10. CCC Special Award získava Maciej Buś, prezident Call Center Fóra, Poľsko

  • 14 októbra 2015
  • Marianne Rutrecht
10. CCC Special Award získava Maciej Buś, prezident Call Center Fóra, Poľsko

Po prednáškach v rámci 18. CCC Convention dňa 8. októbra 2015 v Humboldt Carré v Berlíne bol Maciej Buś uvedený do CCC Hall of Fame ako 10. držiteľ ocenenia CCC Special Award.

Ocenenie odovzdali viditeľne dojatému Maciejovi Buśovi Olav V. Strawe, tohtoročný moderátor podujatia a zároveň držiteľ prvej Special Award z roku 2006 a Maria Hoffrichter-Zanetti, CCC Communications Management.

 

„Náš výherca za rok 2015 je zakladateľom a prezidentom Call Center Fóra v Poľsku a už roky vo svojej krajine rozvíja odvetvie zákazníckeho servisu. Spolu so svojou veľmi rozsiahlou sieťou kontaktov podporuje inovácie a dynamický vývoj na poľskom trhu. Sme hrdí, že môžeme experta v oblasti zákazníckeho servisu Macieja Buśa vyznamenať za jeho nasadenie a výkony v tejto branži ocenením CCC Special Award”,

uviedla pri odovzdávaní ceny Maria Hoffrichter-Zanetti.
V minulosti pôsobil Maciej Buś ako CEO v Contact Center Management Institute, ako aj v spoločnosti Holicon Contact Centres.

Má tiež kvalifikáciu hlavného audítora od Austrian Standards Plus GmbH.

Maciej Buś študoval na School of Banking v Poznani, so zameraním na predajné stratégie a marketingové služby.
Maciejovi Buśovi k zisku ocenenia gratulovalo aj 5 držiteľov CCC Special Award z predchádzajúcich rokov, ktorí boli prítomní na 18. ročníku CCC Convention.

 

CCC Special Award

CCC Special Award sa udeľuje od roku 2006 výnimočným osobnostiam, ktoré svojim nasadením a angažovanosťou významne prispeli k profesionalizácii a vylepšovaniu imidžu odvetvia zákazníckeho servisu.

 

Títo odborníci a odborníčky už boli uvedení do CCC Hall of Fame:

Dieter Fischer, prezident švajčiarskeho združenia CallNet.ch

Manfred Stockmann, prezident Združenia call centier v Nemecku

Manuel Jacquinet, viceprezident spoločnosti Malpaso a šéfredaktor odborného časopisu „En-Contact“, Francúzsko

Meltem Karateke, prezidentka IMI Conferences, Turecko

Xi Zhao, zakladateľ a prezident CCMWorld Group, Čína

Madalina Vilau, iniciátorka prvej Customer Care Conference & Expo v Bukurešti, zakladateľka a vydavateľka rumunského odborného časopisu „Call Center Magazine“, Rumunsko

Nicolette Wuring, spisovateľka a riaditeľka Customer Management Services, Holandsko

Simone Fojut, šéfredaktorka časopisu Call Center Profi, Nemecko

Olav V. Strawe, vydavateľ časopisu TeleTalk, Nemecko/USA