„Rebooting Business“: Top spíker Dr. Stephan Sigrist na CCC Executive Day 2016

  • 27 júna 2016
„Rebooting Business“: Top spíker Dr. Stephan Sigrist na CCC Executive Day 2016

Dňa 23. júna 2016 bolo Competence Call Center (CCC) hostiteľom podujatia CCC Executive Day s hlavným rečníkom Dr. Stephanom Sigristom v priestoroch Austria Trend Hotel Park Royal Palace vo Viedni. V nadväznosti na podujatie oslavovalo CCC spolu so 150 pozvanými hosťami 18. výročie založenia na Gloriette v zámockom parku Schönbrunn vo Viedni.

Inovácia v časoch digitálneho hospodárstva

Na 5. ročníku CCC Executive Day hovoril zakladateľ a vedúci švajčiarskej think thank W.I.R.E. Dr. Stephan Sigrist vo svojej interaktívnej prednáške o trendoch budúcnosti, ako aj o ich šanciach a rizikách pre spoločnosť a biznis.

Úvodom svojho prednášky poskytol Dr. Stephan Sigrist komplexný obraz aktuálnej situácie, na pozadí ktorej prebiehajú digitálne zmeny a technologické inovácie.

„Nachádzame sa v časoch politickej nestability, tendencie automatizovanej práce, ako aj globálnej súťaže medzi Áziou a Silicone Valley. Takéto faktory vedú ku komplexnej situácii v Európe s veľkou spoločenskou neistotou“,

zdôraznil Dr. Sigrist.

Podľa vizionára sa na základe takejto komplexnosti nedajú predpovedať budúce trendy, čo sa však môže dobre rozvíjať, je pochopenie a cit pre takúto komplexnosť. Veľmi dôležitá je segmentácia a zameranie sa na určité témy, aby sa dali identifikovať prebiehajúce hybné sily premeny.

Dr. Stephan Sigrist rozvinul svoje „Tézy o oficiálnej i neoficiálnej budúcnosti digitálneho hospodárstva“, pričom vyzdvihol ich ambivalenciu.

Technologický vývoj mení všetky dôležité spoločenské témy, akými sú mobilita, médiá, zdravotníctvo či finančníctvo.

Viac dát zabezpečuje pritom aj väčšiu transparentnosť, zvyšuje efektívnosť a umožňuje personalizované informácie a na mieru šité ponuky pre spotrebiteľa. Inteligentné stroje a múdre domy súčasne vplývajú na spôsob, akým žijeme a pracujeme. Vízia takéhoto vývoja je „perfektný kapitalizmus“, v ktorom sa ponuka zhoduje s dopytom.

Zároveň však nie je možné podchytiť to enormné množstvo dát, ktoré prístroje denne chŕlia a dochádza tak k nesprávnym výsledkom:

„Dve miliardy smartfónov produkujú denne až 20 petabytov dát. To je oveľa viac, ako sme schopní uložiť a spracovať. Stále rastúce množstvo dát nie sú schopné spracovať ani algoritmy.“

Výsledkom sú neistota, nedokonalé vedomosti, štandardizácia, strata kontroly a znížená schopnosť diferenciácie.

Zhrňujúci záver Dr. Stephana Sigrista preto znie:

„Posilnite svoje interakcie v reálnom svete a odstráňte techniku všade tam, kde nie je efektívna. Zdravý ľudský rozum a hodnoty nám pomôžu úspešne formovať tieto komplexné časy. Buďte otvorení a kritickí!“.

V prestávkach podujatia podpisoval Dr. Stephan Sigrist aktuálnu publikáciu W.I.R.E. „Mind the Future“ – príručku pre trendy súčasnosti vo všetkých oblastiach spoločenského života.

O spíkrovi Executive Day:

Dr. Stephan Sigrist analyzuje už mnoho rokov medzidisciplinárny vývoj v hospodárstve a spoločnosti. Zaoberá sa trendmi v zdravotníckom systéme a v oblasti vedy živých organizmov, venuje sa témam digitalizácie, urbanizácie a nových foriem produkcie ako je 3D-tlač.

Je vydavateľom série kníh ABSTRAKT, autorom rôznych publikácií a kľúčovým rečníkom mnohých medzinárodných podujatí. So svojou W.I.R.E. radí spoločnostiam a inštitúciám z oblasti politiky a vedy pri rozvoji dlhodobých stratégií a inovatívnych projektov.

Prečítazje si viac na: www.thewire.ch