Urs Schmid preberá riadenie v CCC Zürich

  • 25 januára 2016
Urs Schmid preberá riadenie v CCC Zürich

Urs Schmid, ktorý je odborníkom v branži zákazníckeho servisu preberá funkciu Call Center Manager v švajčiarskej pobočke CCC. Stáva sa tým pádom zodpovedným za celú obchodnú agendu, vedenie a rozvoj zamestnancov, ako aj za zabezpečenie kvality v pobočke v Zürichu West.
Urs Schmid prináša so sebou 20 rokov skúseností z insourcingových a outsourcingových organizácií, naposledy pôsobil v spoločnostiach Swisscard a Six.

Nový Call Center Manager je fascinovaný vysokou dynamikou pobočky CCC a motiváciou jej zamestnancov: „Teším sa, že sa v CCC celým srdcom budem môcť venovať témam ako starostlivosť o partnerov a rozvoj zamestnancov a budem tak môcť byť aktívny v každej oblasti. Páči sa mi tímový duch a úctivé zaobchádzanie v otvorenom multikulturálnom prostredí“, hovorí Urs Schmid.

Vo Švajčiarsku vidí znalec branže ešte veľký potenciál: „Na jednej strane je CCC atraktívny partner – ako lokálne, tak aj medzinárodne. Na druhej strane existuje ešte množstvo odvetví, ktoré budú v najbližšom období potrebovať vysoko kvalitné outsourcingové riešenia.“

Heiner Witte, Call Center Director CCC, sa teší z nového prírastku v pobočke v Zürichu. „Urs Schmid so sebou prináša bohaté skúsenosti s vedením ľudí a má odborné schopnosti ďalej rozvíjať riadiadich pracovníkov. S Ursom Schmidom sme získali charizmatickú vodcovskú osobnosť a a vynikajúceho komunikátora, ktorý na prvý pohľad vzbudzuje sympatie a dôveru.“

O CCC Zürich:
CCC Zürich bolo založené v roku 2005 a oslávilo v roku 2015 už svoje 10-ročné pôsobenie na švajčiarskom trhu.
Po otvorení pobočiek CCC vo Viedni v roku 1998 a v Berlíne v roku 2001 a pri rastúcej internacionalizácii spoločnosti bolo logickým vyústením ponúknuť služby zákazníckeho servisu na najvyššej úrovni partnerom z celého DACH regiónu.
Ako partneri boli získané spoločnosti s medzinárodným zameraním. Početným projektom z odvetvia telekomunikácií, cestovného ruchu, elektroniky, e-obchodu, energetiky, finančníctva a poisťovníctva prináša CCC Zürich už 10 rokov medzinárodné skúsenosti spárované s lokálnymi riešeniami.