• Písomné služby

Naša misia

Ako poskytovateľ komplexných služieb vás CCC podporuje v profesionálnej komunikácii      so zákazníkmi aj prostredníctvom alternatívnych kanálov. Našimi silnými stránkami pritom sú:

 • dlhoročné, rozsiahle skúsenosti                vo všetkých komunikačných kanáloch
 • jednotlivé nástroje na zabezpečenie kvality prispôsobené vlastnostiam toho ktorého kanálu
 • CCC je vaším partnerom pre každý kontakt vo viac ako 28 jazykoch

Naše riešenia

Niekoľkonásobne medzinárodne ocenené riešenia CCC pre písomný servis obsahujú okrem iného aj odpovede na otázky kladené prostredníctvom

 • e-mailu
 • faxu
 • listu
 • četu
 • formuláru na webstránke
 • sociálnych médií

Váš úžitok

V partnerstve s CCC profitujete z

 • jednotného, profesionálneho a na riešenie orientovaného vystupovania v každom zákazníckom kontakte
 • individuálne získavaných zamestnancov podľa vašich špecifických požiadaviek disponujúcich potrebnými ortografickými zručnosťami
 • kontinuálnej a proaktívnej optimalizácie     a ďalšieho rozvoja vašej komunikácie         so zákazníkmi naprieč všetkými kanálmi