Call Center Manager Filip Kanikowski rozširuje tím v CCC Gdansk, Poľsko

  • 15 júna 2015
  • Marianne Rutrecht
Call Center Manager Filip Kanikowski rozširuje tím v CCC Gdansk, Poľsko

Začiatkom roka 2014 otvorilo CCC v poľskom Gdansku svoju 13. medzinárodnú pobočku. Call Center Manager Filip Kanikowski v nej vedie tím, ktorý v súčasnosti zahŕňa už 200 zamestnancov a naďalej hľadá nové motivované talenty.

Obsadzujú sa napríklad pozície ako pracovník zákazníckeho servisu, tréningový špecialista a hľadajú sa taktiež ľudia pre oblasť reportingu.

 

„Od otvorenia pobočky sme s naším tímom dosiahli už niekoľko dôležitých míľnikov. CCC Gdansk získalo v minulom roku EN certifikát a koncom roka 2014 sme zamestnávali už 150 ľudí. Na trhu sme úspešne odštartovali s existujúcimi zákazníkmi CCC a momentálne vedieme rokovania s ďalšími potenciálnymi partnermi, aby sme naďalej rozvíjali podnikanie na lokálnej, ako aj medzinárodnej úrovni. Vďaka nachádzajúcemu rozširovaniu a zaujímavým projektom z oblastí ako je cestovný ruch či elektronický obchod sa budeme tešiť na množstvo nových prírastkov v našom tíme“,

hovorí Filip Kanikowski.

 

Sám Filip sa od začiatku významne podieľal na budovaní a raste poľskej pobočky CCC.

Do prebratia riadenia celej pobočky mal ako projektový manažér na starosti vedenie tímu prvého medzinárodného partnera CCC v Gdansku. Filip Kanikowski disponuje viac než 10-ročnými skúsenosťami z oblasti outsourcingu služieb zákazníckeho servisu, ktoré získal v projektoch z rôznych odvetví, ako telekomunikácie či letecká doprava. Rozsiahle znalosti získal aj v oblasti riadenia kvality a výkonu, pri zavádzaní certifikačných procesov a stratégií alebo na pozícii  IT Service Desk.

 

 

O CCC Gdansk:

Od marca 2014 pôsobí európsky poskytovateľ BPO služieb CCC (Competence Call Center) popri Nemecku, Francúzsku, Rakúsku, Rumunsku, Švajčiarsku, Slovensku a Turecku aj v Poľsku.

Veľkosť trhu, výborná úroveň hospodárskeho rastu a veľmi dobrá vzdelanostná, ako aj jazyková úroveň obyvateľstva boli rozhodujúcimi faktormi pri výbere tejto podnikateľsky atraktívnej poľskej lokality.

CCC Gdansk poskytuje vysokokvalitné riešenia v oblasti zákazníckeho servisu pre národných a medzinárodných partnerov.

 

Uchádzači o zamestnanie, ktorí by sa chceli podieľať na vzrušujúcom rozvoji CCC Gdansk, môžu svoje životopisy zasielať na adresujobs.gdansk@yourccc.com.

Všetky aktuálne pracovné ponuky nájdete na našej www stránke v sekcii Kariéra.