Competence Call Center je jedno z vedúcich call centier v Európe.

Tím spoločnosti CCC momentálne zahŕňa 8.500 zamestnancov na 22 stanovištiach v 11 krajinách. Vysoká kvalita služieb, ktoré poskytujeme dáva našim klientom výkonnostný náskok a strategické konkurenčné výhody na najvyššej úrovni.

CCC je finančne silná, silne expandujúca spoločnosť s jasným zameraním na investície v prospech našich klientov. Už od svojho založenia pred 21 rokmi zaznamenáva spoločnosť CCC zisky v každom obchodnom roku.

CCC sa špecializuje na vysoko kvalitný call center servis.

Naše know-how využívame v prospech Vašej spoločnosti a Vašich zákazníkov tak pri budovaní ako aj pri operatívnom presadzovaní profesionálnej komunikácie so zákazníkmi na všetkých kanáloch.

Naša kompetentnosť je naším záväzkom.

Naším cieľom je ponúknuť klientom maximálnu kvalitu služieb. Za týmto účelom sa náš angažovaný tím skladá z projektových manažérov, trénerov kvality a servisných profesionálov, ktorí garantujú maximálne štandardy kvality našich služieb. CCC ponúka svojim klientom multilinguálne služby v 33 jazykoch. Naše kompetencie zahŕňajú incoming hotlines, outgouing kampane, e-mailovú, faxovú a listovú korešpondenciu, ako aj live chat a monitoring sociálnych médií.