Úrad práce v Essene udelil CCC svoj prvý certifikát inklúzie

  • 21 apríla 2016
Úrad práce v Essene udelil CCC svoj prvý certifikát inklúzie

Competence Call Center Essen GmbH získalo od Úradu práce v Essene v polovici apríla ako vôbec prvá firma certifikát inklúzie. Úrad práce tým ocenil neustále úsilie firmy o zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím.

„Okrem osvedčenia o odbornej príprave máme teraz možnosť udeliť aj ocenenie za úspešnú inklúziu“,

vysvetľuje Rolf Heiber, operatívny riaditeľ Úradu práce v Essene.

„Pre ľudí so zdravotným postihnutím je aj v súčasnosti náročnejšie nájsť si zamestnanie, než pre ostatných uchádzačov o prácu. Pritom títo uchádzači a uchádzačky často disponujú veľmi dobrou kvalifikáciou a pre firmu užitočnými schopnosťami. CCC predstavuje naozaj dobrý príklad, ako môže v praxi vyzerať úspešná inklúzia. Šancu zamestnať sa tu dostávajú aj ľudia, ktorí doteraz nemali možnosť získať v danej branži skúsenosti.“

Ulf Herbrechter, COO v CCC, sa z ocenenia teší:

„Je skvelé, že je naše úsilie vidieť a že získava uznanie. Motivuje nás to k tomu, aby sme boli v rámci témy inklúzia naďalej aktívni. Naše firemná filozofia hlása: „U nás záleží na Tvojich schopnostiach!“ U ľudí, ktorí sa u nás uchádzajú o prácu hľadíme na ich talent a zručnosti. Do úvahy pritom berieme všetkých. V našich pobočkách CCC zamestnávame napríklad ľudí 60 národností, ako aj zamestnancov vyššieho veku. Novým zamestnancom ponúkame aj bez špecializovaného vzdelania naozaj dobré možnosti presadiť sa v pracovnom živote. Vždy hľadáme motivovaných a angažovaných zamestnancov.“

CCC, medzinárodný poskytovateľ služieb zákazníckeho servisu, zamestnáva momentálne vo svojej pobočke v Essene cca 550 zamestnancov. Títo sú hlasom renomovaných partnerov z oblasti logistiky a e-obchodu, veľkej nemeckej leteckej spoločnosti a ďalších medzinárodných spoločností.
Úlohou pracovníkov zákazníckeho servisu je najmä spracovanie požiadaviek od zákazníkov prostredníctvom telefónu, e-mailu, chatu a sociálnych médií. Radosť z kontaktu so zákazníkom, sebaisté vystupovanie, komunikatívnosť, schopnosť práce s počítačom na veľmi dobrej úrovni a nadšenie pre multimediálne koncové zariadenia sú žiadanými predpokladmi pre prácu v CCC Essen. Výhodou sú aj znalosti cudzích jazykov, napríklad angličtiny, taliančiny alebo francúzštiny.

„Ocenením spoločnosti CCC chceme osloviť aj ostatné spoločnosti a začať s nimi diskusiu na tému inklúzia. Úrad práce ponúka okrem profesionálneho poradenstva a sprostredkovania práce a vzdelávania ľuďom so zdravotným postihnutím aj finančný príspevok pre podporu ich zamestnávania. Ponúkame napríklad možnosť prebrať na určitú dobu preplatenie časti ich mesačného platu alebo financovanie zdravotne podmienenej nevyhnutnej prestavby pracoviska. Aj ďalšie vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie ľudí s hendikepom sú pre nás veľmi dôležité“,

hovorí Rolf Heiber.

CCC pôsobí v Essene od októbra 2013. V Nemecku má CCC spolu 6 pobočiek, a to v Berlíne Friedrichshain a Prenzlauer Berg, Lipsku, Drážďanoch, Essene a Dortmunde.