CCC je „Superbrand 2015/2016“

  • 13 apríla 2015
  • Marianne Rutrecht
CCC je „Superbrand 2015/2016“

Competence Call Center získalo od hodnotiteľa značiek Superbrands ocenenie Business Superbrand 2015/2016. Superbrands International, založená v roku 1995 v Londýne, je celosvetovo najväčšia organizácia pre hodnotenie a oceňovanie značiek.

Získaniu ocenenia predchádza rozsiahle výberové konanie, ktoré sa v každej krajine riadi rovnakými kritériami. Grémium odborníkov, Brand Council, vyberá medzi držiteľov ocenenia Superbrand len tie najsilnejšie značky. Získať štatút „Superbrand“ znamená pre ocenenú spoločnosť veľké uznanie.

Pri príležitosti odovzdávania certifikátu gratulovali spoločnosti CCC aj Dr. Jürgen Molner, Country Brand Manager a  Mag. Andras Wiszkidenszky, regionálny riaditeľ organizácie Superbrands pre Rakúsko.

„Superbrands sú značky, ktoré si v rámci svojej branže získali vynikajúce meno. Cieľom Superbrands je ocenenie spoločností, ktoré pri budovaní značky podali najlepšie výkony. CCC je medzinárodne jediný poskytovateľ outsourcingu starostlivosti o zákazníka, ktorý získal toto ocenenie. Toto je mimoriadne uznanie pre spoločnosť a potvrdenie jej silnej pozície na trhu. Chcel by som celému tímu CCC vysloviť srdečné blahoželanie“,

uviedol Dr. Molner.

„Pozícia CCC na medzinárodnom trhu nám zabezpečuje vysokú mieru rozpoznania našej značky. Veľmi sa tešíme zo získania ocenenia Superbrand, ktoré korunuje naše snaženie o vybudovanie uznávanej, cennej a jedinečnej značky. Mimoriadne nás teší skutočnosť, že ocenenie sme získali od nezávislého subjektu na základe vnímania značky, keďže naň nie je možné sa prihlásiť či sa oň uchádzať“,

zdôraznil Christian Legat, CEO, CCC.

Medzi Superbrands Austria 2014 patria renomované spoločnosti ako Austrian Airlines, BP, DeLonghi, Lego, Nikon, či Visa. V medzinárodnom meradle už získali toto prestížne ocenenie značky ako BBC, Coca-Cola, evian®, FedEx, McDonald´s, či Microsoft.

 

O Superbrands International:

Medzičasom už 20 rokov hodnotí Superbrands najlepšie značky vo viac ako 88 krajinách sveta a považuje sa tak za najuznávanejšiu autoritu v oblasti oceňovania značiek. Za Superbrands sú považované značky, ktoré si v danom segmente trhu alebo na trhu všeobecne vybudovali mimoriadne dobrý imidž a v porovnaní s konkurenciou ponúkajú verejnosti konkrétne alebo merateľné výhody.

 

 

Spoločenským vyvrcholením programu Superbrands bude v marci 2016 slávnostné odovzdávanie ocenení na zámku Schönbrunn vo Viedni.