CCC Bukurešť ocenené počas ceremónie odovzdávania ocenení Romanian Contact Center Awards 2018

  • 30 mája 2018
CCC Bukurešť ocenené počas ceremónie odovzdávania ocenení Romanian Contact Center Awards 2018

Alexandru Velicu získal ocenenie Manažér roku v kategórii Best Call Center Team Manager.

V apríli bol počas X ročníka Romanian Contact Center Awards Alexandru Velicu ocenený v kategórii Best Call Center Team Manager of the Year.

„Som veľmi šťastný a poctený získaním tejto ceny. Je to prejav uznania mojej práce, ale ešte viac práce môjho tímu. Jednou z charakteristických čŕt projektu je široká škála produktov, ktoré propagujeme a prezentujeme. Aby sme boli schopní robiť to efektívne, potrebujeme v rôznorodom tíme disponovať rôznymi kvalifikáciami. Pokúšam sa sústrediť sa na hodnotenie schopností a možností každého člena tímu, aby som ho mohol prideliť tým kampaniam, ktoré čo najviac zodpovedajú jeho profilu. Každý člen nášho tímu sa zaoberá tými témami, ktoré patria k jeho silným stránkam, aby sme si udržali vysokú efektivitu“.

– hovorí Alexandru Velicu.

Alexandru Velicu začal pracovať v CCC Bukurešť v roku 2012 na pozícii obchodného zástupcu. Po pol roku bol povýšený na pozíciu Team Support a následne na pozíciu manažéra tímu (Team Manager), pričom prevzal zodpovednosť za kvalitu, riadenie znalostí a rozvoj zamestnancov v tíme, ktorý v súčasnosti zahŕňa 24 osôb.

„Alexandru Velicu dokázal, že disponuje výbornými riadiacimi schopnosťami a že je orientovaný na zákazníka a biznis procesy. Porota súťaže Romanian Contact Center Awards mu udelila cenu Najlepšieho manažéra tímu za proaktívnosť, mimoriadnu otvorenosť novým záväzkom a výzvam a za ambicióznosť. Okrem toho má znalosti v oblasti tvorby motivačného a konkurenčného prostredia pre svoj tím. Alex je skutočným „architektom tímu!“

– hovorí Madalina Vilau, výkonná riaditeľka spoločnosti ExpoMedia, ktorá je organizátorom súťaže Romanian Contact Center Awards.

CCC Bukurešť bola založená v roku 2007 roku. Pobočka v súčasnosti zamestnáva viac ako 500 zamestnancov a úspešne dodáva riešenia v oblasti zákazníckej podpory pre lokálnych i medzinárodných partnerov. Spolu s pobočkou v Brašove otvorenou v roku 2014 prebieha realizácia medzinárodnej stratégie spoločnosti BESTshoring zahŕňajúca mnohé lokality.

Ocenenie je 54. medzinárodným ocenením pre spoločnosť CCC.