Lutz Vahrenbrink je zodpovedný za manažment call centra v CCC Essen

  • 26 januára 2015
  • Marianne Rutrecht
Lutz Vahrenbrink je zodpovedný za manažment call centra v CCC Essen

V pobočke CCC v Essene prevzal Lutz Vahrenbrink pozíciu manažéra call centra.

Zodpovedá tak aktuálne za tím 420 zamestnancov, ako aj za manažment významných obchodných partnerov z niekoľkých priemyselných oblastí: letectvo, e-commerce, telekomunikácie či spotrebný tovar.

Pobočka v Essene, ktorá bola otvorená v októbri 2013, zaznamenáva od svojho vzniku nepretržitý rast.

Ďalší rozvoj je v biznis pláne aj pre tento rok. Do polovice roka 2015 by tu malo byť vytvorených ďalších 350 nových pracovných miest:

„Na základe našich existujúcich i nových partnerstiev budeme môcť naďalej rozširovať náš tím v Essene. Hľadáme preto angažovaných zamestnancov, ktorým ponúkame jedinečnú príležitosť na osobnostný aj profesionálny rozvoj. Aby sme mohli nepretržite napĺňať očakávania našich klientov a súčasne udržiavať naše vysoké kvalitatívne nároky, je pre mňa nesmierne dôležitá pravidelná výmena informácií. Veľmi sa teším na spoluprácu, ako aj na spoločné úspechy s našimi partnermi a zamestnancami“,

zdôraznil Lutz Vahrenbrink v súvislosti so svojím angažovaním sa v CCC Essen.

Lutz Vahrenbrink disponuje viac ako 15-ročnými profesijnými skúsenosťami v oblasti zákazníckeho servisu a e-commerce v Európe, USA a Číne.

V predchádzajúcom pôsobení zodpovedal okrem iného za multinacionálny, technický manažment outsourcingu zákazníckeho servisu, full service manažment e-commerce, či manažment partnerstiev a predaja.

Niesol zodpovednosť napríklad aj za oblasť tzv. Business Development a tým pádom zodpovedal aj za budovanie a fungovanie medzinárodnych tímov, či tímov presahujúcich pôsobnosť pobočiek v spoločnostiach akými sú Microsoft, Sharp či HP.

Zároveň implementoval a optimalizoval online shopy pre medzinárodných klientov, organizoval zákaznícky servis pre oblasť e-commerce špeciálne v ázijských krajinách. Lutz Vahrenbrink získal vzdelanie ako hospodársky informatik a ekonóm. Na Univerzite Dortmund absolvoval aj štúdium hospodárskych a sociálnych vied.

O CCC Essen:

Pobočka CCC v nemeckom Essene funguje od októbra 2013.

Essen ako metropola Porúria je jedným z významných hospodárskych centier Nemecka. Pre CCC boli pre založenie pobočky rozhodujúce nasledujúce faktory: veľký výber z kvalifikovaných uchádzačov a malé vzdialenosti k existujúcim i potenciálnym obchodným partnerom.