teams  – podporných tímov. Popri interných tréningoch využívame pri špeciálnych odborných témach aj externých poskytovateľov vzdelávacích služieb, aby sme aj dlhodobo dokázali držať krok s meniacimi sa požiadavkami branže.