Manažérka call centra Olivia Costea zaznamenala úspešný prvý rok CCC Brašov, Rumunsko

  • 10 júna 2015
  • Marianne Rutrecht
Manažérka call centra Olivia Costea zaznamenala úspešný prvý rok CCC Brašov, Rumunsko

Nedávno oslávila manažérka call centra Olivia Costea so svojím tímom ročnú existenciu pobočky CCC v rumunskom Brašove. Olivia sa podieľa na budovaní pobočky už od jej založenia a zároveň nesie operatívnu a personálnu zodpovednosť aktuálne za 150 zamestnancov. Počas uplynulých 12 mesiacov sa pôvodné kancelárske priestory už zdvojnásobili a ambiciózna manažérka má v pláne ďalší rast.

 

„V mojej činnosti je mimoriadne dôležitá transparentná komunikácia medzi mnou a mojím tímom s cieľom dosiahnutia jednotného vedomostného základu a vytvorenia  prijateľných pracovných procesov. Veľký dôraz kladiem na lojalitu našich zamestnancov voči spoločnosti. Som presvedčená, že pozitívna pracovná atmosféra v CCC je jedným z rozhodujúcich faktorov, ktorými sa naša pobočka v Brašove vyznačuje už celý jeden rok. Veľmi ma teší doterajší úspešný vývoj našej pobočky a rovnako sa teším aj na ďalšiu budúcu spoluprácu s národnými a medzinárodnými partnermi“,

uviedla Olivia Costea pri príležitosti výročia pobočky.

 

Olivia Costea odštartovala svoje pôsobenie v CCC ako projektová manažérka pre prvého medzinárodného partnera v Brašove. S manažmentom call centra prevzala zodpovednosť za ďalší rozvoj operatívneho biznisu, ako aj za budovanie tímu.

Olivia Costea pôsobila predtým na pozíciách manažérky donáškovej služby, procesnej manažérky, koordinátorky kvality, asistentky a office manažérky.

Disponuje skúsenosťami v oblasti operatívneho manažmentu, riadenia tímu technickej podpory, manažmentu rizika a dodržiavania súladu, ako aj v oblasti asistencie pri auditoch.

 

O CCC Brašov:

V júni 2014 otvorilo CCC (Competence Call Center) v Brašove svoju druhú rumunskú pobočku. Už od roku 2007 ponúka CCC z Bukurešti riešenia v oblasti zákazníckeho servisu lokálnym a medzinárodným partnerom.

Brašov je svojou polohou ideálnym miestom pre ponuku riešení zákazníckeho servisu paneurópskym spoločnostiam. Spoločne s pobočkou v Bukurešti je Brašov perfektným doplnkom pre medzinárodnú stratégiu bestshoringu a viacnárodnej pobočkovej siete spoločnosti.