• Odchádzajúce volanie

Naša misia

Ako skúsený partner vás CCC podporuje pri optimálnej realizácii vašich outgoingových kampaní. Našimi silnými stránkami pritom sú:

 • podpora už od fázy plánovania, založená na rozsiahlych skúsenostiach s projektami už od roku 1998
 • interne vyvinuté, flexibilné nástroje manažmentu kampaní umožňujú rýchlu      a flexibilnú realizáciu
 • kompetencie v oblasti outgoing vo viac ako 10tich branžiach

Naše riešenia

Niekoľkonásobne medzinárodne ocenené riešenia CCC pre odchádzajúce hovory obsahujú okrem iného:

 • up- a cross selling
 • retenčný a churn manažment
 • účtovníctvo a evidencia
 • volania CRM (welcome hovory, iniciatívne hovory, atď.)
 • meranie spokojnosti zákazníkov

Váš úžitok

V partnerstve s CCC profitujete z

 • empatických predajných kontaktov,           v ktorých tím CCC presviedča a nie prehovára
 • individuálnej, pozitívnej komunikácie           so zákazníkmi na vzťahovej úrovni s cieľom upevňovania naviazanosti a lojality zákazníka
 • vysokej miery identifikácie sa s vašou značkou v snahe nadchnúť pre ňu aj zákazníka