Outsourcing call centra ako strategické podnikateľské rozhodnutie

csm_Callcenter_Services_BerlinLocation1_large_a704f3915a

Kvalitný zákaznícky servis je pre rozhodujúcu výhodu na trhu čoraz dôležitejší. Zároveň rozhoduje aj o hospodárskom úspechu podniku. Vysokokvalitný, transparentný a efektívny zákaznícky servis sa stáva na liberalizovanom trhu rozlišovacím znakom. To sú dôvody, prečo sa mnohé podniky rozhodnú presunúť svoj zákaznícky servis na profesionálneho partnera poskytujúceho služby call centra. Trend outsourcingu call centra je strategickým rozhodnutím presahujúcim hranice odvetví, inštitúcií či krajín. Dôvodmi na outsourcing call centra sú aj liberalizácia, koncentrácia na samotný biznis i variabilizácia nákladov. Razantný rast odvetvia call centier bude preto pretrvávať aj v nasledujúcich rokoch.

Ako profesionálny partner poskytujúci služby call centra disponuje Competence Call Center (CCC) potrebným know-how, technickými parametrami a personálnymi zdrojmi na podporu profesionálnej starostlivosti o klientov podnikov z rôznych odvetví.

 

Outsourcing call centra s CCC – prehľad výhod a servisu

csm_Callcenter_Services_BerlinLocation2_large_26432e35ab (1)

Outsourcing call centra prispieva popri šetrení nákladov predovšetkým k profesionalizácii a zvyšovaniu kvality zákazníckeho servisu. Competence Call Center ako strategický partner ponúka vysokokvalitný servis incoming a outgoing, písomnú komunikáciu so zákazníkmi (list, fax, email, chat), podnikateľský procesný outsourcing (BPO) a aktivity backoffice pre podniky, ktoré sa chcú sústrediť na jednotlivé oblasti svojho podnikania a samotné základné kompetencie. K základným kompetenciám CCC patrí profesionálna starostlivosť o zákazníka prostredníctvom všetkých komunikačných kanálov, efektívny manažment zákazníckeho servisu a nepretržité zabezpečovanie kvality call centra a jej sústavné zvyšovanie.

Úplný alebo parciálny outsourcing služieb call centra na Competence Call Center umožňuje podnikom maximálnu flexibilitu v oblasti zákazníckeho servisu a zvyšuje jeho úroveň a kvalitu.

Competence Call Center okrem toho vyvíja riešenia na poskytovanie služieb v oblasti „nových“ komunikačných kanálov ako live chat a sociálne médiá a podporuje zároveň monitoring či responding sociálnych médií.

Ako medzinárodný poskytovateľ služieb call centra poskytuje Competence Call Center zaručenú vysokú úroveň kvality aj v zahraničí. Competence Call Center pôsobí prostredníctvom svojich pobočiek Berlín Friedrichshain, Berlín Prenzlauer Berg, Bratislava, Bukurešť, Dresden, Gdaňsk, Istanbul, Lipsko, Paríž a Viedeň v osem krajinách Európy (Nemecko, Francúzsko, Poľsko , Rakúsko, Švajčiarsko, Slovensko, Rumunsko, Turecko).

Skúsenosti preukázali, že ku klasickým outsourcingovým odvetviam patria: telekomunikácie, turizmus, dodávatelia energií, banky, poisťovne a poskytovatelia finančných služieb, obchod a online servis.

Presvedčte sa sami. Pozývame vás srdečne na osobný rozhovor do vášho CCC

v BerlíneBiel | Brașov | Bratislave | Bukurešti | Dortmund | Dresden | Essen | Gdaňsk | Istanbul | Izmir | Leipzig | Paríž | vo Viedni