Romanian Contact Center Awards: Best Telesales Manager je z CCC Bukurešť

  • 02 apríla 2015
  • Marianne Rutrecht
Romanian Contact Center Awards: Best Telesales Manager je z CCC Bukurešť

Na podujatí Romanian Contact Center Awards 2015 bol v kategórii Best Telesales Manager ocenený Cristian Dinu. Dvadsaťpäťročný Cristian Dinu pôsobí v CCC Bukurešť od októbra 2011, aktuálne pre rumunského obchodného partnera z odvetvia telekomunikácií.

 

„Som presvedčený, že rozhodujúcim faktorom pre úspech tímu je správna motivácia. Preto kladiem mimoriadny dôraz na vyzdvihnutie výkonov najlepších hráčov. Motivuje to jednotlivcov, i celé tímy. V spojení s transparentnou komunikáciou ako základom a mojím vnímaním potrieb tímu sa spoločne snažíme o dosiahnutie najlepších výsledkov. Toto ocenenie je mimoriadnym uznaním mojej osobnej práce a zároveň aj ďalším impulzom na rozvoj v rámci tímu, aby sme poskytovali nášmu partnerovi len to najlepšie“, neskrýval nadšenie zo získania ocenenia Cristian Dinu.

 

„Svojím srdečným a pozitívnym postojom nakazil Cristian celý svoj tím. Jeho energia a entuziazmus sú kľúčom k úspechu ako manažéra predaja. Jeho angažovanosť a orientáciu na riešenia si rovnako cenia obchodní partneri i spolupracovníci. Nesmierne sa teším, že Cristian reprezentoval naše CCC Bukurešť na podujatí Romanian Contact Center Awards a získal ocenenie za svoje výkony. Cristianovi srdečne blahoželám“,

uviedla Cristina Georgescu, Call Center Management, CCC Bukurešť.

 

O Romanian Contact Center Conference a Expo:
Dvojdňový kongres každý rok spája na jednom mieste vedúcich odborníkov na zákaznícky servis v Rumunsku z odvetví telekomunikácií, bankovníctva, poisťovníctva, IT&C, poradenstva, logistiky a ďalších. Romanian Contact Center Awards oceňuje najlepších z tejto branže v Rumunsku v niekoľkých tímových a individuálnych kategóriách.