CCC otvorí na jeseň druhú pobočku v Essene

  • 03 októbra 2017
CCC otvorí na jeseň druhú pobočku v Essene

Facebook buduje v Nemecku podporu pre svoj Community Operations Team

Facebook naďalej investuje v Nemecku. Vzhľadom na našu stále rastúcu komunitu sa tu chceme ďalej angažovať.

Dnes rozširujeme našu starostlivo vybranú sieť rešpektovaných partnerov, ktorí podporujú náš Community Operations Team, o CCC (Competence Call Center), európskeho poskytovateľa služieb zákazníckeho servisu, ktorý začne vykonávať činnosť pre Facebook od jesene 2017. Tím CCC bude v pobočke v Essene pod vedením našej medinárodnej centrály v Dubline pracovať pre Community Operations Team spoločnosti Facebook.

Práca tohto tímu zabezpečuje odstránanie nelegálneho obsahu a dôsledné a efektívne uplatňovanie našich spoločenských štandardov.

Martin Ott, Managing Director Central Europe v spoločnosti Facebook:

„Sme si vedomí našej zodpovednosti a budeme aj naďalej zintenzívňovať našu snahu v boji proti nelegálnemu obsahu. Sme súčasťou nemeckej ekonomiky a preto investujeme v regióne Essen, aby sme naďalej rozširovali naše nasadenie v Nemecku. Tešíme sa na spoluprácu s CCC.”

V prvom kroku bude do konca roku v CCC pre Facebook prijatých 500 ľudí.

Armin Laschet, predseda vlády Severného Porýnia – Westfálska:

„Príchod takejto globálnej spoločnosti je dobrý pre vytváranie pracovných miest v našom kraji. Už nielen z Berlína ako doteraz, ale aj zo Severného Porýnia-Westfálska bude v budúcnosti prichádzať významný prínos k bezpečnosti a ku komunikačnej kultúre na internete. Essenská pobočka v srdci Porúria presvedčila svetový koncern Facebook a preberá teraz kľúčovú úlohu v globálnej komunikácii na sieti. V rozhovoroch so spoločnosťou som zdôrazňoval, že Porúrie je najlepším miestom na nájdenie viacjazyčných špecialistov s vysokou mierou interkulturálnych kompetencií.”

Celosvetovo vysoké štandardy spoločnosti Facebook v oblasti školenia a zákazníckej podpory zabezpečujú, že zamestnanci, ktorí pracujú v oblasti Content Moderation, naozaj dostávajú potrebnú podporu. Skúsenosti a získané vedomosti, ktoré sme získali v minulosti, tiež prispejú k budovaniu nového tímu v Essene. Spolupráca s renomovanou medzinárodnou spoločnosťou CCC rozšíri kapacity spoločnosti Facebook vo viacerých oblastiach, vrátene viac nemecky hovoriacich kontrolórov.

Ulf Herbrechter, Chief Operating Officer v spoločnosti CCC:

„Veľmi sa tešíme na úspešnú spoluprácu so spoločnosťou Facebook a na to, že budeme môcť využiť dlhoročné skúsenosti z oblasti Content Moderation vo Facebook tíme. Vďaka pravidelnej výmene skúseností a školeniam, intenzívnym kurzom a ďalšej podpore budú naši zamestnanci dobre pripravení na všetky úlohy, ktoré ich čakajú.”

Zamestnankyne a zamestnanci odvádzajú výbornú prácu v rámci tejto náročnej činnosti. Preto sa staráme o to, aby tímy dostávali potrebnú podporu, či už prostredníctvom procesov, umožňovania rýchlej eskalácie pri ťažkých rozhodnutiach alebo psychologickej podpory, ktorú môžu v takýchto prípadoch potrebovať. V máji tohto roku sme oznámili, že prijmeme ďalších 3000 zamestnancov na kontrolu obsahu – navyše k súčasným 4500 zamestnancom.

Zdroj:

https://de.newsroom.fb.com/news/2017/08/facebook-baut-unterstuetzung-fuer-community-operations-aus/

August 2017