Gizlilik Beyanı

Competence Call Center (bundan böyle CCC) bu siteyi ziyaret etmenizden ve işletmemiz ile hizmetlerimize ilgi göstermenizden memnuniyet duymaktadır. Kişisel bilgilerin korumasına özel bir ilgi göstermekteyiz.

İnternet sitemizin kullanımı genelde kişisel bilgiler girilmesine gerek kalmadan mümkündür. Veri sahibinin İnternet sayfamızı kullanarak ilave CCC hizmetlerinden (örn. bültenlerden) faydalanmak istemesi hâlinde, kişisel bilgilerin işlenmesi gerekli olabilmektedir. Bu hizmet için kişisel bilgilerin işlenmesinin gerekli olması ve bu tür bir bilgi işlem için yasal bir temelin bulunmaması hâlinde, genel olarak veri sahibinin onayını almaktayız.

Kişisel bilgilerin, örneğin veri sahibinin adının, adresinin, e-posta adresinin veya telefon numarasının işlenmesi her zaman Genel Veri Koruma Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak ve CCC için geçerli bulunan ülkeye özgü veri koruma hükümleri kapsamında gerçekleşir. İşbu gizlilik beyanı sayesinde İnternet sitemizi ziyaret eden kişileri, tarafımızdan edinilen, kullanılan ve işlenen kişisel verilerin türü, kapsamı ve amacı hakkında bilgilendirmek ve veri sahiplerine mevcut haklarını hatırlatmak istemekteyiz.

Bilgilerin işlenmesinden sorumlu sıfatıyla CCC, bu İnternet sayfası üzerinden işlenen kişisel verilen mümkün olan en kapsamlı şekilde korunmasına sağlayabilmek için teknik ve örgütsel önlemler almıştır. Buna rağmen İnternet tabanlı veri aktarımları temel olarak güvenlik açıkları içerebilmekte, bu nedenle de mutlak bir koruma garanti altına alınamamaktadır. Bu sebeple her kişi, kişisel bilgilerini bize alternatif yollar üzerinden ulaştırmakta serbesttir.

Kullanılan terimlerin açıklaması

CCC’nin gizlilik beyanı, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GVKY) içinde kullanılan terimleri esas almaktadır. Anlaşılabilirliği sağlamak amacıyla kullanılan bu terimleri açıklamak isteriz.

 1. a) Kişisel veriler

Kişisel veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye (bundan böyle “veri sahibi”) ilişkin her türlü bilgidir. Tanımlanmış bir gerçek kişi özellikle bir isim, kimlik numarası, konum verileri, çevrim içi tanımlayıcı ya da söz konusu gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, ruhsal, ekonomik, kültürel veya toplumsal kimliğine özgü bir ya da daha fazla sayıda faktöre atıfta bulunularak doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanabilen bir kişidir.

 1. b) Veri sahibi

Kişisel bilgileri verilerin işlenmesinden Sorumlu tarafından işlenen her bir tanımlanmış veya tanımlanabilir kişi, veri sahibidir.

 1. c) İşleme

İşleme faaliyeti, otomatik yöntemlerle olsun veya olmasın, kişisel veri veya kişisel veri setleri üzerinde gerçekleştirilen toplama, kaydetme, düzenleme, yapılandırma, saklama, uyarlama veya değiştirme, elde etme, danışma, kullanma, iletim yoluyla açıklama, yayma veya kullanıma sunma, uyumlaştırma ya da birleştirme, kısıtlama, silme veya imha gibi herhangi bir işlem veya işlem dizisidir.

 1. d) İşlemenin kısıtlanması

İşlemenin kısıtlanması, saklanan kişisel verilerin gelecekte işlenmelerinin sınırlanması amacı ile işaretlenmesidir.

 1. e) Profil çıkarma

Profil çıkarma bir gerçek kişinin işteki performansı, ekonomik durumu, sağlığı, kişisel tercihleri, ilgi alanları, güvenilirliği, davranışları, konumu veya hareketlerine ilişkin hususların analiz edilmesi veya tahmin edilmesi başta olmak üzere söz konusu gerçek kişiye ilişkin belirli kişisel özelliklerin değerlendirilmesi için kişisel verilerin kullanımını ihtiva eden her türlü otomatik kişisel veri işleme biçimidir.

 1. f) Takma ad kullanımı

Takma ad kullanımı kişisel verilerin tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmemesinin sağlanması amacı ile ek bilgilerin ayrı tutulması ve teknik ve düzenlemeye ilişkin tedbirlere tabi tutulması koşuluyla, kişisel verilerin söz konusu ek bilgiler kullanılmaksızın spesifik bir veri sahibiyle artık ilişkilendirilemeyecek şekilde işlenmesidir.

 1. g) Sorumlu veya İşleme Sorumlusu

Sorumlu veya İşleme Sorumlusu yalnız başına veya başkalarıyla birlikte kişisel verilerin işlenmesine ilişkin amaçlar ve yöntemleri belirleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu kuruluşu, kurumu veya diğer herhangi bir organdır. Söz konusu işleme amaçları ve yöntemlerinin birlik hukuku veya üye devlet hukukuna göre belirlenmesi durumunda, Sorumlu veya Sorumlunun belirlenmesine özgü kriterler birlik hukuku veya üye devlet hukukuna göre belirlenebilir.

 1. h) Fason işleyici

Fason işleyici, Sorumlu adına kişisel verileri işleyen bir gerçek ya da tüzel kişi, kamu kuruluşu, kurumu veya diğer herhangi bir organdır.

 1. i) Alıcı

Alıcı, bunun bir üçüncü şahıs olup olmamasına bakılmaksızın, kişisel verilerin kendisine ifşa edildiği bir özel veya tüzel kişi, resmi daire, kurum veya diğer bir makamdır. Ancak, birlik hukuku veya üye devlet hukuku uyarınca belirli bir sorgulama çerçevesinde kişisel verileri alabilen kamu kuruluşları alıcı olarak nitelendirilmez.

 1. j) Üçüncü kişi

Üçüncü kişi; veri sahibi, Sorumlu, Fason İşleyici ve Sorumlu ya da Fason İşleyicinin doğrudan sorumluluğu altında kişisel verileri işleme yetkisi bulunan kişiler haricindeki bir gerçek veya tüzel kişi, kamu kurumu, kuruluşu veya organdır.

 1. k) Rıza

Rıza, veri sahibinin özgür bir şekilde belli bir olay için bilgilendirilmiş olarak ve açıkça vermiş olduğu bir beyan yoluyla iradesini beyan etmesi ve bu beyan ile kendisine ait kişisel verilerin işlenmesine onay verdiğini gösteren spesifik, bilinçli ve açık bir göstergedir.

Sorumlunun adı ve adresi

CCC Holding GmbH

Spengergasse 37
1050 Wien
Avusturya
T: +43 1 811 22-0
F: +43-1 811 22-3344
E: competence@yourccc.com

Bilgi koruma görevlisinin adı ve adresi

Katrin Albrecht

CCC Holding GmbH

c/o Competence Call Center Leipzig GmbH

Spinnereistraße 7

04179 Leipzig

Almanya

E: datenschutzbeauftragter@yourccc.com

Verilerin korunması ile ilgili her türlü soru veya önerilerinizi doğrudan bilgi koruma görevlisine iletebilirsiniz.

Çerezler

CCC İnternet sayfaları çerez kullanmaktadır. Çerezler, bir internet tarayıcısı üzerinden bir bilgisayar sistemine yüklenen ve kaydedilen metin dosyalarıdır.

Çok sayıda İnternet sayfası ve sunucusu çerez kullanmaktadır. Çerezlerin birçoğu Cookie-ID denen bir kimlik koduna sahiptirler. Cookie-ID, çerezin kesin olarak tanımlanmasına yarar. Bu kimlik kodu, İnternet sayfaları ve sunucuların çerezin kaydedildiği somut bir internet tarayıcısına tayin edilebilmesine yarayan bir karakter dizisinden oluşur. Bu ise, ziyaret edilen İnternet sayfalarına ve sunuculara, veri sahibinin bireysel tarayıcısını başka çerezler içeren diğer İnternet tarayıcılarından ayırt edebilmelerine olanak tanımaktadır. Belli bir İnternet tarayıcısının kesin Cookie-ID sayesinde tekrar tanınması ve tanımlanması mümkündür.

Çerez kullanımı sayesinde CCC, bu İnternet sayfasının kullanıcılarına, kullanıcı dostu hizmetler sunabilmektedir. Çerez kullanmadan bu tür hizmetlerin sunulması mümkün değildir.

Bir çerez sayesinde İnternet sayfamızda yer alan bilgi ve teklifler kullanıcı lehine optimize edilebilmektedir. Çerezler, daha önce de açıklandığı üzere, İnternet sayfamızı kullananları tekrar tanıyabilmemize imkân tanımaktadır. Tekrar tanıyabilme ise, kullanıcılara İnternet sayfamızı kullanmalarına kolaylık sağlamayı amaçlamaktadır.

Veri sahibinin İnternet sayfamız tarafından çerez yerleştirilmesini, kullandığı İnternet tarayıcısında uygun bir ayar yaparak engellemesi ve bu şekilde çerez yerleştirilmesine kalıcı olarak itiraz etmesi her zaman mümkündür. Bunun haricinde, daha önce yerleştirilmiş bulunan çerezlerin İnternet tarayıcısı veya diğer bir yazılım programı sayesinde silinmesi de mümkündür. Bu işlem, kullanımdaki İnternet tarayıcıların hepsinde mümkündür. Kullanılan İnternet tarayıcısında çerezlerin silinmesi hâlinde, duruma göre İnternet sayfamızda yer alan fonksiyonların tam kapsamı ile kullanılamaması mümkündür.

Genel veri ve bilgilerin toplanması

CCC İnternet sayfası, veri sahibinin veya otomatik bir sistemin bu sayfayı her açtığında bir dizi genel veri ve bilgi toplar. Bu genel veri ve bilgiler sunucunun günlük dosyasına (logfile) kaydedilirler. Bu süreçte (1) kullanılan tarayıcı tipi ve sürümleri, (2) erişim sağlayan sistem tarafından kullanılan işletim sistemi, (3) erişim sağlayan bir sistemin İnternet sayfamıza ulaştığı İnternet sayfası (yönlendiriciler), (4) İnternet sayfamızdan ulaşılan alt sayfalar, (5) İnternet sayfasına erişim tarihi ve saati, (6) İnternet Protokol Adresi (IP-Adresi), (7) erişim sağlayan sistemin İnternet Hizmet Sunucusu ve (8) diğer benzer veri ve bilgiler toplanır; bunlar bilişim sistemimize olası saldırılarda tehlikelerin savılması için kullanılmaktadır.

Bu genel veri ve bilgilerin kullanılmasında CCC veri sahibi hakkında bir sonuca varmaz. Bu bilgiler daha çok, (1) İnternet sitemizin içeriğini doğru sunabilmeye, (2) İnternet sitemizin içeriğini ve bunlara yönelik reklamları optimize etmeye, (3) sistemlerimizin ve İnternet sayfamızda kullanılan tekniğin işlevsel kalmalarını sağlamaya ve (4) olası bir siber saldırı durumunda cezai takibat makamlarına cezai takibat için gerekli bilgileri sunabilmeye yaramaktadır. Toplanan bu veri ve bilgiler CCC tarafından bir tarafta istatistiksel olarak ve diğer tarafta da tarafımızdan işlenen kişisel veriler için optimum bir koruma seviyesi sağlayabilmek adına işletmemiz bünyesindeki verilerin korunmasını ve veri güvenliğini artırmak amacı ile kullanılmaktadır.

Bültenimize abonelik

CCC İnternet sayfasında kullanıcılara bültenimize abone olma imkânı sunulmaktadır. Bültene abonelik sağlanırken hangi kişisel bilgilerin verilerin işlenmesinden Sorumluya iletildiği, bu amaçla kullanılan girdi formundan görülebilir.

CCC, düzenli aralıklarla bir bülten aracılığı ile işletmemizin teklifleri hakkında müşteri ve iş ortaklarını bilgilendirmektedir. İşletmemize ait bülten ver sahibi tarafından esas itibarı ile sadece (1) veri sahibinin geçerli bir e-posta adresine sahip olması ve (2) veri sahibinin bülten gönderilmesi için kaydolmuş olması hâlinde alınabilir. Veri sahibi tarafından bülten gönderilmesi için ilk kayıt olduğu e-posta adresine hukuki nedenlerden dolayı Double-Opt-In (çift onay) yöntemi ile bir onay e-postası gönderilir. Bu onay e-postası, e-posta adresi sahibinin veri sahibi olarak bülten aboneliğine yetki verip vermediğini kontrol etmeye yaramaktadır.

Bülten aboneliğine müracaat edildiğinde, müracaat anında veri sahibi tarafından kullanılan bilgisayar sistemine Internet Hizmet Sağlayıcı (ISP) tarafından atanan IP adresini ve müracaat tarihi ile saatini de kayıt altına alıyoruz. Veri sahibine ait e-posta adresinin ileriki tarihlerde (muhtemel) bir suiistimalini takip edebilmemiz açısından bu verilerin toplanması gerekli olup bu nedenle verilerin işlenmesinden Sorumlunun yasal güvencesine hizmet etmektedir.

Bir bülten aboneliği kapsamında toplanan kişisel veriler sadece bültenimizin ve buna bağlı değişikliklerin iletilmesi için kullanılmaktadır. Bülten aboneliğinin veri sahibi tarafından fesih edilmesi her zaman mümkündür. Veri sahibinin bülten gönderilmesi amacı ile bize kişisel bilgilerinin kaydedilmesine için vermiş olduğu onayı da her istediği zaman iptal etmesi mümkündür. Bu onayın iptali için her bir bültende buna yönelik bir link yer almaktadır. Bunu haricinde, verilerin işlenmesinden Sorumlu kişiye başka yollarla başvurup iptal işlemini gerçekleştirme imkânı da mevcuttur.

Kişisel verilerin silinmesi ve engellenmesi

Sorumlu veri sahibine ait kişisel verileri sadece kaydetme amacına ulaşmak için gerekli olan süre kapsamında veya yasa ve yönetmeliklerle Sorumlunun da tabi olduğu öngörülen bir süre boyunca işler ve muhafaza eder.

Kaydetme amacının ortadan kalkması veya yasal kayıt süresinin sona ermesi hâlinde, kişisel veriler rutin olarak ve yasaların öngördüğü şekilde engellenir veya silinir.

Veri sahibinin hakları

 1. a) Teyit hakkı

Her bir veri sahibinin, verilerin işlenmesinden Sorumlu kişiden ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediği konusunda bir teyit isteme hakkı mevcuttur. Veri sahibinin bu teyit hakkını kullanmak istemesi hâlinde, bu amaçla Sorumlunun bilgi koruma görevlisine başvurması her zaman mümkündür.

 1. b) Bilgi alma hakkı

Kişisel verilerin işlenmesine konu olan her kişi, Sorumludan şahsı ile ilgili kayıtlı bulunan kişisel veriler hakkında ücretsiz olarak bilgi alma ve bu bilgilerin bir kopyasını isteme hakkına sahiptir. Bunun haricinde veri sahibi aşağıdaki bilgileri alma hakkına sahiptir:

  • Verilerin işlenme amacı
  • İşlenen kişisel verilerin kategorileri
  • Üçüncü ülkeler veya uluslararası kuruluşlardaki alıcılar başta olmak üzere, kişisel verilerin açıklandığı veya açıklanacağı alıcılar veya alıcı kategoriler
  • Mümkün olması hâlinde, kişisel verilerin saklanması açısından öngörülen süre veya bunun mümkün olmaması hâlinde, bu sürenin belirlenmesi amacı ile kullanılan kriterler
  • Kendisi ile ilgili kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesini isteme veya Sorumlu tarafından işlenmesinin kısıtlanmasını isteme hakkı veya bu işlemeye karşı itiraz hakkı
  • Bir denetim makamına şikâyette bulunma hakkının varlığı
  • Kişisel verilerin veri sahibinden edinilmemiş olması hâlinde: Verilerin kaynağına ilişkin tüm mevcut bilgiler
  • Profil çıkarma da dâhil olmak üzere GVKY Madde 22 Fıkra 1 ve 4 içeriğinde atıfta bulunulan otomatik karar vermenin varlığı ve en azından bu hâllerde yürütülen mantığa ilişkin anlamlı bilgilerin yanı sıra söz konusu işleme faaliyetinin veri sahibi açısından önemi ve öngörülen sonuçları

Bunun haricinde veri sahibi, kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye veya uluslararası bir organizasyona iletilip iletilmediği konusunda bilgi alma hakkına sahiptir. Böyle bir durumda, veri sahibinin aktarımla ilgili olarak uygun güvenceler hususunda bilgilendirilme hakkı bulunur.
Veri sahibin bu bilgi alma hakkını kullanmak istemesi hâlinde, bu amaçla Sorumlunun bilgi koruma görevlisine başvurması her zaman mümkündür.

 1. c) Düzeltme hakkı

Kişisel verilerin işlenmesine konu olan her kişi, kendisi ile ilgili doğru olmayan verilerin derhâl düzeltilmesini isteme hakkına sahiptir. Bunun haricinde, veri sahibinin, verilerin işlenme amacı dikkate alınarak eksik kişisel verilerin tamamlanmasını isteme hakkı da bulunmaktadır.

Veri sahibinin bu düzeltme hakkını kullanmak istemesi hâlinde, bu amaçla Sorumlunun bilgi koruma görevlisine başvurması her zaman mümkündür.

 1. d) Silinme hakkı (unutulma hakkı)

Kişisel verilerin işlenmesine konu olan her kişi, aşağıda yer alan nedenlerin ortaya çıkması ve verilerin işlenmesinin gerekli olmaması hâlinde Sorumludan şahsı ile ilgili kayıtlı bulunan ilgili kişisel verileri derhâl silmesini isteme hakkına sahiptir:

  • Kişisel verilerin toplanma veya işlenme amaçlarıyla ilişkili olarak artık gerekli olmaması.
  • Veri sahibinin GVKY Madde 6 Fıkra 1 Bent a veya Madde 9 Fıkra 2 Bent a gereği işleme faaliyetinin dayandığı izni geri çekmesi ve işleme faaliyetiyle ilgili başka bir yasal gerekçe bulunmaması.
  • Veri sahibi GVKY Madde 21 Fıkra 1 gereği uyarınca işleme faaliyetine itirazda bulunması ve işleme faaliyetine yönelik ağır basan meşru bir gerekçe bulunmaması ya da veri sahibinin GVKY Madde 21 Fıkra 2 gereği işleme faaliyetine itirazda bulunması.
  • Kişisel verilerin yasadışı biçimde işlenmiş olması.
  • Sorumlunun tabi olduğu Birlik Hukuku veya üye devlet hukukundaki bir yasal yükümlülüğe uygunluk sağlanması amacı ile kişisel verilerin silinmesinin zorunlu olması.
  • Kişisel verilerin GVKY Madde 8 Fıkra 1 anlamında bilgi toplumu hizmetleri sağlanması ile ilgili olarak toplanmış olması.

Yukarıda anılan nedenlerden birinin mevcut olması ve bir veri sahibinin CCC bünyesinde kayıtlı bulunan kişisel verilerin silinmesini sağlamak istemesi hâlinde, bu amaçla Sorumlunun bilgi koruma görevlisine başvurması her zaman mümkündür.

Kişisel verilerin CCC tarafından ifşa edilmiş ve işletmemizin Sorumlu olarak GVKY Madde 17 Fıkra 1 gereği kişisel verileri silmekle yükümlü olması durumunda, CCC, mevcut teknolojiyi ve uygulama maliyetini dikkate alarak yayınlanmış kişisel verileri işleyen diğer Veri İşleme Sorumlularını konu hakkında bilgilendirmek için uygun tedbirler alacaktır.

 1. e) İşlemenin sınırlandırılması hakkı

Kişisel verilerin işlenmesine konu her bir kişi, aşağıdaki şartların oluşması hâlinde, Sorumludan işleme faaliyetinin sınırlandırılmasını talep etme hakkına sahiptir:

  • Kişisel verilerin doğruluğuna veri sahibi tarafından itiraz edilmesi hâlinde, kontrolörün kişisel verilerin doğruluğunu teyit etmesini sağlayan bir süre boyunca.
  • İşleme faaliyetinin yasadışı olması ve veri sahibinin kişisel verilerin silinmesine itiraz etmesi ve bunun yerine verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep etmesi;
  • Sorumlunun işleme amaçlarına yönelik olarak artık kişisel verilere ihtiyaç duymaması, ancak veri sahibinin yasal iddialarda bulunulması, bu iddiaların uygulanması veya savunulması amacıyla söz konusu verilere ihtiyaç duyması
  • Veri sahibi GVKY Madde 21 Fıkra 1 gereği işleme faaliyetine itiraz etmiş ise ve Sorumlunun haklı nedenlerinin veri sahibinin haklı nedenlerinden öncelikli olup olmadığı henüz açıklığa kavuşmamış ise.

Yukarıda anılan şartlardan birinin mevcut olması ve bir veri sahibinin CCC bünyesinde kayıtlı bulunan kişisel verilerin sınırlandırılmasını sağlamak istemesi hâlinde, bu amaçla Sorumlunun bilgi koruma görevlisine başvurması her zaman mümkündür.

 1. f) Verilerin iletilebilir olması hakkı

Kişisel verilerin işlenmesine konu her bir veri sahibi, veri sahibi tarafından bir Sorumluya sunulan kendisine ait kişisel verilerin yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine ortamında okunabilen bir formatta kendisine verilmesini talep etme hakkına sahiptir. Veri sahibi bunun dışında, işlemenin GVKY Madde 6 Fıkra 1 Bent a veya GVKY Madde 9 Fıkra 2 Bent a gereği rızaya veya GVKY Madde 6 Fıkra 1 Bent b gereği bir sözleşmeye dayanıyor ve otomatik yöntemler yardımıyla yapılıyor olması hâlinde, bu verileri diğer bir Sorumluya iletme hakkına sahiptir. Söz konusu hak kamu yararına gerçekleştirilen bir görevin yerine getirilmesi veya kontrolöre verilen resmi bir yetkinin uygulanması için gereken işleme faaliyetlerine uygulanmaz.

Bunun haricinde veri sahibi, GVKY Madde 20 Fıkra 1 gereği Verilerin İletilebilir Olması Hakkını kullanırken, teknik olarak mümkün olması ve diğer şahısların hak ve hürriyetlerinin bundan etkilenmemesi kaydı ile, kişisel verilerin bir Sorumludan doğrudan diğer bir Sorumluya iletilmesini sağlama hakkına da sahiptir.

Verilerin İletilebilir Olması Hakkını kullanmak için veri sahibi her zaman Sorumlunun bilgi koruma görevlisine başvurabilir.

 1. g) İtiraz hakkı

Kişisel verilerin işlenmesine konu her bir veri sahibi, kendi özel durumundan kaynaklanan nedenlerden dolayı GVKY Madde 6 Fıkra 1 Bent e veya f gereği işlenen kendine ait kişisel verilerin işlenmesine her zaman itiraz edebilir.

Bir itiraz durumunda CCC veri sahibinin menfaatleri, hakları ve özgürlüklerinden ağır basan işleme faaliyetlerine yönelik olarak veya yasal iddialarda bulunulması, bu iddiaların uygulanması veya savunulması açısından zorlayıcı meşru gerekçeler göstermediği sürece, kişisel verileri işlemeyi durduracaktır.

İtiraz Hakkını kullanmak için veri sahibi her zaman doğrudan CCC’nin bilgi koruma görevlisine başvurabilir. Bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımı bağlamında ve 2002/58/AT sayılı Direktif’e bakılmaksızın, veri sahibi teknik açıklamaları kullanmak suretiyle otomatik yollarla itiraz hakkını kullanabilir.

 1. h) Münferit durumda otomatik karar verme

Verilerin işlenmesine konu her bir kişi, kararın (1) veri sahibi ile Sorumlu arasındaki bir sözleşmenin akdi veya ifası için gerekli olmadığı veya (2) Birlik Hukuku ya da Sorumlunun tabi olduğu üye devlet hukukuna göre caiz olması ve bu yasal hükümlerin veri sahibinin hak ve hürriyetlerinin korunmasına yönelik uygun tedbirler öngörüyor olması veya (3) veri sahibinin özel izni ile gerçekleştiği hâller hariç olmak üzere, sadece otomatik bir işlemeye dayanan ve kendisine karşı hukuki bir etki yaratan veya benzer bir şekilde önemli ölçüde kısıtlayan bir karar mekanizmasına tabi tutulmama hakkına sahiptir.

Kararın (1) veri sahibi ile Sorumlu arasındaki bir sözleşmenin akdi veya ifası için gerekli olması veya (2) veri sahibini özel iznine istinaden gerçekleşiyor olması hâlinde, CCC, veri sahibinin hak ve hürriyetlerini ve meşru menfaatlerini korumak için uygun tedbirler alacak olup bu tedbirlere en azından Sorumlu açısından insan müdahalesinin sağlanması hakkı başta olmak üzere veri sahibinin kendi görüşünü ifade etme ve karara karşı çıkma hakkı dâhildir.

Veri sahibinin otomatik karar ile ilgili hakkını kullanmak istemesi hâlinde, bu amaçla Sorumlunun bilgi koruma görevlisine başvurması her zaman mümkündür.

Sorumluluk sahibi bir işletme olarak otomatik karar mekanizmasından veya profil çıkarma işlemlerinden feragat etmekteyiz.

 1. i) Veri koruma hukuku kapsamında verilen rızanın iptal hakkı

Kişisel verilerin işlenmesine konu olan her kişi, kişisel verilerin işlenmesine yönelik vermiş olduğu rızasını herhangi bir zamanda iptal etme hakkına sahiptir.

Veri sahibinin rıza iptali hakkını kullanmak istemesi hâlinde, bu amaçla Sorumlunun bilgi koruma görevlisine başvurması her zaman mümkündür.

Başvuru ve başvuru süreçlerinde verilerin korunması

Sorumlu, müracaat sahiplerine ait kişisel verileri başvuru sürecini sonuçlandırmak amacıyla toplar ve işler. İşlemenin elektronik ortamda gerçekleşmesi de mümkündür. Bu özellikle bir müracaat sahibinin ilgili müracaat evraklarını elektronik ortamda, örneğin e-posta yoluyla veya İnternet sayfasında yer alan bir form üzerinden İşlemeden Sorumlu kişiye göndermesi durumunda geçerlidir. İşlemeden Sorumlu kişi bir müracaat sahibi ile bir iş sözleşmesi akdetmesi hâlinde, iletilen veriler yasal talimatlar dikkate alınarak iş ilişkisinin sürdürülmesi amacı ile kaydedilir. İşlemeden Sorumlu kişinin müracaat sahibi ile bir iş sözleşmesi akdetmemesi hâlinde, müracaat evrakları, şayet İşlemeden Sorumlu kişinin diğer haklı menfaatleri bunu karşı değil veya veri sahibi daha uzun süreli bir depolamaya rıza göstermemiş ise, ret kararının ilan edilmesini takip eden üç ay içerisinde otomatik olarak silinir. Örneğin eşitlik ilkesi ve ilgili ulusal uygulama kapsamında yürütülen bir davada ispatlama yükümlülüğü bu anlamda haklı bir menfaat kabul edilir.

HubSpot kullanımı için gizlilik beyanı

İnternet sayfamız, HubSpot Inc., ABD ürünü olan HubSpot yazılımını kullanmaktadır. Bu yazılım Inbound Pazarlamada kullanılır ve bize diğer konuların yanı sıra kayda geçmiş kullanıcı davranışlarına ilişkin istatistiksel analiz ve değerlendirmeler yoluyla pazarlama stratejimizi daha iyi koordine ve optimize edebilmemize yardımcı olmaktadır. Bu kapsamda çerezler (alta bakınız) kullanılmaktadır. Tarayıcı yazılımınızda uygun bir ayar sayesinde çerezlerin yerleştirilmesini her zaman engelleyebilir ya da yerleştirilmiş bulunan çerezleri silebilirsiniz. Çerezleri engellemeniz hâlinde Internet sayfamızda sunulan hizmetleri muhtemele tam kapsamı ile kullanamayacağınızı lütfen unutmayınız. Detaylı bilgilere HubSpot Inc. şirketine ait kullanım şartları ve gizlilik politikasında bulabilirsiniz (http://www.hubspot.com/terms-of-service ve http://www.hubspot.com/privacy-policy).

Tarafımızdan toplanan bilgilerin tamamı bu Veri Koruma Yönetmeliğine tabidir. HubSpot ise TRUSTe’s Privacy Seal ile U.S. – EU Safe Harbor Framework ile U.S. – Swiss Safe Harbor Framework hükümlerine tabidir. İrtibat: HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, İrlanda, Telefon: +353 1 5187500

Facebook kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri

Sorumlu, bu İnternet sayfasına Facebook firmasına ait bileşenler entegre etmiştir. Facebook bir sosyal ağıdır.

Bir sosyal ağ İnternet ortamında işletilen bir sosyal buluşma yeri, çevrimiçi bir topluluktur ve kullanıcılarına genelde birbirleri ile iletişim kurma ve sanal ortamda etkileşim imkânı tanır. Bir sosyal ağ bir platform olarak görüş ve deneyim alışverişine hizmet edebilir veya İnternet topluluğuna şahsi veya işletmeleri ile ilgili bilgi sunma imkânı tanır. Facebook, sosyal ağ kullanıcılarına diğer hizmetlerinin yanı sıra kişisel profil hazırlama, resim yükleme ve arkadaşlık talepleri sayesinde bir ağ oluşturma imkânı sunar.

Facebook operatörü Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ABD şirketidir. Veri sahibinin ABD veya KANADA dışında yaşıyor olması hâlinde kişisel verilerin işlenmesinden Sorumlu kişi, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda şirketidir.

Bu İnternet sayfasının, İşlemeden Sorumlu tarafından işletilen ve Facebook bileşenlerinin (Facebook-Plug-In) entegre edildiği her bir alt sayfası açıldığında, ilgili Facebook bileşeni tarafından veri sahibinin bilişim sistemindeki İnternet tarayıcısının otomatik olarak Facebook’tan ilgili Facebook bileşeninin bir görüntüsünü indirmesi sağlanır. Tüm Facebook-Plug-In’lerin bir listesi https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE adresinden görülebilir. Bu teknik yöntem kapsamında Facebook, veri sahibinin İnternet sayfamızın tam olarak hangi alt sayfasını ziyaret ettiği hakkında bilgi edinir.

Veri sahibinin aynı zamanda Facebook’ta oturum açmış olması hâlinde, Facebook Internet sayfamız veri sahibi tarafından her açıldığında ve İnternet sayfamızda bulunduğu tüm süre boyunca, veri sahibinin somut olarak hangi alt sayfaları ziyaret ettiği hakkında bilgi edinir. Bu bilgiler Facebook bileşeni tarafından toplanır ve Facebook tarafından veri sahibinin Facebook hesabına atanır. Veri sahibi İnternet sayfamıza entegre edilmiş Facebook-Butonlarından birini, örneğin “Beğen” butonunu kullandığında veya veri sahibinin bir yorumda bulunması hâlinde, Facebook bu bilgiyi veri sahibinin kişisel Facebook kullanıcı hesabıyla eşleştirir ve bu kişisel verileri depolar.

Veri sahibinin İnternet sayfamıza girdiği anda Facebook oturumu da açmış olması şartı ile Facebook, veri sahibinin İnternet sitemizi ziyareti hakkında Facebook Bileşeni üzerinden bilgi edinir; Bu bilgi aktarımı veri sahibinin Facebook bileşenini tıklamasından veya tıklamamasından bağımsız olarak gerçekleşir. Veri sahibi tarafından bu bilgilerin Facebook’a aktarımı istenmiyor ise, İnternet sayfamızı açmadan önce Facebook hesabındaki oturumu kapatarak bu tür bilgi aktarımını engelleyebilir.

Facebook tarafından yayınlanan ve https://de-de.facebook.com/about/privacy/ adresinden görülebilen Veri Yönetmeliği, Facebook tarafından gerçekleştirilen kişisel veri toplama, işleme ve kullanma hakkında bilgi vermektedir. Bunların haricinde, veri sahibinin mahremiyetini korumak için Facebook tarafından hangi ayar imkânları sunulduğu da açıklanmaktadır. Buna ek olarak, Facebook’a veri aktarımını engellemeye yardımcı olan çeşitli uygulamalar mevcuttur. Facebook’a bir veri aktarımını engellemek için veri sahibi tarafından bu tür uygulamaların kullanılması mümkündür.

Twitter kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri

İşleme Sorumlusu, bu İnternet sayfasına Twitter bileşenleri entegre etmiştir. Twitter; çok dilli, kamuya açık bir kısa içerik hizmeti (Mikroblogging-Service) olup bu hizmet sayesinde kullanıcılar Tweet’ler, yani 280 karakter ile sınırlandırılmış kısa mesajlar yayınlayabiliyor ve yayabiliyorlar. Bu kısa mesajlara herkes, yani Twitter’da oturum açmamış kişiler dahi erişilebilmektedir. Tweet’ler aynı zamanda ilgili kullanıcının takipçilerine de gösterilmektedir. Takipçiler, bir kullanıcının Tweet’lerini takip eden diğer Twitter kullanıcılarıdır. Bunların dışında Twitter Hashtag’ler, Linkler veya Retweet’ler sayesinde geniş bir kitleye hitap etme imkânı sunmaktadır.

Twitter operatörü Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ABD şirketidir.

Bu İnternet sayfasının, İşlemeden Sorumlu tarafından işletilen ve Twitter bileşenlerinin (Twitter Butonu) entegre edildiği her bir alt sayfası açıldığında, ilgili Twitter bileşeni tarafından veri sahibinin bilişim sistemindeki İnternet tarayıcısının otomatik olarak Twitter’dan ilgili Twitter bileşeninin bir görüntüsünü indirmesi sağlanır. Twitter Buton’larına ilişkin diğer bilgilere https://about.twitter.com/de/resources/buttons adresinden ulaşabilirsiniz. Bu teknik yöntem kapsamında Twitter, veri sahibinin İnternet sayfamızın tam olarak hangi alt sayfasını ziyaret ettiği hakkında bilgi edinir. Twitter bileşeninin entegre edilmesinde amaç, kullanıcılarımıza bu İnternet sayfası içeriklerini yaymalarına imkân tanımak, bu İnternet sayfasını dijital dünyaya tanıtmak ve ziyaretçi sayımızı artırmaktır.

Veri sahibinin aynı zamanda Twitter’da oturum açmış olması hâlinde, Twitter Internet sayfamız veri sahibi tarafından her açıldığında ve İnternet sayfamızda bulunduğu tüm süre boyunca, veri sahibinin somut olarak hangi alt sayfaları ziyaret ettiği hakkında bilgi edinir. Bu bilgiler Twitter bileşeni tarafından toplanır ve Twitter tarafından veri sahibinin Twitter hesabına atanır. Veri sahibi İnternet sayfamıza entegre edilmiş Twitter Butonlarından birini kullandığında, bu şekilde aktarılan veriler veri sahibinin kişisel Twitter kullanıcı hesabıyla eşleştirilir ve Twitter tarafından kaydedilir ve işlenir.

Veri sahibinin İnternet sayfamıza girdiği anda Twitter oturumu da açmış olması şartı ile Twitter, veri sahibinin İnternet sitemizi ziyareti hakkında Twitter bileşeni üzerinden bilgi edinir; Bu bilgi aktarımı veri sahibinin Twitter bileşenini tıklamasından veya tıklamamasından bağımsız olarak gerçekleşir. Veri sahibi tarafından bu bilgilerin Twitter’a aktarımı istenmiyor ise, İnternet sayfamızı açmadan önce Twitter hesabındaki oturumu kapatarak bu tür bilgi aktarımını engelleyebilir.

Yürürlükteki Twitter Veri Koruma Yönetmeliği https://twitter.com/privacy?lang=de adresinden görülebilir.

LikedIn kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri

İşleme Sorumlusu, bu İnternet sayfasına LinkedIn Corporation bileşenlerini entegre etmiştir. LinkedIn internet tabanlı bir sosyal ağ olup kullanıcılarını mevcut iş ilişkileri ile paylaşma ve yeni iş ilişkileri tesis etme imkânı tanımaktadır. 200’den fazla ülkede 400 milyondan fazla kayıtlı kişi LinkedIn kullanmakta. Böylelikle LinkedIn iş bağlantıları açısından şu an büyük platform ve dünyadaki en sık ziyaret edilen İnternet sitelerinden bir tanesidir.

LinkedIn operatörü LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, ABD şirketidir. ABD dışındaki veri koruma konularında LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, İrlanda şirketi yetkilidir.

Bir LikedIn bileşeni (LinkedIn-Plug-In) ile donatılmış bulunan İnternet sayfamız her açıldığında bu bileşen, veri sahibi tarafından kullanılan tarayıcının LinkedIn bileşeninin bir görüntüsünü indirmesini sağlar. LinkedIn-Plug-In’leri hakkında diğer bilgilere https://developer.linkedin.com/plugins adresinden ulaşabilirsiniz. Bu teknik yöntem kapsamında LinkedIn, veri sahibinin İnternet sayfamızın tam olarak hangi alt sayfasını ziyaret ettiği hakkında bilgi edinir.

Veri sahibinin aynı zamanda LinekdIn’de oturum açmış olması hâlinde, LinkedIn Internet sayfamız veri sahibi tarafından her açıldığında ve İnternet sayfamızda bulunduğu tüm süre boyunca, veri sahibinin somut olarak hangi alt sayfaları ziyaret ettiği hakkında bilgi edinir. Bu bilgiler LinkedIn bileşeni tarafından toplanır ve LinkedIn tarafından veri sahibinin LinkedIn hesabına atanır. Veri sahibi İnternet sayfamıza entegre edilmiş LinkedIn Butonlarından birini kullandığında, LinkedIn bu bilgileri veri sahibinin kişisel LinkedIn kullanıcı hesabıyla eşleştirir ve kişisel bilgileri kaydeder.

Veri sahibinin İnternet sayfamıza girdiği anda LinkedIn oturumu da açmış olması şartı ile LinkedIn, veri sahibinin İnternet sitemizi ziyareti hakkında LinkedIn bileşeni üzerinden bilgi edinir; Bu bilgi aktarımı veri sahibinin LinkedIn bileşenini tıklamasından veya tıklamamasından bağımsız olarak gerçekleşir. Veri sahibi tarafından bu bilgilerin LinkedIn’e aktarımı istenmiyor ise, İnternet sayfamızı açmadan önce LinkedIn hesabındaki oturumu kapatarak bu tür bilgi aktarımını engelleyebilir.

LinkedIn https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls adresinden e-posta mesajlarını, SMS mesajlarını ve hedefli reklamları kapatma ve reklam ayarlarını yönetme imkânı sunmaktadır. LinkedIn bunun haricinde, kendileri de çerez yerleştirebilecek Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua ve Lotame gibi partnerlerle çalışmaktadır. Bu tür çerezlerin https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy adresinden reddedilmesi mümkündür. Yürürlükteki LinkedIn Veri Koruma Yönetmeliği https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy adresinden görülebilir. LinkedIn Çerez Yönetmeliği https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy adresinden görülebilir.

Xing kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri

İşleme Sorumlusu, bu İnternet sayfasına Xing bileşenleri entegre etmiştir. Xing internet tabanlı bir sosyal ağ olup kullanıcılarını mevcut iş ilişkileri ile paylaşma ve yeni iş ilişkileri tesis etme imkânı tanımaktadır. Kullanıcıların Xing’de kişisel bir profil oluşturma imkânları vardır. Şirketler örneğin şirket profilleri hazırlayabilir veya Xing üzerinden iş ilanları yayınlayabilirler.

Xing operatörü XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Almanya şirketidir.

Bu İnternet sayfasının, İşlemeden Sorumlu tarafından işletilen ve Xing bileşenlerinin (Xing-Plug-In) entegre edildiği her bir alt sayfası açıldığında, ilgili Xing bileşeni tarafından veri sahibinin bilişim sistemindeki İnternet tarayıcısının otomatik olarak Xing’den ilgili Xing bileşeninin bir görüntüsünü indirmesi sağlanır. Xing-Plug-In’leri hakkında diğer bilgilere https://dev.xing.com/plugins adresinden ulaşabilirsiniz. Bu teknik yöntem kapsamında Xing, veri sahibinin İnternet sayfamızın tam olarak hangi alt sayfasını ziyaret ettiği hakkında bilgi edinir.

Veri sahibinin aynı zamanda Xing’de oturum açmış olması hâlinde, Xing Internet sayfamız veri sahibi tarafından her açıldığında ve İnternet sayfamızda bulunduğu tüm süre boyunca, veri sahibinin somut olarak hangi alt sayfaları ziyaret ettiği hakkında bilgi edinir. Bu bilgiler Xing bileşeni tarafından toplanır ve Xing tarafından veri sahibinin Xing hesabına atanır. Veri sahibi İnternet sayfamıza entegre edilmiş Xing Butonlarından birini kullandığında, Xing bu bilgileri veri sahibinin kişisel Xing kullanıcı hesabıyla eşleştirir ve kişisel bilgileri kaydeder.

Veri sahibinin İnternet sayfamıza girdiği anda Xing oturumu da açmış olması şartı ile Xing, veri sahibinin İnternet sitemizi ziyareti hakkında Xing bileşeni üzerinden bilgi edinir; Bu bilgi aktarımı veri sahibinin Xing bileşenini tıklamasından veya tıklamamasından bağımsız olarak gerçekleşir. Veri sahibi tarafından bu bilgilerin Xing’e aktarımı istenmiyor ise, İnternet sayfamızı açmadan önce Xing hesabındaki oturumu kapatarak bu tür bilgi aktarımını engelleyebilir.

Xing tarafından yayınlanan ve https://www.xing.com/privacy adresinden görülebilen Veri Koruma Yönetmeliği, Xing tarafından gerçekleştirilen kişisel veri toplama, işleme ve kullanma hakkında bilgi vermektedir. Bunun haricinde Xing https://www.xing.com/app/share?op=data_protection adresi altında XING Paylaşım Butonu hakkında bir veri koruma bilgisi yayınladı.

YouTube kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri

İşleme Sorumlusu, bu İnternet sayfasına YouTube bileşenleri entegre etmiştir. YouTube, video yayıncılarına video kliplerini ücretsiz olarak sunmalarına ve diğer kullanıcılara bunları ücretsiz izlemelerine, değerlendirmelerine ve yorumlamalarına müsaade eden bir İnternet Video portalıdır. YouTube her türlü Video yayınına izin vermektedir, bu nedenle hem komple filmler ve televizyon yayınları, ama aynı zamanda müzik videoları, Trailer veya kullanıcılar tarafından hazırlanmış videolar bu internet portalı üzerinden izlenebilmektedir.

YouTube operatörü YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ABD şirketidir. YouTube, LLC bir Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD yan kuruluşudur.

Bu İnternet sayfasının, İşlemeden Sorumlu tarafından işletilen ve YouTube bileşeninin (YouTube Video) entegre edildiği her bir alt sayfası açıldığında, ilgili YouTube bileşeni tarafından veri sahibinin bilişim sistemindeki İnternet tarayıcısının otomatik olarak YouTube’dan ilgili YouTube bileşeninin bir görüntüsünü indirmesi sağlanır. YouTube hakkında diğer bilgilere https://www.youtube.com/yt/about/de/ adresinden ulaşabilirsiniz. Bu teknik yöntem kapsamında YouTube, veri sahibinin İnternet sayfamızın tam olarak hangi alt sayfasını ziyaret ettiği hakkında bilgi edinir.

Veri sahibinin aynı zamanda YouTube’da oturum açmış olması kaydı ile YouTube, bir YouTube videosu içeren bir alt sayfa açıldığında veri sahibinin İnternet sayfamızda hangi alt sayfayı açtığını algılamaktadır. Bu bilgiler YouTube ve Google tarafından toplanır ve veri sahibinin YouTube hesabına atanır.

Veri sahibinin İnternet sayfamıza girdiği anda YouTube oturumu da açmış olması şartı ile YouTube ve Google, veri sahibinin İnternet sitemizi ziyareti hakkında YouTube bileşeni üzerinden bilgi edinir; Bu bilgi aktarımı veri sahibinin bir YouTube videosunu tıklamasından veya tıklamamasından bağımsız olarak gerçekleşir. Veri sahibi tarafından bu bilgilerin YouTube ve Google’a aktarımı istenmiyor ise, İnternet sayfamızı açmadan önce YouTube hesabındaki oturumu kapatarak bu tür bilgi aktarımını engelleyebilir.

YouTube tarafından yayınlanan ve https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ adresinden görülebilen Veri Koruma Yönetmeliği, YouTube ve Google tarafından gerçekleştirilen kişisel veri toplama, işleme ve kullanma hakkında bilgi vermektedir.

Instagram kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri

Sorumlu, bu İnternet sayfasına Instagram firmasına ait bileşenler entegre etmiştir. Instagram bir sosyal ağıdır.

Bir sosyal ağ İnternet ortamında işletilen bir sosyal buluşma yeri, çevrimiçi bir birliktir ve kullanıcılarına genelde birbirleri ile iletişim kurma ve sanal ortamda etkileşim imkânı tanır. Bir sosyal ağ bir platform olarak görüş ve deneyim alışverişine hizmet edebilir veya İnternet topluluğuna şahsi veya işletmeleri ile ilgili bilgi sunma imkânı tanır. Instagram, sosyal ağ kullanıcılarına diğer hizmetlerinin yanı sıra kişisel profil hazırlama, resim yükleme ve arkadaşlık talepleri sayesinde bir ağ oluşturma imkânı sunar.

Instagram operatörü Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, ABD şirketidir. Veri sahibinin ABD veya KANADA dışında yaşıyor olması hâlinde kişisel verilerin işlenmesinden Sorumlu kişi, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda şirketidir.

Bu İnternet sayfasının, İşlemeden Sorumlu tarafından işletilen ve Instagram bileşenlerinin (Instagram-Plug-In) entegre edildiği her bir alt sayfası açıldığında, ilgili Instagram bileşeni tarafından veri sahibinin bilişim sistemindeki İnternet tarayıcısının otomatik olarak Instagram’tan ilgili Instagram bileşeninin bir görüntüsünü indirmesi sağlanır. Bu teknik yöntem kapsamında Instagram, veri sahibinin İnternet sayfamızın tam olarak hangi alt sayfasını ziyaret ettiği hakkında bilgi edinir.

Veri sahibinin aynı zamanda Instagram’da oturum açmış olması hâlinde, Instagram Internet sayfamız veri sahibi tarafından her açıldığında ve İnternet sayfamızda bulunduğu tüm süre boyunca, veri sahibinin somut olarak hangi alt sayfaları ziyaret ettiği hakkında bilgi edinir. Bu bilgiler Instagram bileşeni tarafından toplanır ve Instagram tarafından veri sahibinin Instagram hesabına atanır. Veri sahibi İnternet sayfamıza entegre edilmiş Instagram-Butonlarından birini kullandığında veya veri sahibinin bir yorumda bulunması hâlinde, Instagram bu bilgiyi veri sahibinin kişisel Instagram kullanıcı hesabıyla eşleştirir ve bu kişisel verileri depolar.

Instagram tarafından yayınlanan ve http://instagram.com/about/legal/privacy adresinden görülebilen Veri Yönetmeliği, Instagram tarafından gerçekleştirilen kişisel veri toplama, işleme ve kullanma hakkında bilgi vermektedir. Bunların haricinde, veri sahibinin mahremiyetini korumak için Instagram tarafından hangi ayar imkânları sunulduğu da açıklanmaktadır. Buna ek olarak, Instagram’a veri aktarımını engellemeye yardımcı olan çeşitli uygulamalar mevcuttur. Instagram’a bir veri aktarımını engellemek için veri sahibi tarafından bu tür uygulamaların kullanılması mümkündür.

WhatsApp kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri

Sorumlu, bu İnternet sayfasına WhatsApp firmasına ait bileşenler entegre etmiştir. WhatsApp bir mesajlaşma hizmetidir. Bu kapsamda müracaat sahiplerine bizimle WhatsApp üzerinden irtibat kurmalarına imkân sağlıyoruz. Bu imkândan faydalanmanız hâlinde bize otomatik olarak cep telefonu numaranızı göndermiş oluyorsunuz.

WhatsApp üzerinden yapacağınız başvurularda nelere dikkat etmelisiniz? 

WhatsApp’ın kullanım şartları ve veri koruma bilgileri geçerlidir. WhatsApp tarafından yayınlanan ve https://www.whatsapp.com/legal/ adresinden görülebilen Veri Yönetmeliği, WhatsApp tarafından gerçekleştirilen kişisel veri toplama, işleme ve kullanma hakkında bilgi vermektedir. Bunların haricinde, veri sahibinin mahremiyetini korumak için WhatsApp tarafından hangi ayar imkânları sunulduğu da açıklanmaktadır.

 

WhatsApp Inc. operatörü, Arbitration Opt-Out, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, ABD şirketidir. Veri sahibinin ABD veya Kanada dışında yaşıyor olması hâlinde kişisel verilerin işlenmesinden Sorumlu kişi, WhatsApp Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda şirketidir.

 

Ne cep telefonu numaranız ne de mesaj içeriğinde iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz tarafımızdan ne başka bir yerde kaydedilir ne de WhatsApp mesajlaşması dışında başka bir amaç için kullanılır. İletişim kapsamında lütfen bize resim veya video göndermeyiniz.

 

İlgili müracaat sahibi ile gerçekleşen son irtibatı takip eden 3 ay içerisinde mesajları siliyoruz.

Google Analytics (Anonimleştirme fonksiyonlu) kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri

İşleme Sorumlusu, bu İnternet sayfasına Google Analytics (anonimleştirme fonksiyonlu) bileşenlerini entegre etmiştir. Google Analytics bir ağ analiz hizmetidir. Ağ Analizi, internet sayfasını ziyaret edenlerin davranışları hakkındaki verilerin toplanmasından, biriktirilmesinden ve değerlendirilmesinden ibarettir. Bir ağ analiz hizmeti, diğerlerinin yanı sıra veri sahibinin bir İnternet sayfasına hangi İnternet sayfasından (yönlendiriciden) geldiğini, İnternet sayfasının hangi alt sayfalarına erişim sağlandığını veya bir alt sayfaya hangi sıklıkla ve ne kadar süreyle bakıldığını tespit eder. Bir ağ analizi genelde bir İnternet sitesinin optimizasyonu ve İnternet reklamlarının getiri-götürü analizi için kullanılır.

Google-Analytics bileşeninin opertörü Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD şirketidir.

İşleme Sorumlusu Google Analytics üzerinden ağ analizi için “_gat._anonymizeIp” ekini kullanmaktadır. İnternet sitemize erişimin Avrupa Birliğine Üye ülkelerden birinden veya Avrupa Ekonomi Bölgesine taraf bir ülkeden sağlanıyor olması hâlinde veri sahibine ait İnternet bağlantısının IP adresi bu ek sayesinde Google tarafından kısaltılarak anonimleştirilir.

Google-Analytics bileşeninin amacı, İnternet sitemize gerçekleşen ziyaretçi akınlarının analizidir. Google, elde edilen verileri ve bilgileri diğerlerinin yanı sıra Internet sitemizin kullanımını değerlendirmek ve bu şekilde bize İnternet sitemizdeki aktiviteleri gösteren çevrimiçi raporlar sunmak ve İnternet sitemizin kullanımı ile bağlantılı diğer hizmetleri yerine getirmek amacı ile kullanır.

Google Analytics, ver sahibine ait bilişim sistemine bir çerez yerleştirir. Çerezlerin ne olduğu hakkında yukarıda açılamada bulunulmuştu. Bu çerezin yerleştirilmesi sayesinde Google İnternet sitemizin kullanımını analiz edebilmektedir. Bu İnternet sitesinin, İşlemeden Sorumlu tarafından işletilen ve Google-Analytics bileşeninin entegre edildiği her bir alt sayfası açıldığında, ilgili Google-Analytics bileşeni tarafından veri sahibinin bilişim sistemindeki İnternet tarayıcısının otomatik olarak Google’a çevrimiçi analiz amaçlı bilgi göndermesi sağlanır. Bu teknik yöntem kapsamında Google veri sahibinin IP adresi gibi kişisel verilerine erişir; bu veriler Google’a diğer amaçların yanı sıra ziyaretçilerin ve tıklamaların menşelerini tespit etme ve bunun sonucunda komisyon hesaplarında bulunma imkânı tanır.

Bu çereze sayesinde örneğin veri sahibi tarafından sağlanan erişim saati, erişimin sağlandığı yer ve İnternet sitemize yapılan ziyaretlerin sıklığı gibi kişisel bilgiler kaydedilir. Internet sitemize yapılan her bir ziyarette veri sahibi tarafından kullanılan İnternet bağlantısının IP adresi de dâhil olmak üzere kişisel verileri Amerika Birleşik Devletlerindeki Google’a aktarılır. Bu kişisel veriler Google tarafından Amerika Birleşik Devletlerinde kaydedilir. Google bu teknik yöntem sayesinde topladığı kişisel verileri duruma göre üçüncülere iletmektedir.

Veri sahibinin İnternet sayfamız tarafından çerez yerleştirilmesini, yukarıda da açıklandığı üzere, kullandığı İnternet tarayıcısında uygun bir ayar yaparak engellemesi ve bu şekilde çerez yerleştirilmesine kalıcı olarak itiraz etmesi her zaman mümkündür. Kullanılan İnternet tarayıcısını bu şekilde ayarlamak, Google’ın veri sahibinin bilişim sistemine bir çerez yerleştirmesini de engelleyecektir. Buna ek olarak Google Analytics tarafından daha önce yerleştirilmiş bir çerezin de İnternet tarayıcısı üzerinden veya diğer yazılım programları ile silinmesi mümkündür.

Bunun haricinde veri sahibinin Google Analytics tarafından bu İnternet sitesinin kullanımına ilişkin üretilen verilerin toplanmasına ve bu verilerin Google tarafından işlenmesine itiraz etme ve bunları engelleme imkânı mevcuttur. Bunun için veri sahibinin https://tools.google.com/dlpage/gaoptout linkinden bir Browser-Add-On indirip kurması gereklidir. Bu Browser-Add-On JavaScript üzerinden Google Analytics’e İnternet sitelerine yapılan ziyaretlerle ilgili veri ve bilgilerin Google Analytics’e iletilmesinin yasak olduğu bilgisini gönderir. Browser-Add-On kurulumu Google tarafından itiraz olarak kabul edilir. Veri sahibine ait bilişim sisteminin ileriki bir zaman içerisinde silinmesi, formatlanması veya yeniden kurulması durumunda, Google Analytics faaliyetini kapatmak için veri sahibinin Browser-Add-On’u yeniden kurması gereklidir. Browser-Add-On’un veri sahibi veya kendi sorumluluk alanına dâhil olan diğer bir kişi tarafından kaldırılması veya kapatılması hâlinde, Browser-Add-On’un yeniden kurulması veya yeniden faal hâle getirilmesi mümkündür.

Diğer bilgilere ve Google’ın yürürlükteki Veri Koruma Yönetmeliğine https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ ve http://www.google.com/analytics/terms/de.html adresinden ulaşabilirsiniz. Google Analytics https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ linkinde daha detaylı olarak açıklanmaktadır.

Google-AdWords kullanımına ilişkin veri koruma hükümleri

İşleme Sorumlusu, bu İnternet sayfasına Google-AdWords entegre etmiştir. Google AdWords Internet reklamına yönelik bir hizmet olup bu hizmet sayesinde reklam verenler hem Google arama motoru sonuçlarında hem de Google Reklam Ağında reklam görüntüleme imkânına sahip olmaktalar. Google AdWords reklam verenlere peşinen belli anahtar kelimeleri belirlemelerine imkân tanımakta; bu anahtar kelimeler sayesinde Google arama motoru sonuçlarında bir reklam ancak kullanıcının arama motorundan anahtar kelimeyi içeren bir sorgulamada bulunduğunda gösterilmektedir. Google Reklam Ağında reklamlar otomatik bir algoritma sayesinde ve daha önce belirlenmiş bulunan anahtar kelimeler dikkate alınarak konuyla ilgili internet sitelerine dağıtılırlar.

Google AdWords hizmetlerinin operatörü Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD şirketidir.

Google AdWords’un amacı üçüncü şirketlerin internet sitelerinde ve Google arama motoru sonuçlarında Internet sitemizin reklamlarının gösterilmesi suretiyle reklamımızın yapılması ve yabancı reklamların bizim İnternet sitemizde gösterilmesinden ibarettir.

Veri sahibinin bir Google reklamı üzerinden bizim İnternet sitemize ulaşması hâlinde, Google tarafından veri sahibinin bilişim sistemine Conversion-Cookie (Dönüşüm Çerezi) denen bir çerez yerleştirilir. Çerezlerin ne olduğu hakkında yukarıda açılamada bulunulmuştu. Conversion-Cookie adındaki bu çerezler otuz gün sonra geçerliliklerini yitirir ve veri sahibinin tanımlanmasına hizmet etmez. Çerezin geçerlilik süresi sona ermemiş ise, Conversion-Cookie sayesinde belli alt sayfalara, örneğin İnternet sitemizde yer alan bir Çevrimiçi Mağaza Sistemine ait alışveriş sepetine erişim sağlanıp sağlanmadığı tespit edilmektedir. Conversion-Cookie sayesinde hem biz hem de Google, bir AdWords reklamı üzerinden İnternet sayfasına ulaşmış bulunan bir veri sahibinin bir ciro, yani bir satın alma işlemi gerçekleştirip gerçekleştirmediği ya da işlemi sonlandırıp sonlandırmadığı tespit edebilmekteyiz.

Conversion-Cookie’lerin kullanımı sayesinde toplanan veriler ve bilgiler Google tarafından İnternet sistemiz için ziyaretçi istatistiklerini hazırlamak için kullanılmaktadır. Bu ziyaretçi istatistikleri ise bizim tarafımızdan, AdWords reklamları sayesinde bize yönlendirilen toplam ziyaretçi sayısını, yani AdWords reklamının başarısını veya başarısızlığını tespit etmek ve AdWords reklamlarımızı ileriye dönük olarak optimize edebilmek için kullanılmaktadır. Google ne bizim işletmemize ne de diğer Google-AdWords reklam müşterilerine veri sahibinin tanımlanmasını sağlamaya yarayan bilgi iletmemektedir.

Conversion-Cookie sayesinde kişisel bilgiler, örneğin veri sahibi tarafından ziyaret edilen İnternet siteleri kaydedilir. Buna göre Internet sitemize yapılan her bir ziyarette veri sahibi tarafından kullanılan İnternet bağlantısının IP adresi de dâhil olmak üzere kişisel verileri Amerika Birleşik Devletlerindeki Google’a aktarılır. Bu kişisel veriler Google tarafından Amerika Birleşik Devletlerinde kaydedilir. Google bu teknik yöntem sayesinde topladığı kişisel verileri duruma göre üçüncülere iletmektedir.

Veri sahibinin İnternet sayfamız tarafından çerez yerleştirilmesini, yukarıda da açıklandığı üzere, kullandığı İnternet tarayıcısında uygun bir ayar yaparak engellemesi ve bu şekilde çerez yerleştirilmesine kalıcı olarak itiraz etmesi her zaman mümkündür. Kullanılan İnternet tarayıcısını bu şekilde ayarlamak, Google’ın veri sahibinin bilişim sistemine bir Conversion-Cookie yerleştirmesini de engelleyecektir. Buna ek olarak Google AdWords tarafından daha önce yerleştirilmiş bir çerezin de İnternet tarayıcısı üzerinden veya diğer yazılım programları ile silinmesi mümkündür.

Bunun haricinde veri sahibinin Google tarafından sağlanan menfaat odaklı reklamlara itiraz etme imkânı da bulunmaktadır. Bunun için veri sahibinin kullandığı her bir İnternet tarayıcısında www.google.de/settings/ads linkini açması ve burada arzu edilen ayarları yapması gereklidir.

Diğer bilgilere ve Google’ın yürürlükteki Veri Koruma Yönetmeliğine https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ adresinden ulaşabilirsiniz.

İşlemenin yasal dayanağı

İşleme süreçleri için GVKY Madde 6 Bent a işletmemize yasal dayanak teşkil etmekte olup bu süreç içerisinde belli işleme amaçları için bir onay almaktayız.

Kişisel verilerin işlenmesi, bir ürün tedariki veya diğer bir hizmetin veya karşı hizmetin ifasında olduğu gibi veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin ifası için gerekli olması hâlinde, işleme, GVKY Madde 6 Bent b hükümlerine dayanmaktadır.

Aynı hüküm, ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgi talebi durumunda olduğu gibi sözleşme öncesi uygulamaların yerine getirilmesi için gerekli olan işleme süreçleri için de geçerlidir. İşletmemizin, örn. vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gibi kişisel verilerin işlenmesini gerekli kılan bir yasal yükümlülük sahibi olması hâlinde işleme, GVKY Madde 6 Bent c hükümlerine dayanmaktadır.

Bazı nadir durumlarda, veri sahibinin veya başka bir gerçek kişinin hayati menfaatlerini korumak adına kişisel verilerin işlenmesi gerekli olabilir. Bir ziyaretçinin işletmemizde yaralanması durumunda örneğin adının, yaşının, sağlık sigortası bilgilerinin veya hayati öneme sahip diğer bilgilerin bir hekime, hastaneye veya diğer bir üçüncüye iletilmesinin zorunlu olduğu hâller bu kapsamdadır. Bu durumda işleme GVKY Madde 6 Bent d hükümlerine dayanacaktır.

Nihayetinde işleme süreçleri GVKY Madde 6 Bent f hükümlerine dayanabilirler. İşlemenin işletmemizin veya bir üçüncü kişinin meşru menfaatlerini korumak için gerekli olması hâlinde ve bu menfaatlerin veri sahibinin temel haklarını ve hürriyetini aşmıyor ise, yukarıda anılan yasal dayanakların kapsamında yer almayan işleme süreçleri bu yasal dayanağı esas alırlar. Bu tür işleme süreçleri bize, Avrupa Yasama Organı tarafından özel olarak belirtilmiş olması sebebi ile müsaade edilmiştir. Yasam Organı, veri sahibinin Sorumlunun bir müşterisi olması durumunda meşru bir menfaatin var olduğunun kabul edilmesinin mümkün olabileceği görüşünü savunmuştur. (Gerekçe 47 Cümle 2 GVKY).

Kişisel verilerin işlenmesinin GVKY Madde 6 Bent f hükümlerine dayanması hâlinde, meşru menfaatimiz tüm çalışanlarımızın ve hisse sahiplerinin selameti için ticari faaliyetimizi sürdürmekten ibarettir.

Kişisel verilerin kayıtlı kaldığı süre
Kişisel verilerin kayıtlı kaldığı süreye ilişkin kriter, ilgili yasal muhafaza süresidir. Bu sürenin sonunda ilgili veriler, sözleşmenin ifası veya sözleşme hazırlığı için gerekli olmaması hâlinde, rutin olarak silinmekteler.

Yasalar veya sözleşmeler gereği kişisel verilerin kullanıma sunulmasına ilişkin talimatlar; Sözleşme akdi için gereklilik; Veri sahibinin kişisel bilgileri kullanıma sunma yükümlülüğü; kullanıma sunmamanın muhtemel sonuçları

Kişisel bilgilerin kullanıma sunulmasının kısmen yasal bir zorunluluk olduğunu (örn. vergi talimatları) veya sözleşme gereği hükümlerden ortaya çıkabileceğini (örn. Sözleşme ortağına ilişkin bilgiler) hatırlatırız. Bunun haricinde, bir veri sahibinin bize kişisel bilgilerini sunması ve bunun devamında bunların tarafımızdan işlenmek zorunda kalınması, bir sözleşmenin akdi için gerekli olabilir. Örneğin işletmemiz kendisi ile bir sözleşme akdedecek ise, veri sahibi kişisel verilerini kullanımımıza sunmakla yükümlüdür. Kişisel verilerin kullanımımıza sunulmaması, veri sahibi ile yapılacak sözleşmenin akdedilememesi sonucunu doğuracaktır. Kişisel verilerin ilgili tarafından kullanımımıza sunulmadan önce ilgilinin bir personelimize başvurması gereklidir. Bu personelimiz ilgiliyi spesifik olarak kişisel verilerin kullanıma sunulmasının yasal bir zorunluluk mu yoksa sözleşme gereği mi olduğu veya sözleşme akdi için gerekli olup olmadığı, kişisel verileri kullanıma sunma yükümlülüğü olup olmadığı ve kişisel verilerin kullanıma sunulmamasının hangi sonuçları doğuracağı konusunda, bilgilendirir.